Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdvesmo
Seko: facebook instagram

Kultūras nams

0

Adrese: Rīgas iela 18, Iecavas kultūras namsIecava, Bauskas novads, LV-3913
Tālrunis: 63941234
e-pasts: kultura@iecava.lv

direktore:
Alma Spale
tālr. 26666126
e-pasts: kultura.iecava@gmail.com

mākslinieciskās daļas vadītāja:
Laimrota Jaunzeme
tālr. 29391534
e-pasts: laimrota.iecavaskn@gmail.com

ārējo sakaru koordinators:
Eduards Cers
tālr. 27549881

 

 

nolikums 

 

Kultūras nama ēka celta 1891. gadā kā Miertiesas nams, pēc tam pārgājusi Izglītības un dziedāšanas biedrības apsaimniekošanā ar visām tās aktivitātēm.
Kultūras nams atrodas Iecavas centrā. Lielajā zālē ir 350 vietas, bet mazajā 200 vietas.
Ar pašvaldības un valsts finansējuma atbalstu kultūras nams pēc četrdesmit gadiem (2007.-2009. gadā) ir piedzīvojis renovāciju, nams ir atjaunots no pagraba stāva līdz pat bēniņiem. 

Kultūras nams ir atvērts visām paaudzēm un vajadzībām. Dažādām interesēm darbojas 16 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi. Piedāvājam arī teātra izrādes un koncertus.  

Kultūras nams sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda šādas funkcijas:

  • Organizē pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs, atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaista tos novada kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs.
  • Organizē Valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises. Organizē koncertu, izrāžu, izstāžu darbību, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību. Organizē atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem.
  • Kultūras nama funkciju veikšanai novada Dome nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi. Kultūras nama līdzekļus veido: pašvaldības budžeta asignējumi un ienākumi no likumā atļautās saimnieciskās darbības.
  • Kultūras namam ir laba sadarbība ar visām novada skolām, citām novada iestādēm, biedrībām.

 

KULTŪRAS NAMS PIEDĀVĀ TELPAS CITĀM IESTĀDĒM UN ORGANIZĀCIJĀM semināru un konferenču rīkošanai.
Informācija pa tālruni 26666126.

 

Iecavas estrāde

Kultūras nama pakļautībā ir arī estrāde, kura atrodas skaistā, savulaik grāfa Pālena stādītajā parkā pie Iecavas upes. Vasarā pasākumi tiek rīkoti estrādē. Šeit notiek lielākie mūzikas un deju festivāli, deju mūzikas albumu prezentācijas.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    15.09.2022