Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

PAŠVALDĪBA

02-01-2019 0

e-pasts: dome@iecava.lv
Tālr.: 63941301
 
Darba laiks:
Pirmdiena: 8 - 17
Otrdiena: 8 - 17
Trešdiena: 8 - 19
Ceturtdiena: 8 - 17
Piektdiena: 8 - 14 (bez pusdienas pārtraukuma)

No pirmdienas līdz ceturtdienai pusdienas laiks 12.30 - 13.30.

Iecavas novada pašvaldības nolikums

Vispārējo pašvaldības pārvaldes struktūru skatīt šeit...

Iecavas novada pašvaldības ētikas kodekss

Iecavas novada pašvaldības administrācijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības administrācijas struktūru skatīt šeit...

 

Iecavas novada pašvaldības administrācija

Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, LV-3913
 
Reģistrācijas Nr.: 90000056376
PVN reģistrācijas Nr.:LV90000056376
Banka: Valsts kase
Budžeta konts: LV93TREL9802088016000
Kods: TRELLV22

Nodokļa maksājumus var veikt:
AS Swedbank, konts Nr. LV08HABA0551024331644;
AS SEB banka, konts Nr. LV09UNLA0050018513721;
AS Citadele banka, konts Nr. LV04PARX0012438760001.

Iecavas novada pašvaldības administrācijas norēķinu konts AS Luminor Bank slēgts no 26.09.2019. sakarā ar apgrūtinātu bankas pakalpojumu pieejamību.
 

Lapas informācija atjaunota:    21.08.2020