Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

0

Atļaujas izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās

 

1. Kas man jādara, lai varētu pieteikt/saņemt atļauju?
Fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai un kļūtu par tirdzniecības organizatoru.  Tirdzniecības organizators iekārto tirdzniecības organizēšanas vietu, koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā un nodrošina normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi.

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?
Iesniegums  par atļauju organizēt ielu tirdzniecību un kļūt par tirdzniecības organizatoru
un tam pievienojamie dokumenti:

  • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
  • saskaņojums ar pasākuma rīkotāju;
  • tirdzniecības dalībnieku saraksts (norādot: fiziskai personai - vārds, uzvārds, personas kods, apliecinājums par saimnieciskās darbības neveikšanu; juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs, saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija).

 

3. Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?
Iesniegums rakstāms brīvā formā, norādot:
- fiziskai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruni;
- juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tālruni;
- paredzēto ielu tirdzniecības organizēšanas vietu;
- paredzētās ielu tirdzniecības norises laiku un ilgumu;
- tirdzniecībai paredzēto preču grupas tirdzniecības organizēšanas vietā.

 

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?
saskaņā ar pieņemto lēmumu

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

  • atļauju izsniedz klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 2.stāvā;
  • izmantojot e-pakalpojumu;
  • iesūtot elektroniski iesniegumu uz e-pastu: dome@iecava.lv;
  • konsultācijas pa tālruni 63941301 vai 63941991.

 

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš?
piecas darbdienas

 

8. Ar ko sazināties jautājumā par šo pakalpojumu?
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941301,
tālr./fakss 63941991, e-pasts: dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    13.05.2020