Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

PAŠVALDĪBA

02-01-2019 0

e-pastsdome@iecava.lv
Tālr.: 63941301

e-adreses saziņas kanāls:

 
 

Darba laiks:
Pirmdiena: 8-17
Otrdiena: 8-17
Trešdiena: 8-18 (ārkārtējās situācijas periodā)
Ceturtdiena: 8-17
Piektdiena: 8-14 (bez pusdienas pārtraukuma)

No pirmdienas līdz ceturtdienai pusdienas laiks 12.30-13.30.


Ārkārtējās situācijas periodā valdības noteikto stingro ierobežojumu dēļ 
Iecavas novada pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4-40 pakalpojumi tiek sniegti galvenokārt attālināti; klātienē pieejami tādi pakalpojumi kā, piemēram, dzimšanas, miršanas un laulības reģistrācija, Covid-19 sertifikātu izdrukāšana, bāriņtiesas un citi neatliekami pakalpojumi.

 

Klātienes pakalpojumus var saņemt TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA:

Klientu apkalpošanas centrs (tālr. 63974907) apmeklētājus pieņem:
pirmdienās plkst. 8-17 (pusdienas laiks 12.30-13.30),
trešdienās plkst.8-18 (pusdienas laiks 12.30-13.30),
piektdienās plkst. 8-14.

Dzimtsarakstu nodaļa (tālr. 29127471) apmeklētājus pieņem:
pirmdienās un trešdienās plkst. 14-17;
piektdienās plkst. 9-13.

Bāriņtiesa (tālr. 27876222; 26806758) apmeklētājus pieņem:
pirmdienās plkst. 8-17 (pusdienas laiks 12.30-13.30),
trešdienās plkst.9-18 (pusdienas laiks 12.30-13.30),

Nekustamā īpašuma nodaļa (tālr. 25645229; 25644393) apmeklētājus pieņem:
pirmdienās plkst. 8-17 (pusdienas laiks 12.30-13.30),
trešdienās plkst.9-18 (pusdienas laiks 12.30-13.30),

Kase šajā periodā ir slēgta!

 

Pašvaldības speciālistu tālruņa numuri un e-pasta adreses – sadaļā Kontakti.

 

Informatīvais tālr. - 20217171.

Iecavas novada pašvaldības nolikums

Vispārējo pašvaldības pārvaldes struktūru skatīt šeit...

Iecavas novada pašvaldības ētikas kodekss

Iecavas novada pašvaldības administrācijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības administrācijas struktūru skatīt šeit...

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde ''Iecavas novada pašvaldības administrācija''

Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
 
Reģistrācijas Nr.: 90000056376
PVN reģistrācijas Nr.:LV90000056376
Banka: Valsts kase
Budžeta konts: LV93TREL9802088016000
Kods: TRELLV22

Nodokļa maksājumus var veikt:
AS Swedbank, konts Nr. LV08HABA0551024331644;
AS SEB banka, konts Nr. LV09UNLA0050018513721;
AS Citadele banka, konts Nr. LV04PARX0012438760001.

Pašvaldības administrācijas norēķinu konts AS Luminor Bank slēgts no 26.09.2019. sakarā ar apgrūtinātu bankas pakalpojumu pieejamību.
 

Lapas informācija atjaunota:    17.11.2021