Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook rss instagram

Noteikumi

0
Noteikumi Apstiprināti Pielikumi
PAR PAŠVALDĪBAS ATBALSTU SPORTA VEICINĀŠANAI IECAVAS NOVADĀ 24.09.2019.

 Veidlapas:

Par autotransporta izmantošanu Iecavas novada pašvaldībā 28.05.2019.  
Kārtība, kādā tiek veikta tirgus izpēte Iecavas novada pašvaldībā 29.01.2019.  
Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Iecavas novada pašvaldībā 27.03.2018.  
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Iecavas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī piešķir pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai un sociālajām garantijām

30.01.2018.

(Stājas spēkā 01.02.2018.)

 
Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Iecavas novada pašvaldības budžeta iestādēs 30.01.2018.
Par naudas balvu piešķiršanu Iecavas novada izglītojamiem  un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu  skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs 13.12.2016.  
Par  Iecavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku komandējumiem 12.04.2016.  
Par Iecavas novada pašvaldības iestādes  „Iecavas novada Sociālais dienests” klientu līdzdarbības pienākumu veikšanu 12.04.2016.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu un kārtību, kādā atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi pašvaldības budžetā 08.03.2016.  
Par kārtību, kādā Iecavas novada pašvaldība piemēro samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem  10.11.2015.  
Par veselības apdrošināšanu Iecavas novada pašvaldībā 10.11.2015.  
Noteikumi par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību komersantiem, biedrībām
un nodibinājumiem
10.06.2014.
Par baneru izvietošanu un uzturēšanu Iecavas novada pašvaldības interneta portālā 29.12.2014.  
Kārtība, kādā Iecavas novada domes pašvaldības iestāde „Iecavas novada Sociālais dienests” sniedz pakalpojumu krīzē nonākušai personai (ģimenei) krīzes dzīvoklī „Zorģi 1-2„ Iecavas novadā 14.10.2014.  
Word dokumentsPar centrālās apkures atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu mājās un māju (ēku) iekšējo siltumsistēmu pārbūvi 20.01.2004.  
Lapas informācija atjaunota:    15.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
17 okt