Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Tirdzniecības atļauju izsniegšana

0

Tirdzniecības atļauju izsniegšana

 

1.Kas man jādara, lai varētu pieteikt/saņemt atļauju?

 • Fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai.
 • Jāsamaksā pašvaldības nodeva Iecavas novada pašvaldības administrācijas norēķinu kontā vai kasē, bet gadījumos, ja publisko tirdzniecību organizē SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība", nodevu iekasē SIA administrācija.
 • Pēc pašvaldības nodevas samaksas pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju, kuru pēc pieprasījuma nosūta uz e-pastu, faksu.

 

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

Iesniegums un tam pievienojamie dokumenti (ja attiecināms):

 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 • saskaņojums ar pasākuma rīkotāju;
 • saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopijas;
 • fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību un/vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja un nenodarbina citas personas.

        

3. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 

4. Kāda ir pakalpojumu maksa?

saskaņā ar pieņemto lēmumu

 

5. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • tirdzniecības atļauju izsniedz klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 2.stāvā;
 • izmantojot e-pakalpojumu;
 • iesūtot elektroniski iesniegumu uz e-pastu: dome@iecava.lv;
 • konsultācijas pa tālruni 63941301 vai 63941991.

 

6. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš?
piecas darbdienas

 

7. Ar ko sazināties jautājumā par šo pakalpojumu?
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941301, tālr./fakss 63941991, e-pasts: dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    13.05.2020