Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Iecavas novada domes sēde

10.10.2017.
08:30
Iecavas novada dome
0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO
IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI
2017.gada 10.oktobrī, plkst.08.30
IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS
UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu
2. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2016.gada 9.februāra lēmumā "Par darba samaksu Iecavas internātpamatskolas darbiniekiem"
3. Par Dzimtmisas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
4. Par atļauju pieņemt ziedojumu (dāvinājumu) Iecavas novada domes īpašumā
5. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales nolikuma apstiprināšanu
6. Par biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma apstiprināšanu
7. Par uzņēmēju konsultatīvās padomes komisijas locekļa V.Rinkoviča atbrīvošanu no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas
8. Par tehniskās dokumentācijas izstrādi Iecavas novada klientu apkalpošanas centra izveidei
9. Par kustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā
10. Par kustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā
11. Par Iecavas novada domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
12. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
13. Par Iecavas novada domes 12.04.2016. lēmuma atcelšanu
14. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
15. Par Iecavas novada pašvaldības prioritārajiem investīciju projektiem
16. Par Iecavas novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.13 "Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017.gadam" apstiprināšanu
17. Par goda nosaukuma "Iecavas Gada cilvēks" piešķiršanu
18. Par goda nosaukuma "Iecavas Goda pilsonis" piešķiršanu
19. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu
20. Par naudas balvas piešķiršanu
21. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
22. Par zemes vienību apvienošanu
23. Par zemes vienības atdalīšanu no īpašuma
24. Par zemes nomas līguma pārtraukšanu
25. Par Iecavas novada domes 12.09.2017. lēmuma pārtraukšanu
26. Par zemes iznomāšanu
27. Par zemes nomas tiesību pagarināšanu
28. Par īpašuma nosaukuma maiņu un ēkas adreses maiņu
29. Par adrešu maiņu
30. Par adreses  apstiprināšanu
 

Lapas informācija atjaunota:    06.10.2017
TWITTER
Iecavas novads
10 dec
Iecavas novada pašvaldība ir saņēmusi uzņēmuma SIA «Konsorts» izstrādāto pētījumu «Izvērtējums par administratīvi t… https://t.co/47JekanoTV