Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

PAŠVALDĪBA

02-01-2019 0

Bauskas novada pašvaldības iestāde ''Iecavas apvienības pārvalde''
Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

e-pastsparvalde@iecava.lv 
Tālr.: 63941301

e-adreses saziņas kanāls:

 
 

Darba laiks:
Pirmdiena: 8-17
Otrdiena: 8-17
Trešdiena: 8-19
Ceturtdiena: 8-17
Piektdiena: 8-14 (bez pusdienas pārtraukuma)

No pirmdienas līdz ceturtdienai pusdienas laiks 12.30-13.30.


Ārkārtējās situācijas periodā valdības noteikto stingro ierobežojumu dēļ 
Iecavas apvienības pārvaldē Skolas ielā 4-40 pakalpojumi tiek sniegti galvenokārt attālināti; klātienē pieejami tādi pakalpojumi kā, piemēram, dzimšanas, miršanas un laulības reģistrācija, Covid-19 sertifikātu izdrukāšana, bāriņtiesas un citi neatliekami pakalpojumi.

 

Klātienes pakalpojumus var saņemt TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA:

Klientu apkalpošanas centrs (tālr. 63974907) apmeklētājus pieņem:
pirmdienās plkst. 8-17 (pusdienas laiks 12.30-13.30),
trešdienās plkst.8-18 (pusdienas laiks 12.30-13.30),
piektdienās plkst. 8-14.

Dzimtsarakstu nodaļa (tālr. 29127471) apmeklētājus pieņem:
pirmdienās un trešdienās plkst. 14-17;
piektdienās plkst. 9-13.

Bāriņtiesa (tālr. 27876222; 26806758) apmeklētājus pieņem:
pirmdienās plkst. 8-17 (pusdienas laiks 12.30-13.30),
trešdienās plkst.9-18 (pusdienas laiks 12.30-13.30),

Nekustamā īpašuma nodaļa (tālr. 25645229; 25644393) apmeklētājus pieņem:
pirmdienās plkst. 8-17 (pusdienas laiks 12.30-13.30),
trešdienās plkst.9-18 (pusdienas laiks 12.30-13.30),

 

Darbinieku tālruņa numuri un e-pasta adreses – sadaļā Kontakti.

 

Informatīvais tālr. - 20217171.

Bauskas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901 
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Valsts kase, TRELLV22

 
 
NĪN saņēmēja rekvizīti (norēķinu konti): 
LV90 UNLA 0050 0165 1658 5, AS SEB banka, UNLALV2X
LV43 HABA 0551 0304 6674 9, AS Swedbank, HABALV22
LV51 PARX 0007 1638 2000 3, AS Citadele banka PARXLV22

 

 

Lapas informācija atjaunota:    07.01.2022