Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana

18-08-2017 0

Pakalpojuma raksturojums

Adresi piešķir/maina/likvidē pēc fiziskas, juridiskas personas vai to pilnvarotās personas rakstiska iesnieguma saņemšanas. Pašvaldības domei, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības adresi piešķirt/mainīt/likvidēt bez personas piekrišanas. Adresi piešķir/maina/likvidē ar domes lēmumu. Pašvaldības dome piecu darbadienu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas sniedz Valsts zemes dienestam datus par piešķirto/mainīto/likvidēto adresi.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

- Iesniegums (iesnieguma veidlapa)
- Ja objektam (viensētai, ēkai, apbūvei paredzētai zemes vienībai) nav piešķirts kadastra apzīmējums, pievienojams grafiskais pielikums, kurā attēlots objekta telpiskais novietojums, piemēram, izkopējums no būvprojekta
- Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Normatīvie akti

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumi Nr.698 “Adresācijas noteikumi”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viens mēnesis

Maksa par pakalpojumu

Bez maksas

Pakalpojuma sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās plkst.8-12.30; 13.30-17
Trešdienās plkst.9-12.30; 13.30-19

Uzziņas

Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, tālr.63941301; 63941962; 25644393
e-pasts: dome@iecava.lv; baiba.leitlante@iecava.lv
 

Lapas informācija atjaunota:    16.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
21 sep
Palīdzi apkopot ierosinājumus turpmākajai kultūras dzīves organizēšanai – atvēli 5 minūtes sava laika un aizpildi a… https://t.co/E9D01yCjIu