Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana, labošana, anulēšana un atjaunošana

0

Pakalpojuma nosaukums:

civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu papildināšana, labošana, anulēšana un atjaunošana

 

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

saskaņā ar normatīvajiem aktiem veikt izmaiņas civilstāvokļa aktu reģistros

 

Pakalpojuma īss raksturojums:

Dzimtsarakstu nodaļa var ierakstos izlabot kļūdas un ierakstīt trūkstošās ziņas pēc ieinteresēto personu iesnieguma, ja tam ir pietiekams pamats un ja nav strīda starp minētajām personām. Ja starp ieinteresētajām personām ir strīds, reģistra ierakstu var labot vai papildināt, tikai pamatojoties uz tiesas spriedumu.

 

Ziņas par pārmaiņām personas civilstāvoklī sakarā ar paternitātes atzīšanu vai noteikšanu, vecāku laulību, adopciju, uzvārda, vārda, tautības ieraksta, pilsonības (pavalstniecības), personas koda maiņu, laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu un citas civilstāvokļa aktu reģistrācijā būtiskas ziņas ieraksta attiecīgā reģistra ierakstu papildinājuma daļā un jāparaksta personai, kura lūgusi ierakstu papildināt.

 

Reģistru ierakstus var anulēt, pamatojoties uz tiesas spriedumu, bet kļūdaini atjaunotos vai atkārtoti izdarītos ierakstus - pamatojoties uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta atzinumu, ja par šo ierakstu pareizību nepastāv strīds.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

fiziskas personas

 

Normatīvie akti:

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

  • pase vai personas apliecība;
  • iesniegums par attiecīga labojuma, papildinājuma vai ieraksta atjaunošanas nepieciešamību;
  • dokuments, kas izsniegts, pamatojoties uz labojamo ierakstu (kļūdainais dokuments);
  • labojuma nepieciešamību pamatojoši dokumenti.

 

Veidlapa:

Iesniegums par attiecīga labojuma, papildinājuma vai ieraksta atjaunošanas nepieciešamību jāaizpilda klātienē Dzimtsarakstu nodaļā

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas

 

Maksa par pakalpojumu:

valsts nodeva 7.00 euro

 

No valsts nodevas atbrīvoti:

  • pirmās un otrās grupas invalīdi;
  • personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām.

Valsts nodeva nav jāmaksā šādos gadījumos:

  • ierakstu papildināšana, labošana vai anulēšana civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāžu pieļauto kļūdu dēļ;
  • ierakstu papildināšana, labošana vai anulēšana, ja tas saistīts ar adopciju vai paternitātes noteikšanu.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

klātienē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 1.stāvā

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

klātienē Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 1.stāvā

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:

pirmdienās plkst. 8-12.30, 13.30-17.00

trešdienās plkst. 8-12.30, 13.30-19.00

ceturtdienās plkst. 8-12.30, 13.30-17.00

piektdienās plkst. 8-14.00

 

Uzziņas:

Iecavas novada Dzimtsarakstu nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr. 63941773, fakss 63941991, e-pasts dzimtsaraksti@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    01.02.2018
TWITTER
Iecavas novads
19 sep
👉 Atbalsti savējos, nobalso par energoefektīvu ēku Iecavas novadā - privātmāju “Liepalejas”! https://t.co/RqWYY0prgE