Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Ārpusģimenes aprūpe

0

Iecavas novada bāriņtiesa informē, ka personas, kas vēlas sniegt atbalstu bez vecāku gādības palikušiem bērniem, to var izdarīt, kļūstot par viesģimeni, audžuģimenei, aizbildni vai adoptētāju.

Labklājības ministrija 12.09.2018. sākusi sociālo kampaņu "Radi ģimeni", kurā aicina vecākus uzņemt ģimenē institucionālajā aprūpē esošos bērnus, izvēloties vienu no sev atbilstošākajiem četriem uzņemošās ģimenes statusiem: viesģimene, aizbildnis, audžuģimene vai adoptētājs. Interneta vietne radigimeni.lv sniedz informāciju par katru no statusiem, to iegūšanas procesu un atbalsta iespējas.

 

VALSTS ATBALSTS aizbildņiem, audžuģimenēm

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra - https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/vecakiem/

Atbalsts ārpusģimenes aprūpei 2019.gadā

 

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS aizbildņiem, audžuģimenēm un aizgādņiem

Iecavas novada domes 2017.gada 12.septembra saistošie noteikumi Nr.10 „Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus”

Iecavas novada domes 2017.gada 12.decembra saistošie noteikumi Nr.17 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Iecavas novadā”

 

Projekts “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” - vairāk šeit

Lapas informācija atjaunota:    25.01.2022