Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Tirdzniecības atļauju izsniegšana

0

Tirdzniecības atļauju izsniegšana

 

1.Kas man jādara, lai varētu pieteikt/saņemt atļauju?

 • Fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai.
 • Jāsamaksā pašvaldības nodeva Iecavas novada pašvaldības administrācijas norēķinu kontā vai kasē, bet gadījumos, ja publisko tirdzniecību organizē SIA „Iecavas tirgus", nodevu iekasē SIA administrācija.
 • Pēc pašvaldības nodevas samaksas pašvaldība izsniedz tirdzniecības atļauju, kuru pēc pieprasījuma nosūta uz e-pastu, faksu.

 

2. Kādi dokumenti man nepieciešami?

Iesniegums un tam pievienojamie dokumenti (ja attiecināms):

 • saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
 • saskaņojums ar pasākuma rīkotāju;
 • saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopijas;
 • fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību un/vai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja un nenodarbina citas personas.

        

3. Kur pieejama iesnieguma veidlapa?

Iesniegums rakstāms brīvā formā, norādot:
- fiziskās personas vārdu un uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruni;
- vietu, kur vēlas veikt ielu tirdzniecību;
- realizējamo preču grupas;
- paredzētās tirdzniecības laiku un ilgumu.

 

4. Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

 

5. Kāda ir pakalpojumu maksa?

 • pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās - 1 euro dienā;
 • pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības vietu izbraukuma tirdzniecības vietās:
 • tirdzniecībai ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm - 5 euro dienā;
 • tirdzniecībai ar stādiem, košumkrūmiem - 3 euro dienā;
 • tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem - 3 euro dienā;
 • tirdzniecībai ar grāmatām un preses izdevumiem - 4 euro dienā;
 • sabiedriskajai ēdināšanai - 3 euro dienā.

 

6. Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

 • tirdzniecības atļauju izsniedz klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, 2.stāvā;
 • izmantojot e-pakalpojumu;
 • iesūtot elektroniski iesniegumu uz e-pastu: dome@iecava.lv;
 • konsultācijas pa tālruni 63941301 vai 63941991.

 

7. Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš?
piecas darbdienas

 

8. Ar ko sazināties jautājumā par šo pakalpojumu?
Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941301, tālr./fakss 63941991, e-pasts: dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    24.01.2018
TWITTER
Iecavas novads
08 apr
RT @Sat_Min: 🏡Lieldienu laikā aicinām palikt mājās! #atbildīgspasažieris #paliecmājās https://t.co/wgmH7SakQJ