Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas novada domes sēde (attālināti)

27.10.2020.
08:30
Attālināti
0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO
IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI
2020.gada 27.oktobrī, plkst.08.30
UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Pašvaldības policijas informācija. 
 
2. Par Iecavas novada pašvaldības izglītības iestāžu viena izglītojamā izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem
 
3. Par Iecavas novada pašvaldības noteikumu Nr.5/2020 “Par jauniešu brīvprātīgo darbu” apstiprināšanu
 
4. Par konkursa “Iecavas novada Gada jaunietis” nolikuma apstiprināšanu
 
5. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
 
6. Par adreses apstiprināšanu
 
7. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu
 
8. Par dzīvokļa īpašuma īres tiesību pagarināšanu
 
9. Par izmaiņām Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijas sastāvā
 
10. Par izmaiņām Darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas sastāvā
 
11. Par darba grupas Iecavas pilsētas laukuma teritorijas attīstības koncepcijas izstrādei apstiprināšanu
 
12. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu
 
13. Par apbalvošanu ar novada domes Goda rakstu
 
14. Par goda nosaukuma “Iecavas Gada cilvēks” piešķiršanu
 
15. Par goda nosaukuma “Iecavas Goda pilsonis” piešķiršanu
 
16. Par Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2040.gadam un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu
 
Lapas informācija atjaunota:    26.10.2020