Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas novada dome

09-02-2018 0
Iecavas novada dome

2017.gadā ievēlētās domes pilnvaras beidzās 2021.gada 1.jūlijā.

 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību un to interešu ievērošanu nodrošina to vēlēta dome, kas pieņem lēmumus, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un pilda pašvaldības budžetu.

Iecavas novada domi veido 15 vēlēti deputāti. Vairāk info par pašvaldību vēlēšanās 2017. gada 3. jūnijā novada domē ievēlētajiem deputātiem skatīt šeit...

Kopš 2017. gada 20. jūnija domes darbu vada priekšsēdētājs Aivars Mačeks. Domes priekšsēdētājs ir  politiski  un tiesiski atbildīgs par domes un pašvaldības administrācijas darbu. Vairāk par priekšsēdētāju lasi šeit...

Lai nodrošinātu savu darbību un sagatavotu jautājumus izskatīšanai domes sēdēs, dome izveidojusi šādas pastāvīgās komitejas:

  • Finanšu komiteju
  • Veselības un sociālo jautājumu komiteju
  • Attīstības komiteju
  • Izglītības, kultūras un sporta komiteju.

 

Pašvaldības pastāvīgo komiteju sēdes notiek reizi mēnesī un tās ir atklātas. Vairāk par domes komiteju kompetenci un sastāvu skatīt šeit...

Domē ir izveidotas pastāvīgās komisijas, kas savas kompetences robežās izskata jautājumus, iesniegumus, pieņem konkrētus lēmumus vai sagatavo lēmumprojektus komitejām un domei. Katras komisijas darbības uzdevumi un darbība noteikta komisijas nolikumā. Vairāk par domes izveidotajām komisijām skatīt šeit...

 

Lapas informācija atjaunota:    06.07.2021