Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iznomājamie zemes gabali

03-08-2017 0

Iecavas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi 2019. gada *janvārī *februārī *martā *aprīlī *maijā *jūnijā *jūlijā *augustā *septembrī *oktobrī

 

Iecavas novada pašvaldība piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus personisko palīgsaimniecību vajadzībām

Atrašanās vieta

Nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Lietošanas mērķis

Apgrūtinājumi

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 41

40640101749

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 51

40640101750

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 47

40640101776

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 42

40640101785

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 52

40640101786

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Torņa iela  34A

40640101501

0,0300

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Ķesterkalns"

40640102282

0,03 vai 0,06

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

daļai no zemes vienībām ir apgrūtinājums - Maģistrālā gāzesvada "Rīga-Viļņa" aizsargjosla

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Punktiņdārziņi"

40640102639

0,03 vai 0,06

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Mazklētnieki 1

40640102874

0,2400

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Rosme, Iecavas nov. Rosmes teritorija 
4064 014 0313
4064 014 0312
4064 014 0141 
līdz 0,06  0101-Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 1 40640101801 0,0400 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 43 40640101790 0,0100 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 53 40640101753 0,0100 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 48/49

40640101796

0,0200

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 22

40640101759

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 34

40640101754

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 32/33

40640101795

0,0200

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.  Rūpniecības iela 1 40640102661 no 0,008 ha līdz 0,02 ha  0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas novads Aveņu iela 38 40640101193 0,04 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti

 

Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapa (šeit).
 

Iesniegumu var iesniegt klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz dome@iecava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. 
 

Sīkāku informāciju par piedāvātajiem nomas zemes gabaliem var saņemt Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā - kontakti.

Lapas informācija atjaunota:    31.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
12 dec
14. decembrī plkst. 19.00 Iecavas kultūras namā balvu ieguvējus sveikt ir aicināts jebkurš interesents! 🏆💐 https://t.co/453BYcksBc