Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iznomājamie zemes gabali

03-08-2017 0

Iecavas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi 2021. gada *janvārī*februārī *martā

 

Iecavas novada pašvaldība piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus

Iecava, Iecavas nov. Paozoli 25 4064 010 1955 0,02 ha nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Paozoli 52 4064 010 1943

0,03 ha

nav noteikti
Zālīte, Iecavas nov. Dārza iela 16-9 4064 006 0396 0,08 ha nav noteikti
Zālīte, Iecavas nov. Mazdārziņu teritorijas   0,01 ha, līdz 0,06 h nav noteikti 

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Ķesterkalns"

40640102282

0,03 vai 0,06

daļai no zemes vienībām ir apgrūtinājums - Maģistrālā gāzesvada "Rīga-Viļņa" aizsargjosla

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Punktiņdārziņi"

40640102639

0,03 vai 0,06

nav noteikti

Rosme, Iecavas nov.

Rosmes teritorija 

4064 014 0313
4064 014 0312
 

līdz 0,06 

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 48/49

40640101796

0,0200

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 32/33

40640101795

0,0200

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 47 40640101776 0,0100 nav noteikti
Iecava, Iecavas nov.  Rūpniecības iela 1 40640102661 no 0,008 līdz 0,02  nav noteikti
Zorģi, Iecavas nov. Zorģi 1-1 40640110519 0,05 nav noteikti

Iesniegumu var iesniegt klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz dome@iecava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapa (šeit).
  

Sīkāku informāciju par piedāvātajiem nomas zemes gabaliem var saņemt Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā - kontakti.

Lapas informācija atjaunota:    05.05.2021