Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Pašvaldības iestāžu vakances

0

13.10.2021.

Zālītes speciālā pamatskola (reģ. Nr. 90000057140) aicina darbā internāta/dienesta viesnīcas skolotāju un izglītības psihologu

Internāta/ dienesta viesnīcas skolotāja 

darba pienākumi:

 • Veicināt internātā dzīvojošo izglītojamo mācību rezultātu, sociālo prasmju uzlabošanos, personības pilnveidi un saturīga brīvā laika pavadīšanu;
 • Sadarboties ar mācību priekšmetu skolotāju, izglītības iestādes atbalsta personālu un izglītības iestādes vadību vienotas audzināšanas darbības nodrošināšanai izglītības iestādē;
 • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu u.c.
 • Izglītība: Augstākā pedagoģiskā
 • Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, “Brīviņi”, Iecavas pagasts, Bauskas novads, LV 3913;
 • Slodze – pilna (40 stundas nedēļā);
 • uz nenoteiktu laiku.

Darbu uzsākt 14.10.2021.

Algas likme, sākot no 860 EUR, + 15% piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.

 

Izglītības psihologa 

darba pienākumi:

 • Izglītojamā psiholoģiskā izpēte, t.sk. izglītojamā novērošana mācību stundās un ārpus tām;
 • Izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte;
 • Izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos;
 • Izglītojamā psihiskās attīstības veicināšanas pamatprincipu izstrāde mācību apguves grūtību gadījumos un ieteikumu izstrādāšana pedagogiem un vecākiem atbalsta sniegšanai;
 • Rakstisku atzinumu sagatavošana par izglītojamā psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem gadījumos, ja izglītojamais tiek nosūtīts uz valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vai saņem izglītības iestādes atbalsta komisijas palīdzību, kā arī normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos vai pēc vecāku rakstiska pieprasījuma.
 • Izglītība: Augstākā akadēmiskā izglītība un profesionālā kvalifikācija (psihologs, psihologs-praktiķis);
 • Darba vieta: Zālītes speciālā pamatskola, "Brīviņi", Iecavas novads, LV 3913;
  • Slodze – 0,7 (21 stundas nedēļā);
  • uz nenoteiktu laiku.

Darbu uzsākt 14.10.2021.

Algas likme, sākot no 860 EUR, + 15% piemaksa par darbu īpašos apstākļos atbilstoši MK 2016. g. 5. jūlija noteikumiem Nr. 445.

 

Tālr. 29483699.
e-pasts: zalitesskola@iecava.lv

________________________________________________________________________________________

04.10.2021.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Bauskas novadā, piedāvā darbu sanitārtehniķim (profesijas kods 7126 01) ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apkalpošanai un remontam, uz nenoteiktu laiku.

Obligāta – B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Sociālās garantijas;
 • Iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • Atalgojumu 750–900 EUR bruto.

 

CV sūtīt uz e-pastu aivars.tenisons@iecavasdzks.lv līdz 01.11.2021.

Tālrunis uzziņām: +371 29145637.

 

________________________________________________________________________________________

14.09.2021.

PII ''DARTIJA'' (reģ. Nr. 90000035425) aicina darbā remontstrādnieku (profesijas kods 9313 02) uz pilnu slodzi. Mēnešalga pirms nodokļu nomaksas 563 eiro.
Tālr. informācijai 29448276.
Pieteikumus/CV sūtīt uz e-pasta adresi: bernudarzs.dartija@iecava.lv.

________________________________________________________________________________________

09.09.2021.

SIA „Dzīvokļu komunālā saimniecība”, reģ.Nr.43603016206, Edvarta Virzas ielā 21A, Iecavā, Bauskas novadā, piedāvā darbu Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim, profesijas kods 5153 02, uz nenoteiktu laiku.

Galvenie darba pienākumi:

 • Plānot un vadīt pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju pārvaldīšanu un uzturēšanu;
 • Veikt pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo māju un tām piesaistīto zemes gabalu stāvokļa vizuālo pārbaudi;
 • Organizēt dzīvojamo māju būvkonstrukciju un inženiertehnisko sistēmu tehnisko apkalpošanu un uzturēšanu;
 • Plānot, organizēt un kontrolēt dzīvojamo māju tehniskās apkopes un remontdarbu pasūtījumus, pārraudzīt remontdarbu izpildes gaitu;
 • Organizēt sanitārās kopšanas darbus, nodrošinot to kvalitatīvu izpildi;
 • Plānot un kontrolēt sanitārās kopšanas materiālu un inventāra nodrošinājumu, apkopot materiālu un inventāra pasūtījumus, kā arī materiālu izlietojumu atskaites;
 • Kontrolēt sadzīves atkritumu, zaru, lapu, lielgabarīta atkritumu izvešanas pakalpojumus;
 • Koordinēt dezinfekcijas, deratizācijas un dezinsekcijas darbu veikšanu;
 • Plānot, organizēt un piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, pieņemšanās apsaimniekošanas jautājumos;
 • Organizēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu aptaujas veidā;
 • Nodrošināt dzīvojamo māju iedzīvotāju un iedzīvotāju iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšanu un atbilžu sniegšanu uz tiem;
 • Uzturēt un aktualizēt dzīvojamo māju lietas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Veikt pārvaldīšanas, īres, dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu un citu līgumu sagatavošanu, noslēgšanu un izpildes uzraudzību;
 • Plānot un organizēt padoto darbinieku darbu pārziņā esošajā apsaimniekošanas teritorijā.

Prasības pretendentiem:

 • Pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā;
 • Augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis) vai iesākta (pēdējais kurss) augstākā izglītība nekustamā īpašuma pārvaldības jomā.
 • Valsts valodas prasmes C līmeņa 1.pakāpē; krievu valodas zināšanas saziņas līmenī;
 • Zināšanas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas normatīvajos aktos;
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt gan patstāvīgi, gan komandā, komunikabilitāte, atbildība, analītiskās un organizatoriskās spējas, iniciatīva;
 • Datorprasmes (MS Office programmas);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs jums piedāvāsim:

 • Atbildīgu un dinamisku darbu;
 • Iespēju pilnveidot savas zināšanas un praktisko pieredzi;
 • Sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika;
 • Atalgojums: no 950 EUR – 1100 EUR bruto.

 

Pretendentiem sūtīt CV uz e-pastu: info@iecavasdzks.lv līdz 2021. gada 7. oktobrim. Sazināsimies tikai ar nākamajai atlases kārtai izvirzītajiem pretendentiem.

________________________________________________________________________________________

 

27.07.2021.

Iecavas pamatskola (reģ.Nr.90000047369) aicina darbā:

1. Vispārējās pamatizglītības skolotāju - kvalifikācija matemātikas un fizikas skolotājs, profesijas kods 234101, algas likme 825,00 EUR; 1 darba slodze - 30 stundas, uz nenoteiktu laiku.

2. Vispārējās pamatizglītības skolotāju - kvalifikācija ķīmijas un bioloģijas skolotājs, profesijas kods 234101; 1 darba slodze 30 stundas, algas likme 825,00 EUR, uz nenoteiktu laiku.

3. Automobiļa vadītāju un remontstrādnieku, profesijas kods 832201, bruto alga 714,00 EUR, piecu darba dienu nedēļā normālais darba laiks 40 stundas nedēļā, uz nenoteiktu laiku.

Pretendentiem sūtīt CV uz e-pastu: pamatskola@iecava.lv un zvanīt pa tālruni 25435680 (kontaktpersona direktore Aija Semjonova).

 

Lapas informācija atjaunota:    14.10.2021