Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Domes sēde

28.12.2017.
10:00
Iecavas novada dome
0

1. Par Iecavas novada domes 2017.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.18 "Iecavas novada pašvaldības nolikums" apstiprināšanu un jaunu amata vienību izveidošanu

2. Par nolikuma par Iecavas novada pašvaldības deputātu atlīdzības sistēmu apstiprināšanu

3. Par grozījumiem Iecavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

4. Par darba samaksu Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes "Cālītis" darbiniekiem

5. Par darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādes "Dartija" darbiniekiem

6. Par darba samaksu Dzimtmisas pamatskolas darbiniekiem

7. Par darba samaksu Iecavas vidusskolas darbiniekiem

8. Par darba samaksu Iecavas Mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem

9. Par darba samaksu Iecavas novada sporta skolas "Dartija" darbiniekiem

10. Par darba samaksu Iecavas kultūras nama darbiniekiem

11. Par darba samaksu pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" darbiniekiem

12. Par darba samaksu Iecavas internātpamatskolas darbiniekiem

13. Par darba samaksu Zālītes speciālās internātpamatskolas darbiniekiem

14. Par darba samaksu Iecavas novada budžeta iestādes "Iecavas novada Sociālais dienests" darbiniekiem

15. Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem

16. Par darba samaksu Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājam un locekļiem

17. Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības komisiju, redkolēģijas un darba grupas locekļiem

18. Par prēmijas apmēru Dzimtmisas pamatskolas darbiniekiem

19. Par prēmijas apmēru pašvaldības aģentūras "Iecavas veselības centrs" darbiniekiem

20. Par prēmijas apmēru Iecavas novada izglītības iestāžu vadītājiem

21. Par Iecavas novada domes 2017.gada saistošo noteikumu Nr.19 "Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017.gadam" apstiprināšanu

22. Par īpašumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

23. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu

24. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

25. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma izīrēšanu

Lapas informācija atjaunota:    27.12.2017
TWITTER
Iecavas novads
05 jūn
No trešdienas, 10.jūnija, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” (DzKS) kase atsāks apmeklētāju apkalpošanu klātienē.… https://t.co/SPGg7m4Iar