Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldības iestāžu vakances

0

Visas Bauskas novada pašvaldības vakances - ŠEIT.

___________________________________________

14.01.2022.

Bauskas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” vadītāja vietnieka amata vakanci (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku, darbavieta – Iecava, Bauskas novads).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • Augstākā izglītība ekonomikā, uzņēmējdarbībā, inženierzinātnēs vai sabiedrības pārvaldē.
 • Valsts valodas prasmes augstākā līmeņa 1.pakāpē (C1).
 • Analītiska domāšana, spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī nodrošināt sekmīgu sadarbību ar citām struktūrvienībām, valsts iestādēm un uzņēmumiem.
 • Darba pienākumu veikšanai nepieciešamo normatīvo aktu pārzināšana un prasme pielietot praksē.
 • Pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā vadošā amatā (iestādes/struktūrvienības/vadītājs/vietnieks).
 • Praktiskā darba pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā, autoceļu uzturēšanas jomā, iepirkumu jomā, kā arī personāla vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas iemaņas darbā ar MS Office programmatūru.
 • Prasmes gan mutiski, gan rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli.
 • Iniciatīva, spēja organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 • Vēlme mācīties un pielietot iegūtās zināšanas Bauskas novada kopējā attīstībā.
 • B kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

 

 

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu, lēmumu un citu normatīvo aktu izpildi.
 • Nodrošināt pārvaldes darbu, ir personīgi atbildīgs par pārvaldes likumīgu darbību un kompetences jautājumu izpildi, kā arī atbild par pārvaldes pārraudzībā esošo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darba organizēšanu.
 • Atbilstoši savai kompetencei, izskatīt iesniegumus un sūdzības, atbildēt par informācijas apriti starp pārvaldi un citām pašvaldības institūcijām.
 • Veikt iepirkumus par preču iegādi vai pakalpojumu saņemšanu, kuras ir nepieciešams pārvaldes darbībai.  Kontrolēt piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju saistību izpildi.
 • Nodrošināt pārvaldes valdījumā esošo pašvaldības īpašuma objektu apsaimniekošanu un veikt saimniecisko darbu organizēšanu.
 • Attiecībā uz pārvaldes teritoriju koordinēt sadarbību ar valsts dienestiem (Nodarbinātības valsts aģentūru, Valsts probācijas dienestu u.c.).
 • Nodrošināt pārvaldes teritorijā pašvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa uzraudzību un to ikdienas uzturēšanas darbu kontroli un izpilddokumentācijas kārtošanu.
 • Plānot, organizēt un kontrolēt pārvaldes īpašumā esošo transportlīdzekļu izmantošanu, tehniskās apkopes un remontus.
 • Piedalās komisijās un darba grupās pārvaldes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanā.

 

Piedāvājam:

 • darba attiecības uz nenoteiktu laiku;
 • mēnešalgu pirms nodokļu nomaksas 1917 EUR;
 • sociālās garantijas.

 

Pretendentam jāiesniedz:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī izziņas kopija par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst izglītības dokuments, ja tas iegūts ārvalstīs;
 • atsauksmes/rekomendācijas (ja ir);
 • citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām);
 • dokumentus svešvalodā iesniedz saskaņā ar Valsts valodas likuma 10.panta 3.daļu.

 

Pieteikumu, norādot “Konkursam uz Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka amatu”, var iesniegt, iesūtot dokumentus uz e-pasta adresi: normunds.vavers@iecava.lv, iesniedzot personīgi papīra formātā, slēgtā aploksnē vai nosūtot pa pastu uz adresi Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads., LV-3913.

Tālrunis uzziņām +371 25773328 (Normunds Vāvers, Iecavas apvienības pārvaldes vadītājs).

 

Pieteikums jāiesūta līdz 2022. gada 24.janvārim plkst. 12:00, pēc šī termiņa saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Amata konkursa nolikums - ŠEIT.

___________________________________________

06.01.2022.

Bauskas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90009116223) iestāde ‘’Iecavas apvienības pārvalde’’ aicina darbā Ziemeļu bibliotēkas vadītāju.

Darba vieta – Iecavas pagasta Dimzukalnā.
Amata pienākumu veikšanai nepieciešama izglītība bibliotēku darba jomā.
Noteiktais atalgojums – 807 EUR.
Aicinām pretendentus pieteikties līdz 28.01.2022., sūtot CV uz e-pasta adresi parvalde@iecava.lv.
Sīkāka informācija par vakanci un amata aprakstu pa tālr. 25773328 vai e-pastā: normunds.vavers@iecava.lv.

___________________________________________

23.12.2021.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Bauskas novadā, piedāvā darbu santehniķim (profesijas kods 7126 01) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanai un remontam, uz nenoteiktu laiku.

Obligāta – B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Mēs Jums piedāvāsim:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Sociālās garantijas;
 • Iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • Atalgojums: no 900 EUR līdz 1100 EUR bruto.

 

CV sūtīt uz e-pastu info@iecavasdzks.lv līdz 01.02.2022.

Tālrunis uzziņām: +371 22304932.

_____________________________________________________________________________

 

Lapas informācija atjaunota:    14.01.2022