Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

2017.gads

17-05-2017 0

“Par grozījumiem Iecavas novada domes 2016.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par svētku pabalstu politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem””

Iecavas novada domes 2017.gada saistošie noteikumi Nr.14 “Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017.gadam”

 

Saistošie noteikumi (projekts nr.2) Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Saistošie noteikumi (projekts nr.1) Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Saistošie noteikumi Nr.11 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Iecavas novadā"

Saistošie noteikumi Nr.10 "Par pabalsta piešķiršanu, neizvērtējot personas ienākumus"

Saistošie noteikumi Nr.9 „Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017.gadam”

Saistošie noteikumi Nr.7 „Par Iecavas novada budžeta izpildi 2017.gada 1.pusgadā”

 

Saistošie noteikumi Nr.6 "Par Iecavas novada budžeta grozījumiem 2017.gadam”

 

Saistošie noteikumi Nr.4„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 10 „ Par līdzfinansējuma piešķiršanu un izmaksu bērnam izglītības programmas īstenošanai privātā iestādē vai pirmsskolas izglītības programmas atbalstam ģimenē pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja””

 

Saistošie noteikumi Nr.3 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par kārtību, kādā reģistrē un uzņem pirmsskolas vecuma bērnus Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs””

 

Nr.2 "Par Iecavas novada budžetu 2017.gadam"

 

Nr.1„Par Iecavas novada budžeta izpildi 2016.gadā”

Lapas informācija atjaunota:    06.02.2018