Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

0

Pakalpojuma nosaukums:

civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

saskaņā ar normatīvajiem aktiem pēc personas lūguma izsniegt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību

 

Pakalpojuma īss raksturojums:

 • Lai atkārtoti saņemtu dokumentu, persona dzimtsarakstu nodaļai, pārstāvniecībai vai Tieslietu ministrijai iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu (MK noteikumu Nr.761 170.punkts)
 • Iesniegumā norāda:
  1. vārdu (-us), uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni vai e-pasta adresi;
  2. pamatojumu dokumenta atkārtotas saņemšanas nepieciešamībai;
  3. atkarībā no dokumenta veida, kuru nepieciešams saņemt atkārtoti, - laulības noslēgšanas, laulības šķiršanas, dzimšanas, miršanas datumu un vietu, attiecīgā reģistra ieraksta reģistrācijas vietu un gadu;
  4. personas, par kuru pieprasa atkārtoti izsniegt dokumentu, personas datus un ziņas par personas saistību ar iesniedzēju.

Pakalpojuma saņēmējs:

fiziskas un juridiskas personas

 

Normatīvie akti:

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

 • pase vai personas apliecība

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

 • ierodoties personīgi jebkurā dzimtsarakstu nodaļā 1 mēneša laikā pēc valsts nodevas samaksas;
 • ja iesniegums saņemts pa pastu, dzimtsarakstu nodaļa vai Tieslietu ministrija atkārtoti izsniegto dokumentu mēneša laikā nosūta dzimtsarakstu nodaļai atbilstoši iesniedzēja dzīvesvietai, par to paziņojot iesniedzējam.

 

Maksa par pakalpojumu:

Valsts nodeva - 7.00 euro

No valsts nodevas atbrīvoti, uzrādot attiecīgus statusu apliecinošus dokumentus:

 • pirmās un otrās grupas invalīdi;
 • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.

Valsts nodeva nav jāmaksā šādos gadījumos:

visu veidu dokumentu izsniegšana uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

 • klātienē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 1.stāvā;
 • jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā;
 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus.

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

 • klātienē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 1.stāvā;
 • jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā;
 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumus.

 

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:

pirmdienās plkst. 8-12.30, 13.30-17.00

trešdienās plkst. 8-12.30, 13.30-19.00

ceturtdienās plkst. 8-12.30, 13.30-17.00

piektdienās plkst. 8-14.00

 

Uzziņas:

Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr. 63941773, fakss 63941991, e-pasts dzimtsaraksti@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    01.02.2018
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu