Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Sabiedriskās kārtības nodaļa

08-02-2018 0
Vārds, Uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
Lūcija Muceniece Vecākā inspektore 26132322 sabkardien@inbox.lv
Ģirts Jakobi Kārtībnieks 29147818 sabkardien@inbox.lv
Arvīds Naguravičus Kārtībnieks 29279023 sabkardien@inbox.lv

 

Nodaļa pilda pašvaldībai noteikto autonomu funkciju – piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkaro žūpību un netiklību Iecavas novada administratīvajā teritorijā.

Lai nodrošinātu noteiktās funkcijas izpildi, Sabiedriskās kārtības nodaļas uzdevumi ir:

 1. kontrolēt, kā tiek ievēroti Iecavas novada domes saistošie noteikumi, atbilstoši savai kompetencei sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šo noteikumu neievērošanu;
 2. plānot, vadīt un koordinēt sabiedrisko kārtību pašvaldības rīkotajos pasākumos;
 3. novērst un pārtraukt sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumus, nepieciešamības gadījumā to veikt sadarbībā ar Valsts policiju;
 4. veikt preventīvus pasākumus likumpārkāpumu novēršanai, nepieciešamības gadījumā informēt kompetentās institūcijas par likumpārkāpumus veicinošiem apstākļiem un sadarbojoties ar tām šos apstākļus novērst;
 5. sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestādēm, Iecavas novada bāriņtiesu, Iecavas novada pašvaldības iestādi “Iecavas novada Sociālais dienests” un citām iestādēm piedalīties likumpārkāpumu profilakses darbā ar bērniem un viņu vecākiem;
 6. nekavējoties ziņot attiecīgajām institūcijām, ja saņemtas ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir citas valsts pārvaldes iestādes kompetencē;
 7. sniegt neatliekamo palīdzību, personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumā vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sniegt neatliekamo palīdzību nepilngadīgām personām, kuras palikušas bez vecāku vai aizbildņu uzraudzības, līdz viņu nodošanai attiecīgajām institūcijām;
 8. sniegt palīdzību personām, kuras vēršas pēc palīdzības nodaļā;
 9. kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī uzlikt sodu (naudas sodu), ja pārkāpti transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi un transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā;
 10. nodrošināt videonovērošanas sistēmas uzraudzību;
 11. atbilstoši savai kompetencei izskatīt un sagatavot atbilžu projektus uz personu iesniegumiem (sūdzībām).

 

Lapas informācija atjaunota:    05.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
17 okt