Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Iznomājamie zemes gabali

03-08-2017 0

Iecavas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi 2020. gada *janvārī *februārī

Iecavas novada pašvaldības noslēgtie zemes nomas līgumi 2019. gada *janvārī *februārī *martā *aprīlī *maijā *jūnijā *jūlijā *augustā *septembrī *oktobrī *decembrī

 

Iecavas novada pašvaldība piedāvā nomāt neapbūvētus zemes gabalus personisko palīgsaimniecību vajadzībām

Atrašanās vieta

Nosaukums

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Lietošanas mērķis

Apgrūtinājumi

Iecava, Iecavas nov. Aveņu iela 11 40640101162 daļa no 0,1711 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzesvada diametrs no 300 mm līdz 600 mm
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 6 40640101773 0,01 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 7 40640101780 0,01 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 47

40640101776

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Torņa iela  34A

40640101501

0,0300

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Ķesterkalns"

40640102282

0,03 vai 0,06

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

daļai no zemes vienībām ir apgrūtinājums - Maģistrālā gāzesvada "Rīga-Viļņa" aizsargjosla

Iecava, Iecavas nov.

Mazdārziņu teritorija "Punktiņdārziņi"

40640102639

0,03 vai 0,06

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Mazklētnieki 1

40640102874

0,2400

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Rosme, Iecavas nov. Rosmes teritorija 
4064 014 0313
4064 014 0312
4064 014 0141 
līdz 0,06  0101-Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 1 40640101801 0,0400 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 43 40640101790 0,0100 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 45 40640101742 0,01 ha 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 53 40640101753 0,0100 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov. Ozolēni 54/55 40640101743 0,021 ha 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve Ceļa servitūta teritorija 

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 48/49

40640101796

0,0200

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 22

40640101759

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 34

40640101754

0,0100

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.

Ozolēni 32/33

40640101795

0,0200

0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve

nav noteikti

Iecava, Iecavas nov.  Rūpniecības iela 1 40640102661 no 0,008 ha līdz 0,02 ha  0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov.  Paozoli 81 40640101987 0,02 ha 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti
Iecava, Iecavas nov.  Paozoli 87 40640101988 0,02 ha 0601- individuālo dzīvojamo māju apbūve nav noteikti

Iesniegumu var iesniegt klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijā Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, vai nosūtīt elektroniski uz dome@iecava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu), vai nosūtīt pa pastu. Personām, kuras vēlas nomāt zemes gabalu, pašvaldībā jāiesniedz iesniegums. Iesnieguma veidlapa (šeit).
  

Sīkāku informāciju par piedāvātajiem nomas zemes gabaliem var saņemt Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā - kontakti.

Lapas informācija atjaunota:    23.03.2020
TWITTER
Iecavas novads
08 apr
Ministru kabinets ir pagarinājis ārkārtējās situācijas termiņu un pieņēmis vairākus lēmumus papildus jau spēkā esoš… https://t.co/HYOmscdit7