Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iznomājamie zemes gabali

03-08-2017 0

Iecavas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi 2020. gada *janvārī *februārī *martā *aprīlī *maijā *jūnijā *jūlijā

 

Iecavas novada pašvaldība piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus personisko palīgsaimniecību vajadzībām

Atrašanās vieta

Nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Lietošanas mērķis

Apgrūtinājumi

Iecava, Iecavas nov. Baldones iela 53a/2 40640100474 0,05 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti 
Zālīte, Iecavas nov. Mazdārziņu teritorijas   0,01 ha, līdz 0,06 h 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  nav noteikti 
Iecava, Iecavas nov. Ženīši 1 4064 010 0754 0,08 0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Ķesterkalns"

40640102282

0,03 vai 0,06

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

daļai no zemes vienībām ir apgrūtinājums - Maģistrālā gāzesvada "Rīga-Viļņa" aizsargjosla

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Punktiņdārziņi"

40640102639

0,03 vai 0,06

0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Rosme, Iecavas nov.

Rosmes teritorija 

4064 014 0313
4064 014 0312
 

līdz 0,06 

0101 - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 1 40640101801 0,0400 0601 - individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 48/49

40640101796

0,0200

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 32/33

40640101795

0,0200

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 47 40640101776 0,0100 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov.  Rūpniecības iela 1 40640102661 no 0,008 līdz 0,02  0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov.  Paozoli 81 40640101987 0,02  0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov.  Paozoli 87 40640101988 0,02  0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Torņa iela 18 40640101482 0,053 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecavas nov. Kodoli 40640130277 4,14 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts reģionālajiem autoceļiem lauku apvidos

-ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvada līniju ārpus pilsētām un ciemiem ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem

Zorģi, Iecavas nov. Zorģi 1-1 40640110519 0,05 0101-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība nav noteikti

Iesniegumu var iesniegt klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz dome@iecava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapa (šeit).
  

Sīkāku informāciju par piedāvātajiem nomas zemes gabaliem var saņemt Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā - kontakti.

Lapas informācija atjaunota:    03.08.2020
TWITTER
Iecavas novads
06 aug
Šodien Iecavas novadā viesojas Kanādas vēstnieks Latvijā Kevins Rekss un Kanādas Tirdzniecības palātas Latvijā bied… https://t.co/tAzI7Dn4o6