Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Noderīga informācija vecākiem

18-10-2018 0

Kas jāzina vecākiem bērnu audzināšanā, pirms došanās uz ārzemēm, uzturlīdzekļu saņemšanu u. c. - https://www.lm.gov.lv/lv/vecakiem

Plašāka informācija par bāriņtiesu darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas mājaslapā

 

Noderīgas saites: 

Labklājības ministrija - www.lm.gov.lv

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija - www.bti.gov.lv

Normatīvo aktu datu bāze - www.likumi.lv

Latvijas tiesu portāls - www.tiesas.lv

Tieslietu ministrija - www.tm.gov.lv

Latvijas Republikas Augstākā tiesa - www.at.gov.lv

Latvijas Republikas likumdevējs (Saeima) - www.saeima.lv

Uzturlīdzekļu garantiju fonds - https://www.ugf.gov.lv/lat/aktualitates_/

Mediācijas Latvijā pamatlapa - www.mediacija.lv

Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" - www.skalbes.lv

Nodibinājums "Centrs Dardedze" - www.centrsdardedze.lv

Sociālo pakalpojumu aģentūra - https://www.krize.lv/

SOS bērnu ciemati - https://www.sosbernuciemati.lv/

Radi ģimeni - https://radi-gimeni.lm.gov.lv//#1

Kustība PLECS -  https://plecs.lv/

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    22.10.2018