Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Nolikumi

0

 

Iecavas novada pašvaldības administrācijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības administrācijas struktūru skatīt šeit.

 

STRUKTŪRVIENĪBU NOLIKUMI

Administratīvās nodaļas nolikums

Attīstības nodaļas nolikums

Finanšu nodaļas nolikums

Izglītības nodaļas nolikums

Juridiskās nodaļas nolikums

Nekustamā īpašuma nodaļas nolikums

Jauniešu centra nolikums

Komunikācijas nodaļas nolikums

 

DAŽĀDI

Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam

 

Iecavas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums

 

Par Iecavas novada pašvaldības budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas kārtību

Par Iecavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli

Iecavas novada pašvaldības iestāžu amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums

Par Iecavas novada pašvaldības deputātu atlīdzības sistēmu

 

Par Iecavas novada domes naudas balvu

Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada sportistiem, sporta veidu treneriem, sporta skolotājiem un sporta spēļu komandām par saniegumiem sportā

Iecavas novada Domes stipendiju nolikums

Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums

Iecavas novada pašvaldības personas datu apstrādes nolikums

Darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikums

 

Par Iecavas novada jaundzimušo sveikšanu

 

KONKURSU NOLIKUMI:

Pedagogu radošo darbu konkursa nolikums

Fotokonkursa “Iecavas novada mēneša foto” nolikums

Konkursa „Iecavas novada Gada jaunietis” nolikums

Iecavas novada pašvaldības konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” nolikums

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikums

 

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

 

KOMISIJU NOLIKUMI:

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju sadales komisijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības laikraksta “Iecavas Ziņas” un mājaslapas www.iecava.lv redkolēģijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas komisijas nolikums

Iecavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Iecavas novada domes administratīvās komisijas nolikums

Iecavas novada domes iepirkumu komisijas nolikums

Iecavas novada medību koordinācijas komisijas nolikums

 

Dzīvokļu un īres komisijas nolikums

Iecavas novada domes darījumu ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma uzraudzības komisijas nolikums

Iecavas novada interešu pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums

Iecavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības konkursa „Iecavas novada uzņēmēju gada balva” komisijas nolikums

Iecavas novada pašvaldības sadarbības grupas nolikums bērnu tiesību aizsardzības jomā 

Lapas informācija atjaunota:    06.09.2021