Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Darba kārtība

0

 

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2019.gada 26.novembrī, plkst.08.30

IECAVAS NOVADA DOMES TELPĀS

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

1. Domes pārvaldes informācija. Pašvaldības policijas informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

2. Par grozījumu veikšanu Iecavas novada domes 2018.gada 28.augusta lēmumā “Par galvojuma sniegšanu SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība” aizņēmuma saņemšanai projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavā 2.kārta” realizācijai, prot.Nr.12, 7.p.

3. Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem un treneriem

4. Par 2019.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas novada sporta skolā “Dartija”

5. Par 2019.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas pamatskolā

6. Par 2019.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas Mūzikas un mākslas skolā

7. Par 2019.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas vidusskolā

8. Par 2019.gada inventarizācijas rezultātiem pirmsskolas izglītības iestādē “Dartija”

9. Par 2019.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas novada pašvaldības iestādē “Iecavas novada Sociālais dienests”

10. Par 2019.gada inventarizācijas rezultātiem pašvaldības aģentūrā “Iecavas veselības centrs”

11. Par prēmijas apmēru pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” darbiniekiem

12. Par prēmijas apmēru Iecavas vidusskolas darbiniekiem

13. Par prēmijas apmēru Iecavas novada Sociālā dienesta darbiniekiem

14. Par grozījumiem Iecavas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par darba samaksu Iecavas kultūras nama darbiniekiem”

15. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.20 “Par Iecavas novada pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs” maksas pakalpojumiem” apstiprināšanu

16. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.22 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Iecavas novadā” apstiprināšanu

17. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.4 “Par nekustamā īpašuma uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Iecavas novada administratīvajā teritorijā”

18. Par Iecavas novada domes 2019.gada saistošo noteikumu Nr.19 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2019.gadam” apstiprināšanu

19. Par autoceļa “A7-Papardes-Gāršas-Spītes-Podāzeļi” pārbūves trešo kārtu

20. Par Iecavas novada domes nolikuma “Par Iecavas novada jaundzimušo sveikšanu” apstiprināšanu

21. Par nekustamā īpašuma “Dzimtmisas skola” atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

22. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 36, Iecavā, Iecavas novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

23. Par Latvijas valstij piederošā nekustamā īpašuma “Mežupes”, Iecavā, Iecavas novadā, pārņemšanu bez atlīdzības Iecavas novada domes īpašumā

24. Par valsts nodevas atvieglojumu piemērošanu

25. Par administratīvi teritoriālo reformu

Lapas informācija atjaunota:    22.11.2019
TWITTER
Iecavas novads
05 dec
Ikviens ir laipni aicināts uz koncertu! https://t.co/1kKFY2Dk4x