Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Darba kārtība

0

IECAVAS NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS AIVARS MAČEKS SASAUC KĀRTĒJO

IECAVAS NOVADA DOMES SĒDI

2020.gada 26.maijā, plkst.09.00

(SĒDE NOTIKS ATTĀLINĀTI DVS “NAMEJS”)

UN IZSLUDINA ŠĀDU DARBA KĀRTĪBU

 1. Domes pārvaldes informācija. Informācija par iepirkumiem un pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Pašvaldības policijas informācija.
 2. Par Iecavas pirmsskolas izglītības iestādes „Cālītis” 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 3. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Dartija” 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 4. Par Iecavas vidusskolas 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 5. Par Iecavas pamatskolas 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 6. Par Zālītes speciālās pamatskolas 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 7. Par Iecavas Mūzikas un mākslas skolas 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 8. Par Iecavas novada sporta skolas „Dartija” 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 9. Par Iecavas kultūras nama 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 10. Par Iecavas pašvaldības aģentūras „Iecavas veselības centrs” 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 11. Par Iecavas novada pašvaldības iestādes „Iecavas novada Sociālais dienests” 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 12. Par Dzimtmisas pamatskolas 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 13. Par Iecavas novada pašvaldības administrācijas 2019.gada pārskata apstiprināšanu
 14. Par Iecavas novada pašvaldības 2019.gada konsolidētā pārskata apstiprināšanu
 15. Par Iecavas novada noteikumu Nr.3/2020 “Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs, vispārizglītojošo skolu sporta sacensībās” apstiprināšanu
 16. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ailes” (kadastra Nr.4064 101 0372), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4064 020 0372, Iecavas novadā, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
 17. Par īpašumu zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Lapas informācija atjaunota:    22.05.2020
TWITTER
Iecavas novads
05 jūn
No trešdienas, 10.jūnija, SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība” (DzKS) kase atsāks apmeklētāju apkalpošanu klātienē.… https://t.co/SPGg7m4Iar