Iecavas
novads
Seko: twitter facebook rss instagram

Sadraudzība

0

2017. gada 19. maijā Iecavā parakstīts sadraudzības līgums starp Iecavas novada domi un Billerbekas pašvaldību Vācijā.

Lai veiksmīgāk turpinātu un attīstītu sadarbību, kā arī atvieglotu dalību kopējos Eiropas Savienības projektos, abas puses apņēmās līdzdarboties sadraudzības kontaktu veidošanā ne tikai starp pašvaldībām, bet arī pašdarbības kolektīviem, sportistiem, nevalstiskā sektora organizācijām, uzņēmējiem, izglītības iestādēm.

http://www.billerbeck.de/

 

 


Kontakti starp Iecavas un Terebodas (Töreboda) pašvaldību Zviedrijā nodibināti 1992.gadā, bet 1993.gada 15.maijā noslēgts sadraudzības līgums.

Šī līguma mērķis:

  • radīt un attīstīt kontaktus starp Iecavas un Terebodas iedzīvotājiem;
  • apmainīties ar pieredzi dažādās dzīves jomās;
  • veidot un attīstīt saimnieciskos kontaktus.

Visveiksmīgāk sadarbība risinās pašvaldību līmenī. Jau 12 gadus notiek delegāciju pieredzes apmaiņas vizītes. Zviedru draugi iesaistījuši Iecavu ilgtermiņa projektā „Par drošu vidi pašvaldībā”. 2002.gada rudenī Iecavas pašvaldības delegācija Zviedrijā piedalījās starptautiskā konferencē „Par drošību un neapdraudētību sabiedrībā”, bet 2003.gada novembrī Stokholmā piedalījās seminārā par drošas pašvaldības politikas izveidi.

Terebodas kanālsLaba sadarbība izveidojusies izglītības jomā: nostiprinās saikne starp Dzimtmisas pamatskolu un Fredsbergas skolu, Iecavas vidusskolu un Centrālskolu. Terebodā ciemojušies un koncertējuši Iecavas mūzikas skolas audzēkņi. Savstarpēji individuāli kontakti izveidojušies lauksaimniekiem.

Arī citu Zviedrijas novadu pārstāvji ir nodibinājuši kontaktus ar iestādēm Iecavā: organizācija no Enšensvīkas pilsētas „Latvija draugi” kopš 1993.gada draudzējas ar Iecavas internātpamatskolu, Iecavas valsts policiju un ugunsdzēsējiem; no „Latvija draugiem” vairākkārt saņemta humānā palīdzība un vērtīgi tehnikas dāvinājumi.

http://www.toreboda.se/

 

1999.gada 18.septembrī noslēgts draudzības un sadarbības līgums ar Pasvales (Pasvalys) rajona pašvaldību (Lietuvas Republika).

Plānota sadarbība šādās jomās: izglītība, kultūra, sports, tūrisms, pārvaldes organizācija, vides aizsardzība, veselība un sociālā aizsardzība, demokrātijas paplašināšana.

Tiek organizētas ciemošanās un savstarpējas vizītes (īpaši cieša profesionālā sadarbība izveidojusies bibliotekāriem). Abu pušu amatiermākslas kolektīvi regulāri piedalās sadarbības partnera pasākumos.

 

http://www.pasvalys.lt/ Pagājušā gadsimta 90.gados iedibināti draudzīgi kontakti ar Lubānas pilsētas pašvaldību, ko ilgus gadus vadīja Miķelis Gruzītis.

No 2009.gada 1.jūlija Lubānas novada pašvaldību vada Tālis Salenieks.

Aiviekste

Ir notikuši pašvaldību darbinieku pieredzes apmaiņas braucieni. Vidējās paaudzes deju kopa „Iecava” vairākkārt piedalījusies lubāniešu rīkotajos tradicionālajos „Aiviekstes svētkos”.

 

http://www.lubana.lv/

 

 

Lapas informācija atjaunota:    24.05.2017
TWITTER
Iecavas novads
19 nov
15. novembra vakarā iecavnieki pulcējās Iecavas kultūras namā, lai atskatītos uz šajā gadā paveikto un godinātu god… https://t.co/kmowyxz9wM