Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Pedagoģiski medicīniskā komisija

0


 

 

 

Pakalpojuma nosaukums

 

 

Iecavas novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Komisija savas kompetences ietvaros veic izglītojamā pedagoģiski psiholoģisko, medicīnisko izpēti un attīstības traucējumu pārbaudi

Pakalpojuma īss raksturojums

 • nosaka spējas, attīstības līmeni un izvērtē veselības stāvokli pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un 1.-4. klases skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
 • sniedz atzinumu par bērna attīstībai un spējām piemērotāko izglītības programmu;
 • iesaka ilgstoši slimojošiem skolēniem mācību organizēšanu mājās.

Pakalpojuma saņēmējs

 • Iecavas novadā deklarētas fiziskas personas;
 • fiziskas personas pēc citu novadu pašvaldību pieprasījuma.

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

 

 

Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai mājās nepieciešamie dokumenti:

 • ģimenes ārsta izziņa (forma 027/u) un citi speciālistu atzinumi;
 • vecāku iesniegums;
 • skolas iesniegums.

Izglītības programmas noteikšanai nepieciešamie dokumenti:

 • vecāku iesniegums;
 • dzimšanas apliecība;
 • bērnu psihiatra izdota medicīniskā izziņa;
 • pārbaudes karte ar ģimenes ārsta sniegto informāciju par bērna agrīno attīstību, ar dzirdes un redzes pārbaudes rezultātiem, psiholoģisko un medicīnisko pārbaužu rezultāti;
 • pirmsskolas vecuma izglītojamajam - pirmsskolas izglītības pedagoga, logopēda, psihologa (pēc komisijas pieprasījuma) sagatavota informācija par izglītojamo;
 • skolas vecuma izglītojamajam - klases audzinātāja, speciālā pedagoga, logopēda, sociālā pedagoga un psihologa raksturojumi vai veiktas izpētes rezultātu apkopojumi.

Veidlapas

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas

Maksa par pakalpojumu

 

 

- bez maksas - Iecavas novadā deklarētām fiziskām personām;

- 22 euro - fiziskām personām pēc citu novadu pašvaldību pieprasījuma.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

(dokumentu iesniegšana)

vecāki dokumentus iesniedz klātienē, Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļā

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē, komisijas noteiktā datumā un vietā

Atzinuma saņemšanas veids

 

vecāki atzinumu saņem klātienē, pēc komisijas sēdes

Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

pirmdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
otrdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.8-12.30, 13.30-19.00
ceturtdienās plkst.8-12.30, 13.30-17.00
piektdienās plkst.8-14.00

Uzziņas

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā, tālr.63941601,
fakss 63941991, e-pasts: valda.liekne@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    01.02.2018
TWITTER
Iecavas novads
02 jūl
Turpinot ieguldīt arvien jaunās tehnoloģijās un uzņēmuma attīstībā, olu un olu produktu ražotājs AS «Balticovo» 1.… https://t.co/R2LNm0aMZu