Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Juridiskā nodaļa

08-02-2018 0
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts Pieņemšanas laiki
Ginta Krikščūne Nodaļas vadītāja 63963403 ginta.krikscune@iecava.lv Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
Gita Kravala Juriste 63941743 gita.kravala@iecava.lv Pirmdiena: 8-12:30; 13:30-17
Evija Poļakova Iepirkumu speciāliste 63941328; 22006683 evija.polakova@iecava.lv  
Signija Saltupa Iepirkumu speciāliste 63941328; 22006683 signija.saltupa@iecava.lv  

 

Juridiskās nodaļas galvenie uzdevumi:

  1. sadarbībā ar citām administrācijas struktūrvienībām nodrošina tiesiskumu pašvaldības darbībā;
  2. sagatavo domes lēmumu un normatīvo aktu (saistošo noteikumu, lēmumu, rīkojumu, nolikumu u.c.) projektus;
  3. sagatavo pašvaldības un administrācijas vārdā parakstāmo līgumu projektus un organizē to parakstīšanu;
  4. pārstāv pašvaldības intereses citās valsts un pašvaldību institūcijās, tiesā;
  5. reģistrē zemesgrāmatā pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus un darījumus ar tiem, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām īpašuma lietu kārtošanā;
  6. nodrošina pašvaldības ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu un tā aktualizēšanu atbilstoši izpildei;
  7. sagatavo publisko iepirkumu līgumus, kontrolē to atbilstību iepirkumu procedūru dokumentiem un Iepirkumu komisijas lēmumiem;
  8. kontrolē specifikāciju kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
  9. sniedz metodisku palīdzību publisko iepirkumu procedūru organizēšanā pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām;
  10. kārto personāla lietvedību pašvaldības administrācijā.
Lapas informācija atjaunota:    04.02.2019
TWITTER
Iecavas novads
19 okt
Darbs pie Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošanas gandrīz noslēdzies. Diemžēl paveiktais jau cietis no nevē… https://t.co/pFDPrYZqsl