Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

0

Pakalpojuma nosaukums:
izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu


Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
saskaņā ar normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz uzrādītajiem dokumentiem izsniegt izziņu par  nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu


Pakalpojuma īss raksturojums:
pakalpojumu saņem nekustamā īpašuma (zemes vai ēkas) īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.

Izziņu sagatavo sadarbībā ar Finanšu nodaļas nodokļu inspektoru.

Izziņa tiek izsniegta tikai pēc tam, kad nomaksāts  nodokļa pamatparāds un kavējuma nauda (ja ir bijuši maksājuma termiņa kavējumi)


Pakalpojuma saņēmējs:
fiziskas un juridiskas personas (nekustamā īpašuma valdītāji)


Normatīvie akti:

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:

  • kvīts par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
pieprasīšanas diena (ja nepieciešama papildu izpēte - līdz septiņām darba dienām)


Maksa par pakalpojumu:
 

(Nodeva apstiprināta ar Iecavas novada domes 11.08.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Nodeva par Iecavas novada Domes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām" (prot.Nr.10, 6.p.)


Pakalpojuma pieprasīšanas veids:
klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, telefoniski, e-pastā


Pakalpojuma saņemšanas veids:
klātienē Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā, pa pastu


Pakalpojuma sniedzēja darba laiks:
pirmdienās plkst.8.00-12.30, 13.30-17.00
trešdienās plkst.9.00-12.30, 13.30-19.00


Uzziņas:

Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā - Skolas ielā 4-40, Iecavā, Iecavas novadā,  tālr.63941301, tālr./fakss 63941991, e-pasts: dome@iecava.lv

Lapas informācija atjaunota:    26.08.2019