Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

(SĒDE NOTIKS ATTĀLINĀTI DVS “NAMEJS”)

2020.gada 29.decembrī plkst.08.30

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

       1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

           Pašvaldības policijas informācija.

       2. Par grozījumiem Iecavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā

       3. Par darba samaksu pirmsskolas izglītības iestādes “Dartija” darbiniekiem

       4. Par darba samaksu Iecavas pamatskolas darbiniekiem

       5. Par darba samaksu Iecavas vidusskolas darbiniekiem

       6. Par darba samaksu Zālītes speciālās pamatskolas darbiniekiem

       7. Par darba samaksu Iecavas Mūzikas un mākslas skolas darbiniekiem

       8. Par darba samaksu Iecavas novada sporta skolas “Dartija” darbiniekiem

       9. Par darba samaksu Iecavas kultūras nama darbiniekiem

     10. Par darba samaksu pašvaldības aģentūras “Iecavas veselības centrs” darbiniekiem

     11. Par darba samaksu Iecavas novada budžeta iestādes “Iecavas novada Sociālais dienests” darbiniekiem

     12. Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem

     13. Par darba samaksu Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājam un locekļiem

     14. Par darba samaksu Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cālītis” darbiniekiem

     15. Par grozījumiem nolikumā "Par Iecavas novada domes deputātu atlīdzības sistēmu"

     16. Par darba samaksu Iecavas novada pašvaldības komisiju, redkolēģijas un darba grupas locekļiem

     17. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas pirmsskolas izglītības iestādē “Cālītis”

     18. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem pirmsskolas izglītības iestādē “Dartija”

     19. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas pamatskolā

     20. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas vidusskolā

     21. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas Mūzikas un mākslas skolā

     22. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem Zālītes speciālajā pamatskolā

     23. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas novada sporta skolā “Dartija”

     24. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas kultūras namā

     25. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem pašvaldības aģentūrā “Iecavas veselības centrs”

   26. Par 2020.gada inventarizācijas rezultātiem Iecavas novada pašvaldības iestādē “Iecavas novada Sociālais dienests”

     27. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

     28. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

     29. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

     30. Par īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

     31.Par Iecavas novada pašvaldības naudas ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā - sabiedrības ar ierobežotu atbildību «Dzīvokļu»  komunālā saimniecība» pamatkapitālā

    32. Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu un tā izīrēšanu

    33. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

    34. Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Latvijas Republikas Zemessardzei un rekrutēšanas un jaunsardzes centram

    35. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu

    36. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu

    37. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu

  38. Par Iecavas novada domes 2020.gada saistošo noteikumu Nr.16 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2020.gadam” apstiprināšanu

 

 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    23.12.2020
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV