Iecavas
novads
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Piekrišana zemes iegūšanai īpašumā

18-08-2017 0

Pakalpojuma raksturojums

Likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta ceturtajā daļā minētajām personām (izņemot nepilsoņus), kas vēlas iegūt zemi īpašumā, jāsaņem attiecīgās pašvaldības piekrišana. Persona, kura vēlas zemi iegūt īpašumā, pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Iesniegumu izskata novada dome, un, ja zemes turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar pašvaldības teritorijas plānojumu un ir ievēroti likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 29.pantā minētie ierobežojumi, pašvaldība 20 dienu laikā dod piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.  

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas vai to pilnvarotās personas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Pakalpojuma saņemšanas veids

Klātienē (Iecavas novada pašvaldības administrācijas Administratīvajā nodaļā), pa pastu, e-pastu (parakstīts ar drošu elektronisko parakstu)

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

- Iesniegums (iesnieguma veidlapa fiziskai personai; juridiskai personai)
- Nekustamā īpašuma pirkuma līgums vai kopija (uzrādot oriģinālu)
- Pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona)

Normatīvie akti

Likums “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

20 dienas

Maksa par pakalpojumu

Izziņa par nekustamo īpašumu 0,70 euro

Pakalpojuma sniedzēja apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās plkst.8-12.30; 13.30-17
Trešdienās plkst.9-12.30; 13.30-19

Uzziņas

Skolas iela 4-40, Iecava, Iecavas novads, tālr.63941962; 25644393
e-pasts: dome@iecava.lv; baiba.leitlante@iecava.lv

 

Lapas informācija atjaunota:    16.10.2019
TWITTER
Iecavas novads
18 jan
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma 2021.gadam izsūtīšana. Aicinām to saņemt elektroniski e-pas… https://t.co/4GLjDckRvV