Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Realizētie projekti

0

 

Realizētie projekti

Informācija

 

 

 

 

 

 

 

"Iecavas muižas klēts arhitektoniski mākslinieciskā izpēte"

Projekta īstenošanas termiņš: 01.03.2021.–01.09.2021.

 

Publikācijas par projektu:

Pētījums atklāj pārsteidzošus faktus (11.06.2021.)
Pētījums atklāj pārsteidzošus faktus (26.05.2021.)
Soli pa solim plāno atjaunot muižas klēti (08.03.2021.)

Iecavas muižas apbūve ar parku ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tādēļ pirms ēkas Grāfa laukumā 3 atjaunošanas nepieciešams veikt tās arhitektoniski māksliniecisko izpēti.

Projekta mērķis - identificēt ēkas arhitektoniskās, mākslinieciskās un vēsturiskās vērtības, apkopojot tās dokumentā, uz kuru balstīsies turpmākais ēkas atjaunošanas process – tehniskā projekta izstrāde un ēkas atjaunošana.

Projekta ilgtermiņa rezultāts - atjaunota senākā no Iecavas muižas apbūves ēkām, tādējādi saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.

Valsts Kultūrkapitāla fonda piešķirtais finansējums -  2000 EUR.

 

Iecavas muižas klēts tehniskā izpēte

Projekta īstenošanas termiņš: 01.06.2021.-31.08.2021.

 

Publikācijas par projektu:
Noslēgusies Iecavas muižas klēts tehniskā izpēte (31.08.2021.)
Nākamais solis muižas klēts atjaunošanā (06.05.2021.)

     
Projekts īstenots, pateicoties AS «Latvijas valsts meži» un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajai «Zemgales Kultūras programmai 2021».
Piešķirtais finansējums - 2868,91 EUR.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

“JAUNA ROTAĻU LAUKUMA IZVEIDE - BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS UN SPORTISKO AKTIVITĀŠU IESPĒJU DAŽĀDOŠANAI IECAVAS NOVADĀ”
(Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000004)

 

Projekta īstenošanas termiņš: 30.09.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Iecavas centrā ierīkota rotaļu un sportisko aktivitāšu zona (27.05.2020.)

Iecavā top jauns rotaļu laukums (21.04.2020.)

 

 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas uzlabošanā. Projekta ietvaros plānots paplašināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem, īpaši bērniem un jauniešiem.

Īstenojot projektu, ir ierīkota rotaļu un sportisko aktivitāšu zona dažāda vecuma iedzīvotājiem. Teritorijā Iecavas centrā starp daudzdzīvokļu ēkām, pie jau iepriekš ierīkotās tīkla piramīdas, ir ierīkotas 13 jaunas rotaļu un brīvā laika pavadīšanas iekārtas: dažādas šūpoles, trošu ceļš, zemē iebūvēts batuts, akmensmasas galda tenisa galds, dažādi aktivitāšu kompleksi, kā arī soliņi ar atkritumu urnām. Papildus tam teritorijā ir izvietots stends ar vēsturisku informāciju un attēliem par to, kas šajā vietā ir bijis iepriekš, tādējādi popularizējot novada kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta kopējās izmaksas: 50 700,71 EUR, tajā skaitā:

  • publiskais finansējums (ELFLA) - 22 500,00 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām);
  • pašvaldības līdzfinansējums - 29 698,96 EUR.

Informatīvais stends tiks izmantots par pašvaldības līdzekļiem. 

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

     


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

“DAUDZFUNKCIONĀLA SPORTA LAUKUMA IZVEIDE IECAVAS NOVADĀ”
(Nr. 19-06-AL07-A019.2201-000003)

 

Projekta īstenošanas termiņš: 30.09.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Iecavas pašvaldībā īstenots projekts “Daudzfunkcionāla sporta laukuma izveide Iecavas novadā” (17.09.2020.)

Iemēģina daudzfunkcionālo laukumu 3:3 sacensību formātā (03.09.2020.)

Laukumu atklās ar 3x3 basketbola sacensībām (12.08.2020.)

Veidos daudzfunkcionālu sporta laukumu (11.05.2020.)

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, paplašināt veselīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tās dažādojot un piedāvājot novada iedzīvotājiem, vienlaicīgi radot iespējas nodarbēm visai ģimenei.

Ir izveidots daudzfunkcionāls sporta laukums, kuru  iespējams transformēt, pielāgojot dažādām aktivitātēm, piemēram, ziemā - ledus boulingam, vasarā – inline hokejam, florbolam, Ghetto futbolam. Īstenojot projektu un izveidojot daudzfunkcionālu sporta laukumu Iecavā, ir radītas vēl nebijušas brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu dažādošanas iespējas.

Par pašvaldības līdzekļiem uz laukumiem ir veikta līniju krāsošana dažādiem sporta veidiem, tiks iegādāti hokeja vārti, ir izveidots stends ar informāciju par stadionu, kas kādreiz atradies plānotā daudzfunkcionālā sporta laukuma vietā, un ūdensdzirnavām, kas atradušās netālu no plānotā daudzfunkcionālā sporta laukuma.

Projekta kopējās izmaksas: 55 720.33 EUR, tajā skaitā:
publiskais finansējums - 22500,00 EUR (jeb 90%no attiecināmajām izmaksām 25000,00 EUR),
pašvaldības līdzfinansējums - 33 220.33 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

"Autoceļa “A7–Papardes–Gāršas–Spītes–Podāzeļi” pārbūves 3.kārta" (Nr. 19-06-A00702-000068)

 

Īstenošanas laiks: līdz 09.11.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Pašvaldība noslēdz grants ceļu pārbūves projekta īstenošanu
(06.10.2020.)

Turpinās pārbūvēt grants ceļu (19.05.2020.)

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

 

Projekta kopējās izmaksas – 105679,74 EUR

Publiskais finansējums 13268,18  EUR jeb 90% no attiecināmajām (EUR 14743,53)

Pašvaldības līdzfinansējums 92411,56 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

     

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

“PUBLISKI PIEEJAMAS INFRASTRUKTŪRAS - BRĪVĪBAS PIEMINEKĻA TERITORIJAS - LABIEKĀRTOŠANA IECAVAS PARKĀ”
(Nr.19-06-AL07-A019.2202-000001)

Projekta īstenošanas termiņš: 16.11.2020.

Publikācijas par projektu:

Ar ELFLA finansējumu īstenoti 13 projekti (23.10.2020.)

Sāk Brīvības pieminekļa teritorijas labiekārtošanu (13.07.2020.)

Projekta mērķis ir uzlabot publiski pieejamo infrastruktūru valsts nozīmes vēsturiskai notikuma vietai - Iecavas Brīvības piemineklim. Īstenojot projektu, tiks uzlabota publiskās vides telpas un pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte novada iedzīvotājiem un viesiem.

 

Projektā plānotās aktivitātes:
- pārbūvēt kāpnes uz pieminekli, veidojot tās ergonomiskas, drošas un funkcionālas;
- labiekārtot teritoriju ap pieminekli, ierīkojot granīta bruģakmens segumu un apgaismojumu;
- labiekārtot stēlas teritoriju un pārvietot vēsturiskās informācijas stendu uz pārbūvēto kāpņu priekšlaukumu.

 

Projekta kopējās izmaksas – 97 031,70 EUR, tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) – 45 000,00 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām),
pašvaldības līdzfinansējums – 52 031,70 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020
Vairāk informācijas: www.latlit.eu un www.europa.eu

 

“SOCIĀLĀ PARTNERĪBA - SOCIĀLI NEAIZSARGĀTO CILVĒKU INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBAS DZĪVĒ” (LLI-344, SocialLife)

 

Īstenošanas laiks: 01.05.2018.-30.10.2020.

 

Publikācijas par projektu:

Nekas nebeidzas, viss turpinās! (09.11.2020.)

Projekta aktivitātes ilgs līdz aprīlim (06.03.2020.)

Vieni no aktīvākajiem - seniori (11.10.2019.)

Turpinās projekts sociāli neaizsargāto cilvēku integrācijai (10.10.2019.)

«Vasaras skola» iekrāso dzīvi personām ar īpašām vajadzībām (26.07.2019.)

Aizvadīta pirmā no trim «Vasaras skolām» personām ar īpašām vajadzībām (17.06.2019.)

Sociālie darbinieki padziļināti apgūst darbu ar senioriem (05.03.2019.)

Būs iespēja pārvadāt cilvēkus ratiņkrēslos (05.03.2019.)

Projekta dalībnieki vingro un iepazīst Iecavu (25.01.2019.)

Ērtāka kušete, nomierinoši burbuļi un jauns mikroautobuss (04.12.2018.)

Sociālie darbinieki mācās no citu valstu pieredzes (16.10.2018.)

Sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē video (30.08.2018.)

Projekta aktivitātes palīdz apgūt jaunas iemaņas (17.08.2018.)

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā (15.06.2018.)

Projekta dalībniekiem palīdz integrēties sabiedrībā (13.06.2018.)

 

Projekta mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti Pakrojas (Lietuva), Rundāles un Iecavas (Latvija) pašvaldībā.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu efektivitāti, sociālās jomas speciālisti no Latvijas un Lietuvas uzlabos savu kvalifikāciju un zināšanas, piedaloties astoņos kopīgos semināros. Semināru laikā speciālisti apgūs stresa noturības prasmes darbā ar klientiem, paņēmienus personu ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanai sabiedrībā, uzlabos darbu ar personām, kurām ir garīga rakstura traucējumi, kā arī ar viņu ģimenēm; tiks apgūti paņēmieni, kā uzlabot senioru dzīves kvalitāti. Septiņi sociālie darbinieki piedalīsies mācību braucienā uz Zviedriju, lai iepazītu labāko sociālo pakalpojumu sniegšanas praksi, ko būtu iespējams pārņemt un pielietot.

Projekta ietvaros Iecavas pašvaldībā tiks uzlabots sociālais pakalpojums ‘’aprūpe mājās’’, iegādājoties ar ratiņkrēslu pacēlāju aprīkotu automašīnu; īstenoti sociālās integrācijas pasākumi: izglītojošas aktivitātes (vasaras nometne un kultūras pasākumi, nodarbību cikls senioriem un personām ar atkarības vai līdzatkarības problēmām; amatniecības nodarbības un dzīves prasmju apguve), sociālās rehabilitācijas aktivitātes (masāža un daudzfunkcionāla terapija; mūzikas, mākslas un dejas terapija, relaksācijas terapija personām ar garīga rakstura traucējumiem, fizioterapija).

Projekta finansējums Iecavas pašvaldībai ir 146 776,41 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums  (85%)  - 124 759,60 EUR;
nacionālais finansējums (15%) - 22 016,81 (5% no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10% - Iecavas pašvaldība).

Projekta kopējais finansējums ir 447 391,63 EUR, tajā skaitā:
ERAF finansējums  (85%)  - 380 282,87 EUR;
nacionālais finansējums (15%) – 67 108,76 EUR.

 

Par šeit publicēto informāciju pilnībā atbild Iecavas novada pašvaldības administrācija, tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

“Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam”

ERAF, Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programma
2014-2020

 

Īstenošanas laiks: 01.06.2018.-31.12.2019.

 

Publikācijas par projektu:

Noslēgsies Zemgales audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju atbalsta projekts (20.12.2019.)

Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem Zemgalē turpinās (10.06.2019.)

Projekta mācībās izglīto par ārpusģimenes aprūpi (26.10.2018.)

Atklāts pārrobežu projekts audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju atbalstam (19.07.2018.)

Projektu realizē biedrība ''Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija'' sadarbībā ar Lietuvas SOS Bērnu ciematu asociāciju Šauļu pilsētas apkārtnē (Lietuva) un vairākās Zemgales reģiona pašvaldībās Latvijā. Iecavas novada pašvaldība projekta uzraudzības komitejā deleģējusi Iecavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju Pārslu Dredželi.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu, apmācības un pakalpojumus potenciālajām un esošajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

"Autoceļa “A7 – Papardes – Gāršas – Spītes - Podāzeļi” pārbūves 2. kārta" (Nr. 19-06-A00702-000004)

 

Īstenošanas laiks: līdz 15.11.2019.

 

Publikācijas par projektu:

Braukšana būs ērtāka (02.08.2019.)

Pašvaldība turpina īstenot projektus grants ceļu pārbūvei (21.05.2019.)

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses. 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas - 223424,85 EUR, savukārt attiecināmās izmaksas ir 216869,96 EUR. Publiskais finansējums 195182,96  EUR apmērā, jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kā arī pašvaldības līdzfinansējums 28241,89 EUR.

Vairāk par dalību projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

“Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana”
(Nr. 17-00-A019.332-000003


Īstenošanas laiks: 02.10.2017.-29.11.2019.

 

Maršruts ''Zemgales saimnieces aicina ciemos''

Maršruts ''Zemgales saimnieki aicina ciemos''

 

Publikācijas par projektu:

Noslēdzies projekts “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” (13.12.2019.)

Vēlas sekmēt vietējo uzņēmēju konkurētspēju un atpazīstamību (07.05.2018.)

Ir atklāts kopīgs tūrisma maršruts “Zemgales saimnieces aicina ciemos!" (11.06.2018.)

Projekta mērķis - veicināt vietējo ražotāju un pakalpojumu sniedzēju konkurētspēju, atpazīstamību un savstarpējo sadarbību uzņēmējdarbības attīstībai Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces, Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novados.

Projekta ietvaros notiek pieredzes apmaiņa un sadarbības veicināšana, kopīgu pasākumu - tirdziņu organizēšana.

Iecavas novada ražotājiem kā projekta partnera pārstāvjiem iespēja piedalīties apmācībās konkurētspējas, pieredzes un zināšanu celšanai; paredzētas kopīgas mārketinga aktivitātes, vietējo produktu popularizēšana un atpazīstamības veicināšanai (stendu ar vietējo ražotāju – apskates/tūrisma saimniecību publicitātes kartiņām izveide, vietējo pārtikas ražotāju bukleta ar receptēm/ieteikumiem produktu gatavošanā, jaunu tūrisma maršrutu un video materiālu izveide).

Projekta kopējās izmaksas ir 100 000,00 EUR.
Publiskais finansējums 100 000,00 EUR


“Ģimenēm draudzīgas vides veidošana un ģimenes vērtību stiprināšana Iecavas novadā”
(Nr.2/GIMEN/19/026)

 

Īstenošanas laiks: 09.2019.-11.2019.

 

Sadarbības partneri:
Iecavas sieviešu klubs “Liepas”.
Iecavas novada pašvaldības iestāde “Iecavas novada Sociālais dienests”.

 

Publikācijas par projektu:

Formāts KOPĀ un AKTĪVI strādā! (25.10.2019.)
Formāts KOPĀ un AKTĪVI strādā! (24.10.2019.)
Iegūst tie, kas no laikapstākļiem nebaidās (27.09.2019.)
Iegūst tie, kas no laikapstākļiem nebaidās (24.09.2019.)
Projekta norisēs stiprinās ģimenes vērtības (13.09.2019.)
Projekta norisēs stiprinās ģimenes vērtības (10.09.2019.)

Projekta mērķis - ģimenēm draudzīgas vides veidošana Iecavas novadā un ģimenes vērtību stiprināšana, pašvaldībai sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām (biedrībām).

Galvenās projekta aktivitātes:
Ģimenes saliedēšanas diena
Nedēļas nogale ģimenēm
“Māmiņu rīts” Sociālā dienesta Dienas centrā “Iecavnīca”

Projekts tiek īstenots ar 100% Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, piešķirtais finansējums ir 4495,66 EUR.

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Īstenošanas laiks: 2017./2018. – 2018./2019. mācību gads

 

Publikācijas par projektu:

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (27.09.2017.)

Projekta mērķis – nodrošināt izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un koordinē Valsts izglītības satura centrs. Projektā piedalās Iecavas vidusskola, Iecavas internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola.

Mērķgrupas - skolēni ar mācīšanās traucējumiem, mācību grūtībām, vidējiem un augstiem mācību sasniegumiem un citi, piemēram, cittautieši, kuri apgūst latviešu valodu.

Projekta atbalsta pasākumu plāna finansējums ir 76 564 eiro, īstenošanas laiks – divi mācību gadi.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

"Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve"

(Nr. 17-06-A00403-000085)

 

Īstenošanas laiks: līdz 20.12.2018.

 

Publikācijas par projektu:

Īstenots projekts pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvē (20.12.2018)

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Īstenos trešo projektu pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei (19.04.2018.)

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, paredzēts turpināt pārbūvēt vairākus novadgrāvjus, kuriem piešķirts pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss, Iecavas novada Zālītē un pie Iecavas novada Sila kapiem. Grāvju kopējais garums - 3880 m.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas ir 89661,44 EUR. Publiskais finansējums 62821,20 EUR, bet pašvaldības finansējums -  26840,24 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

"Autoceļa “V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7” pārbūve"
(Nr. 18-06-A00702-000024)

 

Īstenošanas laiks: līdz 16.11.2018.

 

Publikācijas par projektu:

Noslēgusies autoceļa pārbūve (07.11.2018)

Turpina uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti (24.07.2018.)

Tiks veikta grants ceļa “V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7” pārbūve (17.04.2018.)

Projekta mērķis - pašvaldības lauku ceļu pārbūve atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm un rīcības plānam, pašvaldības un uzņēmēju kopīgi noteiktajiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem un pašvaldības grants ceļu vērtēšanas, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves vidi, kā arī kā prioritāti izvirzot lauksaimniecības uzņēmējdarbības veicināšanu un konkurētspēju Iecavas novadā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas ir 291764,50 EUR. Publiskais finansējums 261547,86 EUR, bet pašvaldības finansējums -  30216,64 EUR

Vairāk par dalību projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

“IEeļļo Iecavu''

 

Īstenošanas laiks: 15.11.2017.-28.02.2018.

 

Publikācijas par projektu:

IEeļļos jauniešu iniciatīvas (13.11.2017.)

Jaunieši piedāvā idejas, kā uzlabot dzīvi novadā (07.12.2017.)

Jauniešiem būs kafija ar politiķiem (04.01.2018.)

Darboties vienotā “asinsritē” (16.01.2018.)

Projekta mērķis - uzlabot Iecavas novada jauniešu, vecumā no 13 līdz 25 gadiem, dzīves kvalitāti, veicināt viņu iniciatīvas, darba tikumu, piederību novadam, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī identificēt aktuālās jauniešu vēlmes un intereses, lai tās iestrādātu pašvaldības plānošanas un finanšu dokumentos atbilstoši finanšu iespējām.

Projekts budžets: EUR 1706,62

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

    

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

“Publiskās infrastruktūras uzlabošana Iecavas parkā”
(Nr. 17-06-AL07-A019.2202-000003)


Īstenošanas laiks: 28.07.2017.-18.12.2017.


Publikācijas par projektu:

Uzlabos parka taku un piekļuvi koka tiltiņam (29.08.2017.)

Sāk Iecavas parka labiekārtošanu (11.09.2017.)

Gaiša dāvana gada tumšajā laikā (18.12.2017.)

Lai uzlabotu pašvaldības publisko infrastruktūru un vides pieejamību, kā arī risinātu gājēju drošības jautājumus Iecavas parkā, projekta ietvaros uzlabota vides pieejamība uzbrauktuvei uz un no gājēju tiltiņa, uzlabota takas no tiltiņa līdz Iecavas Mūzikas un mākslas skolai infrastruktūra, ierīkojot apgaismojumu un bruģa segumu, atpūtas vietas ar soliņiem un atkritumu urnām.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Kopējās projekta izmaksas 85 256,04 EUR (ar PVN), tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) - 45 000 EUR (jeb 90% no attiecināmajām izmaksām),
pašvaldības līdzfinansējums - 40 256,04 EUR.

    

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

«Brīvā laika pavadīšanas un sportisko aktivitāšu iespēju dažādošana Iecavas novadā»
(Nr.17-06-AL07-A019.2201-000004)


Īstenošanas laiks: 14.09.2017.-03.01.2018.

 

Publikācijas par projektu:

Iecavā un Dzimtmisā ierīkos tīkla piramīdas (21.09.2017.)

Bērniem vairāk aktivitāšu iespēju (24.11.2017.)

Lai iesaistītu vairāk bērnu sportiskajās aktivitātēs svaigā gaisā un dažādotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, ir ierīkotas trīs tīkla piramīdas: Iecavas internātpamatskolas internāta ēkas pagalmā, pie Dzimtmisas pamatskolas un Iecavas centrā daudzdzīvokļu māju Edvarta Virzas ielā 25 un 27 un Tirgus ielā 5 pagalmā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Kopējās projekta izmaksas 23 154,44 EUR (ar PVN), tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) - 20 821,90 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums - 2332,54 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

«Pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnoteku pārbūve Iecavas novadā»

(Nr. 16-06-A00403-000280)


Īstenošanas laiks: 27.03.2017.-20.12.2017.

 

Publikācijas par projektu:

Pārbūvēs novadgrāvi (29.03.2017.)

Pārbūvētais novadgrāvis pieņemts ekspluatācijā (06.12.2017.)

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma līmeni, ir paredzēts pārbūvēt novadgrāvi 3000 m garumā no Iecavas vidusskolas (Lauku iela) līdz Vērģupei.

Īstenojot projektu, ir paredzēts pārtīrīt divus novadgrāvjus. Tiks izbūvētas piecas jaunas caurtekas un atjaunotas trīs caurtekas. Paredzēts veikt komunikāciju pārbūvi - ūdensvadu 7 m garumā un telefona kabeļus 30 m garumā. Tiks atjaunotas 27 drenu iztekas. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā, paredzēts izveidot sedimentācijas baseinu. Tas tiks izbūvēts pie abu grāvju ietekas Vērģupē.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Kopējās projekta izmaksas 57532,61 EUR (ar PVN), tajā skaitā:
publiskais finansējums (ELFLA) - 36618,85 EUR jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām
pašvaldības līdzfinansējums - 20913,76 EUR.

    

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

''Sportisko aktivitāšu dažādošana Iecavas novadā''
(Nr. 16-06-AL07-A019.2201-000002)

Īstenošanas laiks: 07.07.2016.-16.06.2017.

 

Publikācijas par projektu:

Stadionā būs arī āra trenažieri (13.10.2016.)

Vasaras sporta sezona sākas ar jaunumiem! (10.05.2017.)

Iedzīvotāji novērtē sporta aprīkojuma pieejamību (20.09.2017.)

Lai  nodrošinātu daudzveidīgas sportiskās aktivitātes ikdienā, kā arī dažādotu sportisko pasākumu norisi un esošo sporta komandu atbilstošu darbību, projekta ietvaros iegādāts attiecīgs sporta aprīkojums – divas rezerves spēlētāju nojumes komandām un tiesnešu nojumes ar soliņiem, divi pārvietojamie basketbola grozi, kā arī dažādu bumbu komplekts. Novada stadionā ierīkoti astoņi āra trenažiei un elektroniskais rezultātu tablo.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas
20 830,82 EUR, tajā skaitā:

- publiskais finansējums (ELFLA): 18 747,73 EUR jeb 90% no attiecināmajām izmaksām,

- pašvaldības līdzfinansējums:
2 083,09 EUR.

''PASSWORLD''
Gaining experience in the European Union refugee migration problem issues, case studies and integration tools development

 

Īstenošanas laiks: 04.07.2016.-31.05.2017.

 

Publikācijas par projektu:

Jābūt gataviem iesaistīties integrācijas procesos (10.11.2016.)

2015.gada rudenī biedrība «Balkānu zieds» guva atbalstu projektam PassworLd Eiropas Komisijas programmas Eiropa pilsoņiem sadaļā Pašvaldību tīklojumi. Projektā tika iesaistīti deviņi partneri no Latvijas (tostarp Iecavas novada pašvaldība), Lietuvas, Igaunijas, Horvātijas un Vācijas.

Projekts īstenots, lai veicinātu pieredzes apmaiņu par imigrantu integrācijas procesiem un problēmām sabiedrībā, meklējot to risinājumus un pašvaldību savstarpēju atbalstu.

Projekta ietvaros realizēti seši pieredzes apmaiņas pasākumi.

Kopējā summa - 140 000 EUR.

    

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

''Publiskās infrastruktūras uzlabošana Dienas centra vajadzībām''
(Nr. 16-06-AL07-A019.2202-000001)

Īstenošanas laiks: 07.07.2016.-31.12.2016.

 

Publikācijas par projektu:

Piešķirts līdzfinansējums Dienas centra vajadzībām (22.09.2016.)

Jaunās telpas paver plašākas iespējas sadarbībai (07.12.2016.)

Dienas centrs «Iecavnīca» atkal aicina darboties!
(19.09.2017.)

Lai nodrošinātu Dienas centra funkciju un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un veicinātu jaunu pakalpojumu radīšanu, projekta ietvaros ir pārbūvētas telpas Grāfa laukumā 1, lai izveidotu četras dažādu aktivitāšu zonas, tajā skaitā - virtuves. Pārbūves rezultātā Dienas centrs ir ieguvis cilvēkiem ar kustību traucējumiem pielāgotu sanitāro mezglu, kā arī iespēju rīkot pasākumus plašākam apmeklētāju lokam Mūzikas un mākslas skolas koncertzālē. Iecavas parka tiešais tuvums ļaus organizēt vairāk pasākumus un aktivitātes brīvā dabā, kas dažādos sniegtos pakalpojumus. Pārvietojot centru uz Grāfa laukumu, ir veicināta sadarbība starp Dienas centra un Jauniešu centra apmeklētājiem.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības attīstības fonds lauku attīstībai (ELFLA).

Projekta kopējās izmaksas:
25 040,32 EUR 

- publiskais finansējums (ELFLA): 22 126,11 EUR jeb 90% no attiecināmajām izmaksām,

- pašvaldības līdzfinansējums: 2 914,21 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

''Iecavas novada lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmas pārbūve Rosmē''

 
Īstenošanas termiņš: 19.09.2016.

 

Publikācijas par projektu:

Uzklausa Rosmes iedzīvotāju vēlmes un vajadzības (28.09.2016.)

Apstiprināts projekts Rosmes meliorācijas sistēmas pārbūvei (25.11.2015.)

Lai nodrošinātu nepieciešamo lauksaimniecības zemju mitruma režīmu Rosmes ciema apkaimē, projekta ietvaros ir iztīrīti novadgrāvji 2,6 kilometru garumā, ir izbūvētas piecas jaunas caurtekas vietās, kur vecās vairs nebija atjaunojamas un lietojamas, lai nodrošinātu ūdens caurplūdi zem teritoriju šķērsojošiem ceļiem. Novākts apaugums un akmeņi, kā arī veikta sistēmu šķērsojošo komunikāciju pārbūve. Lai nodrošinātu ieguldījumu klimata pārmaiņu samazināšanā, projekta ietvaros izbūvēti divi sedimentācijas baseini. Rosmes ciemā izbūvēta slēgtā drenāža ~400 metru garumā, lai nodrošinātu ūdens novadi no apbūves teritorijas kopējā meliorācijas sistēmā.

Projekta kopējās izmaksas ir
51 278,39 EUR, tai skaitā:

publiskais finansējums (ELFLA) – 27 677,15 EUR jeb 90% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām,

pašvaldības līdzfinansējums –
23 601,24 EUR.

“Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde Iecavas novada akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs”

Īstenošanas laiks: 30.09.2016.

 

Publikācijas par projektu:

Piešķirts valsts finansējums sporta preču iegādei (04.07.2016.)

Projekti top un īstenojas (05.07.2016.)

Florbola apmales, bērnu trenažieri un daudz citu noderīgu ierīču (29.09.2016.)

Mērķis – uzlabot Iecavas novada akreditēto vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestādes sporta inventāra materiālo bāzi, tādējādi sekmējot attiecīgā vispārējā izglītības posma vajadzībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvi, kā arī sporta interešu izglītības un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu apguvi.

Projekta rezultātā sešām novada mācību iestādēm – Iecavas vidusskolai, Iecavas internātpamatskolai, Dzimtmisas pamatskolai, abām pirmsskolas izglītības iestādēm un sporta skolai “Dartija” - iegādāts daudzveidīgs inventārs atbilstoši katras izglītības iestādes vajadzībām: florbola spēles laukuma apmales, slēpju zābaki, līdzsvara pamatnes un vingrošanas paklāji, bērnu trenažieri, skrejriteņi un ritenīši, galda tenisa nožogojuma barjeras, vingrošanas soli un vingrošanas līdztekas.

Projekta kopējā summa
7 341,02 EUR, tajā skaitā:
valsts budžeta finansējums –
3 500 EUR,
pašvaldības finansējums –
3 841,02 EUR

 

 

«Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana»

 

Īstenošanas laiks: 10.12.2013.– 30.04.2016.

 

L.Pudžas prezentācija «Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana»

Publikācijas par šo projektu:

«Izstrādāts Sociālā dienesta stratēģiskais plāns» (11.03.2015.)

«Dalās pieredzē par inovatīvu pakalpojumu ieviešanu» (11.03.2015.)

Projekta īstenotājs: Latvijas Pašvaldību savienība

Projekta partneri:

  • Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (Kommunesektorens organisasjon – KS)

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)

Projekta kopējais budžets:
2 111 827,00 EUR

Projekta mērķis: Stiprināt institucionālo kapacitāti un cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu «mācīties salīdzinot» sistēmu.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • pašvaldību sadarbības tīklu izveidošana;
  • salīdzināmo datu bāzes izveidošana

Iecavas novads kopā ar vēl 14 pašvaldībām iesaistījies T2 apakštīklā „Inovācijas sociālajā darbā, sociālajos pakalpojumos, veselības aprūpes veicināšanā pašvaldības konkurētspējas uzlabošanā”.

Projekta rezultātā ir izstrādāts Iecavas novada pašvaldības iestādes „Iecavas novada Sociālais dienests” stratēģiskais attīstības plāns 2016.-2021. gadam.

«Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Iecavā»

Īstenošanas laiks: 01.06.2014 - 31.01.2017.

 

Publikācijas par šo projektu:

 

Jauniešiem būs savs iniciatīvu centrs! (18.06.2014)

 

Saņemta projekta «Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Iecavā» tehniskā dokumentācija (03.09.2014.)

 

Iecavas jauniešiem svētkos dāvana – savs aktivitāšu centrs! (14.12.2015.)

 

Publikācija ES fondu mājaslapā

 

Publikācija ZPR mājaslapā

 

Lielākā Ziemassvētku dāvana (23.12.2015.)

Jauniešu pasākumu norise būs ērtāka (31.01.2017.)

Jauniešiem, gan aktīvajiem, gan tiem, kuri ir jāmotivē, tika radīta  ideju un aktivitāšu īstenošanas vieta – Iecavas Jauniešu centrs, kas sniegs iespējas ne tikai pilnvērtīgai, saturīgai brīvā laika pavadīšanai, bet arī personības izaugsmei un attīstībai, veidojot motivētus, pašpietiekamus sabiedrības pārstāvjus.
Projektā tika renovētas Grāfa laukuma 1 ēkas trešā stāva iekštelpas un vītņveida kāpnes. Telpas plānotas tā, lai nodrošinātu visas projekta nosacījumos ietvertās centra funkcionālās prasības: semināru, mācību un konsultāciju telpas, biroja telpas jaunatnes organizācijām un iniciatīvu grupām. Domājot par atpūtu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu - tam ir plānotas atsevišķas attiecīgi aprīkotas telpas, tajā skaitā virtuves stūris.  Lai atbalstītu jauniešu mobilitāti un vēlmi ceļot, centrā ir nodrošinātas arī naktsmītnes ar sanitāro mezglu. Projekta ietvaros ir arī iegādāts centra darbībai nepieciešamais aprīkojums.
 
Projektu finansēja Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai. 

Projekta kopējā summa
137 133,26 EUR, tajā skaitā:

programmas finansējums
102 670,16 EUR;

pašvaldības finansējums
34 463,10 EUR.

„Publisko interneta pieejas punktu attīstība Iecavas novadā”

Īstenošanas laiks: 01.11.2014.-30.06.2015.

 

Publikācijas par projektu:

„Palielinās publisko interneta pieejas punktu skaitu” (10.12.2014.)

Paplašināta piekļuve internetam (12.06.2015.)

Visvairāk bezmaksas internetu izmanto centrā (26.10.2015.)

Projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Iecavas novadā” mērķis bija paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām Iecavas novada sabiedrības grupām, tādējādi nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes, novada un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, veicinot iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.

Projekta ietvaros ir ierīkoti četri jauni publiskie interneta pieejas punkti (PIPP), tajā skaitā vienā ir nodrošināta pieeja datortehnikai un iespēja digitalizēt un izdrukāt dokumentus. WiFi interneta pārklājums ir nodrošināts: Dienas centrā un tā apkaimē (Edvarta Virzas iela 4a); Iecavas centra teritorijā (autoosta, veikals „Maxima”, tirgus); piecu daudzdzīvokļu ēku iekšpagalmā (Edvarta Virzas 26, 28, Skolas 2,4 Tirgus 7a); stāvlaukumā Rīgas ielā 35.

Projekta kopējās izmaksas 
9 924,73 EUR, no tām:

ERAF finansējums ir
8 436,02 EUR (85%),

valsts finansējums 223,30 EUR (2,25%) un

pašvaldības līdzfinansējums
1 265,41 EUR (12,75%).

Mājaslapa: www.latlit.eu

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekts «Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai» («E-utilities», LLV-393)
 

Īstenošanas laiks: 01.03.2014.-30.06.2015.

 

 

Publikācijas par projektu:

 

Uzsākts jauns projekts "E-Utilities"
(Zemgales Plānošanas reģions 01.04.2014.)

 

Projekta ietvaros ir pilnveidota SIA «Dzīvokļu komunālā saimniecība» un SIA “Iecavas siltums” sniegto pakalpojumu apjoma rādītāju reģistrēšanas informatīvā sistēma (iegādāta datortehnika un attālinātās datu nolasīšanas programmatūra), uzlabota komunikācijas un informācijas apmaiņa starp pakalpojumu sniedzēju un iedzīvotājiem (izstrādāts papildu modulis SIA “DZKS” mājaslapā), īstenota SIA darbinieku apmācības un pieredzes apmaiņa Latvijas un Lietuvas pašvaldībās.

Kopējā summa Iecavas novadam 16 655,77 EUR , tajā skaitā:

14 157,40 EUR (85%) ERAF finansējums,

832,79 EUR (5%) Latvijas valsts finansējums un

1 665,58 EUR (10%) Iecavas novada domes finansējums.

«Brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošana Iecavas novada Dienas centrā»

Īstenošanas laiks: 31.07.2014.- 04.12.2014.

 

Publikācijas par šo projektu:

Dienas centrs paplašina savu piedāvājumu (10.10.2014.)

Projekta mērķis - attīstīt Iecavas novada Dienas centru, tādējādi nodrošinot novada iedzīvotājiem daudzveidīgas aktivitātes saturīgai brīvā laika pavadīšanai novadā.

Projekta ietvaros Dienas centrā ierīkota virtuves telpa, radot iespēju nodarboties ar kulinārijas aktivitātēm. Aprīkojot centru ar datoriem, interaktīviem rīkiem un saliekamajiem krēsliem, ir nodrošināta iespēja organizēt izglītojošas lekcijas un seminārus ar prezentācijām, foto un video apskati plašākai auditorijai, kā arī īstenot IT aktivitātes senioriem, pēc kā ir arī pieprasījums. Iegādāta multifunkcionāla skaņu sistēma  radot iespēju rīkot lielāka mēroga pasākumus, kur iniciatīvu varēs uzņemties jaunieši.

Mazuļu nodarbību vajadzībām iegādāts atbilstošs paklājs košās dzīvespriecīgās krāsās.

Projekts ir īstenots Eiropas lauku attīstībai fonda (ELFLA), LEADER pieejas ietvaros.  Projekta kopējā summa 6 801,07 EUR , tajā skaitā: publiskais finansējums EUR 5 058,65, pašvaldības finansējums EUR 1742,42.

       

 

 

 

Publiski pieejamas aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana «Spirtniekos»

Īstenošanas laiks: līdz 2014. gada
16. augustam.

 

2006. gadā pie Iecavas upes ir izveidota publiski pieejama aktīvās atpūtas zona ar galdiem un soliem un pludmales volejbola laukumu, kas nodrošina iedzīvotājiem rekreācijas iespējas. Novada iedzīvotāji šajā zonā izmanto iespēju piekļūt upei, lai peldētos. Līdz ar to tur ir izveidojusies publiskā peldvieta. Kopš minētās aktīvās atpūtas zonas izveides uzstādītā infrastruktūra ir nolietojusies. Ņemot vērā to, ka publiski pieejamā teritorija ir ļoti iecienīta atpūtai, lai vecinātu Iecavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos, ir nepieciešams to labiekārtot. 

Projekta ietvaros tiks labiekārtota aktīvās atpūtas zona, uzstādot jaunu un uzlabojot esošo infrastruktūru. Tiks ierīkota 100m2 liela pludmale, uzstādīta pārģērbšanās kabīne, izveidotas 5 atpūtas vietas (bruģēti laukumi ar uzstādītiem masīvkoka galdu un divu solu komplektiem), 2 ugunskura vietas, uzstādīta rotaļu konstrukcija bērniem un izveidots atpūtas zonu norobežojošs kontūrgrāvis, lai novērstu automašīnu iekļūšanu minētajā teritorijā un nodrošinātu tur esošo iedzīvotāju un, galvenokārt, bērnu drošību.

Tādējādi Iecavas novada iedzīvotājiem tiks uzlabotas pieejamās rekreācijas iespējas, radot iespēju laiku droši pavadīt kopā ar bērniem.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Lauku attīstības programmas pasākuma «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» ietvaros (LEADER pieeja).

Kopējā summa projekta īstenošanai ir EUR 13 954,23.

ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb
EUR 10 379,18.

Pašvaldības ieguldījums - EUR 3 575,05.

       

 

 

 

 

Ielu vingrošanas laukuma labiekārtošana brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu dažādošanai Iecavas novada iedzīvotājiem

Īstenošanas laiks: līdz 2014. gada
23. augustam

Projekta īstenošanas rezultātā būs izveidots kvalitatīvs, drošs, jebkuram brīvi un bez maksas pieejams ielu vingrošanas laukumu, tādējādi dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā.

Lai izveidotu pilnvērtīgam un vispusīgam ielu vingrošanas sporta treniņam piemērotu laukumu, tiks uzstādītas vingrošanas konstrukcijas, nodrošinot piekļuvi un slodzi dažāda auguma un dažādas fiziskās sagatavotības līmeņa jauniešiem. Lai brīvā laika pavadīšana ielu vingrošanas laukumā būtu droša un bērni un jaunieši pēc iespējas varētu izvairīties no traumām, laukumā tiks veidots smilts segumu.

Īstenojot iecerēto projektu, tiks paaugstināta dzīves kvalitāte Iecavas novadā, tiks uzlabota brīvā laika pavadīšanas infrastruktūra, dažādots brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu piedāvājums un palielināts iedzīvotāju skaits, kas brīvajā laikā pievēršas sportiskām aktivitātēm.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu Lauku attīstības programmas pasākuma «Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā» ietvaros (LEADER pieeja).

Kopējā summa projekta īstenošanai ir EUR 7 627,02.

ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām jeb
EUR 5 672,99.

Pašvaldības ieguldījums - EUR 1 954,03.

 

«Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšana jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai Iecavas novadā»

Īstenošanas laiks: 01.07.2014.–31.10.2014.

Publikācijas par šo projektu: 

 

Pētīs jaunatnes politikas īstenošanas ietekmi uz jauniešu dzīves kvalitāti Iecavas novadā (19.06.2014)

 

Joprojām jaunieši tiek aicināti piedalīties aptaujā (23.09.2014)

 

Projekta tiešais mērķis ir īstenot lokāla līmeņa pētījumu, kas novērtētu jauniešu dzīves kvalitāti un sniegtu objektīvu informāciju par reālo situāciju pašvaldībā, izmantojot jaunatnes politikas ietekmes mērīšanas rīku – jaunatnes politikas īstenošanas indeksu.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāts pētījums, nosakot astoņu dažādu jaunatnes politikas aspektu ietekmi uz jauniešu dzīvi un pašvērtējumu, īpaši pievēršoties Jaunatnes likumā definētajiem vienlīdzības, līdzdalības un jauniešu interešu ievērošanas principiem.

Projekta tiešā mērķauditorija ir jaunatnes politikas veidotāji un ieviesēji Iecavas novada pašvaldībā. Projekta rezultātā iegūtais pētījums kalpos par pamatu jaunatnes politikas attīstības dokumenta izstrādei. Pētījumu veica
SIA „FACTUM”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 871,20 eiro, un tās tiks finansētas no valsts budžeta līdzekļiem Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam ietvaros.

«Sporta inventāra iegāde Iecavas novada vispārējās izglītības iestādēs»

Īstenošanas laiks: līdz 15.09.2014.

 

Publikācijas par šo projektu:

Jauno mācību gadu sagaidīsim ar papildinātu sporta inventāra klāstu (11.06.2014)

Plānotais projekta rezultāts - sešās novada izglītības iestādēs papildināta un uzlabota sporta inventāra bāze ar kvalitatīvu un atbilstošu inventāru.

Projekta mērķis ir uzlabot Iecavas novada vispārējās izglītības iestāžu, tajā skaitā arī pirmsskolas izglītības iestāžu sporta inventāra (materiālo) bāzi, tādējādi sekmējot attiecīgā vispārējā izglītības posma vajadzībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu pamatprasmju apguvi, kā arī lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.

Projekta kopējā summa EUR 10 153,46, tajā skaitā:

valsts budžeta finansējums EUR 5076,73

pašvaldības finansējums EUR 5076,73

 

«Tūrisma attīstības veicināšana Iecavā»

 

Publikācijas par projektu:

Sākusies projekta «Tūrisma attīstības veicināšana Iecavā» ieviešana (13.06.2013.)

 

Jaunieši vēlas sekmēt tūrisma attīstību (14.06.2013.)

 

Pirmie uzdevumi jau paveikti (01.07.2013.)

 

Mērķis - Veicināt jauniešu iniciatīvu un  līdzdalību Iecavas novadā, attīstot vienotību, uzņēmību, radošo domāšanu  un sekmējot iecietību jauniešu vidū.

Projekta ietvaros tiek paredzēti vairāki posmi, kuros jaunieši organizētā un strukturētā veidā ar neformālās izglītības metodēm izzinās tēmas aktualitāti, veiks izpēti, sagatavos dažādus materiālus - īsfilmu latviešu, krievu un angļu valodās, web lapu  un tālākattīstības  ieteikumu sarakstu.

Projekta realizācija balstīsies galvenokārt uz neformālas izglītības metodēm - mācīšanās darot, mācīšanās mācoties, mācīšanās esot un mācīšanās, esot kopā ar citiem.

Projekta ilgums, ietverot sagatavošanās posmu, pasākumu īstenošanas posmu, novērtēšanas posmu un gala atskaišu sagatavošanas laiku, paredzēts 200 dienu garumā.

Projektu realizē ar Jaunatnes starptautiskās programmu aģentūras atbalstu, kā programmas «Jaunatne darbībā» iniciatīvas projektu. Piešķirtais finansējums - Ls 5450,00.

    

Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta «Sports» standarta īstenošanai Iecavas novada izglītības iestādēs»

Īstenošanas laiks: 08.07.2013.-15.11.2013.

 

Publikācijas par projektu:

Skolām papildināts sporta inventāra klāsts (15.11.2013.)

 

 

 

 

 

 

Projekta mērķis – uzlabot Iecavas novada vispārizglītojošo skolu sporta inventāra (materiālo) bāzi, tādējādi sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātēs veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē.

Projekta ietvaros tika iegādāts daudzveidīgs sporta inventārs: Dzimtmisas pamatskolai dažādu sporta disciplīnu bumbas. Zālītes speciālajai internātpamatskolai un Iecavas internātpamatskolai augstlēkšanas paklāji ar statīviem un latiņām. Iecavas intrenātpamatskolai pārvietojami basketbola grozi. Iecavas vidusskolai daudzveidīgs sīkais inventārs, kā arī florbola vārti un vārtu sargu ekipējums.

Projekts ir līdzfinansēts 50 % apmērā no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta kopējā summa Ls 5980, tajā skaitā:

valsts budžeta līdzekļi – Ls 2990, pašvaldības budžeta līdzekļi – Ls 2990.

 

Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības
un sociālās aprūpes centrs», nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja
pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu.

Īstenošanas laiks: 05.2011. - 03.2013.

 

Publikācijas par projektu:

Pavasara svaigums Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā (22.03.2013.)

 

Pacientiem ārstēties būs patīkamāk un ērtāk (05.07.2012.)

 

Pašvaldības aģentūra „Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs" projekta ietvaros plāno pabeigt pārprofilēšanu no stacionārā par ambulatorā pakalpojuma sniedzējiem, attīstot kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta infrastruktūras attīstība, paredzot veselības aprūpes iestādes ēku iekšējo un ārējo renovāciju. Sekundārās aprūpes speciālistu kabinetus padarīsim funkcionālus, radīsim patīkamu vidi pacientu ārstēšanai un personāla darba drošībai. Realizējot projektu, mūsu iestāde kļūs daudz pieejamāka pacientiem ar dažādu veidu funkcionāliem traucējumiem.

Projekta ietvaros tiks veikta Neatliekamās medicīniskās palīdzības ēkas ārējā un iekšējā renovācija, siltināšana un garāžas durvju nomaiņa pret augstākām ar kustības automātiku.

Projekta ietvaros tiks iegādātas tieši un netieši ārstniecības procesam nepieciešamās ierīces un aprīkojums, līdz ar to paplašinot un uzlabojot sniegto ambulatoro veselības pakalpojumu klāstu.

Kopējās izmaksas Ls 208 503.42,
t. sk. ERAF finansējums -
Ls 122 499.14
IVSAC ieguldījums - Ls 86 004,28.

Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā

Īstenošanas laiks: 15.06.2011. – 14.06.2013.

Publikācijas par projektu masu medijos:

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zālītes ciemā” mērķi pilnībā atbilst vides investīciju stratēģijai. Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes pieejamība un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Iecavas novada Zālītes ciema iedzīvotājiem un uzņēmējiem palielinājusies līdz 82%. 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 612 652,45, no tām ERAF līdzfinansējums - EUR 302 299,09.

Šī projekta ietvaros Eiropas reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, savukārt projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA). 

Ūdenssaimniecības attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā

Īstenošanas laiks: 15.06.2011. – 14.06.2013.

 

Publikācijas par projektu masu medijos:

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novada Zorģu ciemā” mērķi pilnībā atbilst vides investīciju stratēģijai. Projekta īstenošanas rezultātā ūdensapgādes pieejamība un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība Iecavas novada Zorģu ciema iedzīvotājiem un uzņēmējiem palielinājusies līdz 60%.

Projekta kopējās izmaksas - EUR 532 233,98,            no tām ERAF līdzfinansējums EUR 300 856,22.

Šī projekta ietvaros Eiropas reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA “Dzīvokļu komunālā saimniecība”, savukārt projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA).

     

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Iecavas novadā

 

Publikācijas par projektu:

Top jauna ūdens atdzelžošanas un attīrīšanas stacija (laikraksts «Iecavas Ziņas» 5. lpp. 10.02.2012.)

 

Ūdensvada pārvada izbūvē izmanto specifisku tehnoloģiju (14.11.2011.)

 

Iespēja pievienoties centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam (01-06-2011)

 

Krasta ielā raks un ierobežos satiksmes kustību (19-05-2011)

Projekta ietvaros veikta Iecavas ciema ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu sistēmas maģistrālo vadu rekonstrukcija, atdzelžošanas stacijas izbūve un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana pašvaldības aģentūrā «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»
06.2011. - 06.2012.

 

Publikācijas par projektu:

Pacientiem ārstēties būs patīkamāk un ērtāk (05.07.2012.)

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes «Ambulatorās veselības aprūpes attīstība» ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus primārās veselības aprūpes pakalpojumus, nodrošinot p/a "Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs" trīs ģimenes ārstu kabinetu, manipulāciju un procedūru telpu renovāciju, uzlabojot pacientu plūsmu, vides pieejamību pacientiem ar ierobežotām kustībām, kā arī paredzēts iegādāties  ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās medicīnas ierīces un aprīkojumu, tajā skaitā datortehniku.

Projekta īstenotājs: Pašvaldības aģentūra «Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs»

Kopējā summa projekta īstenošanai ir
Ls 35 921.17:

ERAF finansējums ir 75% jeb Ls 26 940.88, IVSAC ieguldījums - 25% jeb
Ls 8 980.29.

 

 

«Sabiedrisko aktivitāšu darbības centru attīstība Iecavas novada attālinātās apdzīvotās vietās»

 

Publikācijas par projektu:

«Lasītājus turpmāk priecēs Zālītes bibliotēkas gaišās un mājīgās telpas» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 15.02.2013.)

 

Ziemeļu bibliotēkā gaišas pārmaiņas (laikraksts «Iecavas Ziņas» 14.12.2012.)

 

Modernākas bibliotēkas (laikraksts «Iecavas Ziņas» 28.09.2012.)

 

Projekts tiek īstenots ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) LEADER programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir uzlabot sabiedrisko aktivitāšu darbības centru attīstību novada attālinātās apdzīvotās vietās, Dimzukalnā, Rosmē un Zālītē uzlabojot aprīkojuma infrastruktūru bibliotēkās, tādējādi sniedzot atbalstu vietējo kopienu aktivizēšanai un to iniciatīvām vietējo vajadzību nodrošināšanā.

Īstenojot projektu, bibliotēku telpas, kas vienlaikus tiek izmantotas arī dažādiem tematiskiem pasākumiem,  tiks aprīkotas ar  jauniem datoriem, multifunkcionālajām iekārtām, projektoriem un ekrāniem, svītrkodu skeneriem, videokamerām, diktofoniem, TV un DVD atskaņotāju, kā arī nepieciešamām mēbelēm.

Kopējā summa projekta īstenošanai ir
Ls 7182,97:

ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, jeb
Ls 4993,09, pašvaldības ieguldījums -
Ls 2189,88

 

Skaņu tehnikas iegāde kvalitatīvai kultūras aktivitāšu īstenošanai Iecavas novadā

Publikācijas par projektu:

 

Jaunā aparatūra nodrošina kvalitatīvu skanējumu (28.04.2014.)

 

Īstenot kultūras aizsardzības aktivitāšu ieviešanu Iecavas novadā, lai nodrošināt novada iedzīvotājiem kvalitatīvas kultūras aktivitātes brīvā laika pavadīšanai novadā.

Īstenojot projektu, tiks veikta kultūras aktivitāšu aizsardzība Iecavas novadā. Projekta rezultātā novada iedzīvotājiem tiks dotas iespējas kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Tiks nodrošināts nepieciešamais papildus tehniskais aprīkojums mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu mēģinājumiem, priekšnesumiem, viesmākslinieku koncertiem, teātra izrādēm un citiem pasākumiem, kā arī kvalitatīvas kultūras aktivitātes visiem tiem iedzīvotājiem, kas vēlas un piedalās novada kultūras dzīvē, tādējādi nodrošinot, to, ka kultūras dzīves un aktivitāšu norise novadā nav apdraudēta, pašdarbības kolektīvu skaits un pasākumu apmeklētāju skaits nevis samazinās, bet pieaug. Projekta rezultāti ietekmēs novada un ne tikai, sabiedrību pozitīvi, jo tiks radītas iespējas kvalitatīvu un pieejamu kultūras aktivitāšu baudīšanu maksimālu tuvu dzīves vietai.

Kopējā summa projekta īstenošanai ir Ls 9678.62

ELFLA finansējums ir Ls 2565.32

Pašvaldības ieguldījums - Ls 7113.30

Robotikas apmācības pulciņa attīstība
Iecavas novadā

 

Publikācijas par projektu:

Ar aizrautību būvē robotus
(Laikraksts «Iecavas Ziņas» 20.12.2013. 10. lpp.)

 

 

Attīstīt augsto tehnoloģiju apmācību un zināšanu apguvi novadā, lai dažādotu un nodrošinātu daudzveidīgu interešu apguvi un to attīstību. Radīt iespēju tehniski un tehnoloģiski orientēto bērnu un jauniešu saturīgai brīvā laika pavadīšanai attīstot robotikas apmācības pulciņu Iecavas novadā. Projekta ietvaros plānots iegādāties 15 komplektus robotikas apmācības komplektus, apmācības programmu, kā arī divus planšetdatorus sacensībām.

Īstenojot projektu, tiks nodrošināta augsto tehnoloģiju apmācības attīstība Iecavas novadā. Šādu zinību apguve būs nozīmīgs ieguvums, pirmkārt, bērniem un jauniešiem, kuri ir orientēti uz tehniskām un tehnoloģiskām nodarbēm, kas līdz šim nav varējuši rast savām interesēm atbilstošu piepildījumu, kā arī šo bērnu un jauniešu vecākiem. Bērniem un jauniešiem tiks attīstītas kompleksas zināšanas un tādas iemaņas kā mehānika, shēmu tehnika, programmēšanas un informācijas teorija.

Kopējā summa projekta īstenošanai ir Ls 5927,38

ELFLA finansējums ir 90% no attiecināmām izmaksām, jeb
Ls 4408,79,

Pašvaldības ieguldījums - Ls 1518,59

 

 

«Iecavas novada pašvaldības kapacitātes
stiprināšana»
(01.09.2012. - 31.05.2013.)

 

Prezentācijas un publikācijas par projektu:

Noslēgusies projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» īstenošana (31.05.2013.)

 

Pētījuma gaitā izstrādātie dokumenti skatāmi šeit

 

Pētījums palīdzēs stiprināt uzņēmējdarbības atbalsta funkciju.

 

Seminārs «Pētījuma «Iecavas novada vajadzību izpēte ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā» rezultāti»

 

Aprīlī sāksies mācības efektīvā komunikācijā projektu vadībā (27.03.2013.)

 

Efektīva komunikācija projektu vadībā.
3. seminārs

Efektīva komunikācija projektu vadībā.
2. seminārs

Efektīva komunikācija projektu vadībā.
1. seminārs

 

Projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» ietvaros uzsākta pētījuma izstrāde (12.12.2012.)

 

Noslēgušās mācības pašvaldības
kapacitātes stiprināšanai
(laikraksts «Iecavas Ziņas» 3. lpp. 09.11.2012.)

 

Projektu finansējums Projektu pieteikumu sagatavošana. 3. seminārs (25.10.2012.) 

Projektu vadīšana. 2. seminārs (18.10.2012.)

Projektu vadīšana. 1. seminārs (11.10.2012.) 

 

Uzsākta projekta «Iecavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana» īstenošana (03.09.2012.)

 

Projekta mērķis ir stiprināt Iecavas novada pašvaldības kapacitāti, lai sekmētu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, apmācot pašvaldības speciālistus un veicot Iecavas novada vajadzību izpēti ES struktūrfondu līdzekļu piesaistei.
Mērķa grupa – Iecavas novada pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki, kā arī deputāti.
Projekta kopējās plānotās izmaksas – 18 477,90 LVL, no kurām 100%  finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.

 

 

«Iespējas un risinājumi tavā dzīvē»
(01.02.2012. - 20.06.2013.)

 

Publikācijas par projektu:

Aktīvi rit ESF projekta «Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē» nodarbības (29.04.2013.) 

 

Veiksmīgi norit atbalsta grupu nodarbības (17.12.2012.)

 

Iegūst jaunas zināšanas un draugus (24.08.2012.)

 

Prieks kopā būt (06.07.2012.) 

 

Seniori zīmē pavasari un gatavo konfektes  (13.04.2012.)

 

Projekta mērķis ir attīstīt alternatīvās sociālās aprūpes mājās pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Iecavas novadā, lai pilnveidotu sociālās atstumtības grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projektā iesaistīt 70 mērķgrupu dalībnieki.

Projekta kopējās izmaksas ir
Ls 19 427,72.

 

«Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem» («Sociālais atbalsts») (01.02.12. - 30.06.2013.)

 

Publikācijas par projektu:

Projekta guvumi atvieglo sociālo darbu (30.10.2013.)

 

Noslēdzies sociālo dienestu sadarbības projekts (laikraksts «Iecavas Ziņas» 4. lpp. 20.09.2013.) 

 

Projektā «Sociālais atbalsts» tiek uzlabota sociālo pakalpojumu kvalitāte (22.04.2013.)

 

Basām kājām staigā pa stikliem (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3. lpp. 07.09.2012.)

 

Zorģos top krīzes dzīvoklis (12.06.2012.) 

 

«Seminārs Sociālo dienestu speciālistiem Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 ietvaros» (23.04.2012.) 

 

«Sadarbība palīdz uzlabot dienesta darbu» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 3. lpp. 27.04.2012.)

 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekts «Psihosociālā darba uzlabošana veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem» (LLIV-242) tika īstenots ar mērķi uzlabot psihosociālo darbu ar sociālā riska personām, attīstot sadarbību starp projektā iesaistīto partneru (Iecavas, Rundāles un Pakrojas pašvaldības) Sociālajiem dienestiem.

Tā ietvaros tika veicināta sociālo darbinieku sadarbība un pieredzes apmaiņa, tādējādi uzlabojot esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un attīstot jaunus pakalpojumus (krīzes istabiņas sociālā riska personām). Tika uzlabota sociālā infrastruktūra un iegādāts nepieciešamais aprīkojums dažādu sociālo pakalpojumu realizācijai. Lai uzlabotu psihosociālo atbalstu sociālā riska personām tika organizētas sociālo darbinieku apmācības, apgūstot jaunas un inovatīvas zināšanas par psihosociālā darba metodēm darbam ar sociālā riska personām. Savukārt pašvaldību sociālā riska personām tika organizētas nodarbības dažādu sociālo prasmju apguvei. Projekta ietvaros tika īstenoti arī informatīvie pasākumi - izdots informatīvais buklets par iespējām saņemt sociālo palīdzību.

Projekta ietvaros kopā iztērēts EUR 28 472,01, tajā skaitā:

ERAF 85% – 24 201,20;

pašvaldība 10%  - 2 847,21;

valsts 5% – 1 423,60.

Projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas:

Psihosociālā darba organizācijas vadlīnijas darbam ar sociālā riska personām

 


Speciālista piesaiste Iecavas novada Domē
16.11.2010. - 31.12.2012.

 

Publikācijas par projektu:

«Piesaistām Eiropas fondu līdzekļus» (laikraksts
«Iecavas Ziņas» 3. lpp. 30.12.2011.)

 

«Darbs iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3.lpp. 22.07.2011.) 

 

«Pašvaldībā izveidota jauna amata vienība»
(laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. lpp. 07.01.2011.)

 

Projekts tiek īstenots Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība" prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana" ietvaros ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu.

Pašvaldībā tiek īstenoti 10 infrastruktūras projekti no dažādiem ES finansējumiem, tāpēc viena projektu speciālista kapacitāte un līdz ar to arī pašvaldības administratīvā kapacitāte ir nepietiekama. Šī projekta mērķis ir paaugstināt Iecavas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot projektu koordinatoru, tādējādi veicinot efektīvu publisko pārvaldi Iecavas novada Domē un sekmējot ārējā finansējuma piesaisti pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai.

Kopējā summa projekta īstenošanai no ESF ir Ls 16 843.30.

 

 

         

 

«Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana bērniem
Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā
17.08.2010. - 01.10.2011.»

 

Projekts tiek īstenots ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) LEADER programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus veselības pakalpojumus bērniem, uzlabojot  IVSAC infrastruktūru.

Īstenojot projektu, IVSAC tiks renovēta un bērnu vajadzībām piemērota ārstu uzgaidāmā telpa. Tiks iegādāta un uzstādīta informācijas nodrošinājuma sistēma, kuras nolūks būs vecāku un bērnu izglītošana veselības profilakses un pacientu tiesību jautājumos.

Kopējā summa projekta īstenošanai ir Ls 10 434.48:

ELFLA finansējums ir 75% jeb
Ls 7 825.86, pašvaldības ieguldījums - Ls 2 608.62.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības
sistēmas optimizācijas apstākļos.

 

Publikācijas par projektu:

«Projekts deva iespēju skolotājiem
pierādīt savu profesionālo varējumu» (01.06.2012.)

 

«Pedagogiem piešķir profesionālās darbības kvalitātes pakāpi» (27.04.2012.)

 

«Apstiprina kvalitātes pakāpi» (06.01.2012.)

 

«Pedagogiem piešķir kvalitātes pakāpes» (30.12.2011.)

 

«Apstiprināti 4. kvalitātes pakāpes  pretendenti» (06.09.2011.)

 

«Pedagogiem piešķirta kvalitātes pakāpe.» (29.04.2011.)

 

«Aicinām pedagogus pieteikties stipendiju saņemšanai» (17.02.2011.)

 

«Apstiprināti 4. kvalitātes pakāpes  pretendenti» (18.01.2011.) 

 

«Veicinot konkurētspējīgu izglītību» (22.12.2010.)

 

«Piešķir kvalitātes pakāpi» (21.12.2010.)

 

«Pedagogi skolojas un pilda mājas darbus» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3. lpp. 24.09.2010.)

 

«Izveidota Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija» (17.09.2010.)

 

Iecavas pedagogu pieteikšanās uz stipendiju/ mērķstipendiju saņemšanu (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3.lpp. 27.08.2010.)

 

«Pirmie portfolio ir izveidoti!» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1.,2.lpp. 05.03.2010.)

 

«Pedagogi jau šogad saņems stipendijas» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 5.lpp. 27.11.2009.)

 

«Stipendiju cer saņemt 57 pedagogi» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3.lpp. 13.11.2009.)

Kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana bērniem
Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā
17.08.2010. - 01.10.2011.

Projekta ietvaros Iecavas novada izglītības iestāžu 38 pedagogi saņems stipendiju vai mērķdotāciju kādā no trim atbalstāmajām darbībām: 

1. Atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējdarbības prasmes un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību.

2. Atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.

3. Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Piešķirtais finansējums - Ls 66 854.

Projekta īstenošanas laiks -
30 mēneši.

 

Iecavas novada izglītības
iestāžu informatizācija
2010.-2012.g.

 

Publikācijas par projektu:

«Skolas laiks jau teju klāt» (30.08.2012.)

 

«Skolām sāk piegādāt projektā paredzēto aprīkojumu» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. lpp. 25.11.2011.)

 

«Noslēdzies izglītības iestāžu informatizācijas pirmais posms» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3. lpp. 24.09.2010.)

 

«Noskaidroti informatizācijas veicēji» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. lpp. 16.07.2010.)

 

«Atbalsts skolu informatizācijai un infrastruktūras renovācijai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 6.lpp. 05.03.2010.)

 

Publikācijas projektā iesaistīto skolu mājas lapās:

Iecavas vidusskola

Iecavas internātpamatskola

Dzimtmisas pamatskola

Mežotnes internātvidusskola

 

Projekta ietvaros trīs Iecavas novada Domes skolas tiks apgādātas ar 69 stacionārajiem un trim portatīvajiem datoriem, iegādāti trīs multimediju tehnikas komplekti, kā arī attīstīti trīs lokālie datortīkli. Līdz ar to, Iecavas vidusskola, internātpamatskola un Dzimtmisas pamatskola tiks nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Tā kā novadu reformas gaitā reorganizētās Bauskas rajona padomes projektā «Izglītības iestāžu informatizācija» bija ietverta gan Iecavas internātpamatskola , gan Mežotnes internātvidusskola, tad saistības par projekta izpildi šobrīd uzņemas Iecavas pašvaldība. Šis projekts tika īstenots arī Mežotnes internātvidusskolā.

 

Vienošanās Nr. 2010/0053/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/586

Kopējais projekta finansējums:
Ls 76 156,49.
ERAF finansējums - 100%.

 

«Izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma nodrošināšana Zālītes speciālajā internātpamatskolā»

 

Publikācijas par projektu:

Sagatavos patstāvīgai dzīvei (laikraksts «Iecavas Ziņas» 5. lpp. 07.09.2012.) 

 

«Piesaistām Eiropas fondu līdzekļus» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3. lpp. 30.12.2011.)

 

«Darbs iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3.lpp. 22.07.2011.) 

 

Projekta rezultātā tiks iegādāts ārpusstundu nodarbību nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums, sniedzot iespēju realizēt ēdiengatavošanas, kokapstrādes, mālu veidošanas u.c. interešu izglītības pulciņus.

Projekta kopējā plānotās izmaksas Ls 17 301,52, no kurām ELFLA finansējums LVL 12 763,41, pašvaldības līdzekļi LVL 4538,11.

 

 

«Iecavas kultūras nama fasādes vienkāršota rekonstrukcija»

«Rūpējas par kultūrvides pieejamību» (laikraksts
«Iecavas Ziņas» 3. lpp. 09.03.2012.) 

 

Projekta mērķis ir uzlabot sniegtos kultūras pakalpojumus un publiski pieejamu vidi Iecavas novadā, tādējādi veicinot iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un sabiedrisko aktivitāšu pieaugumu.

Projekta kopējā plānotās izmaksas
Ls 25 688,03, no kurām ELFLA finansējums LVL 17 850,59, pašvaldības līdzekļi LVL 7834,44.

  

 

Nordplus Pieaugušo programmas projekts «Pieaugušie mācās vizuālo mākslu».

2011.g.-2012.g

 

Publikācijas par projektu:

«Pieaugušie mācās vizuālo mākslu Igaunijā» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 4. lpp. 17.06.2011.)

Projekta galvenais mērķis ir mākslas un kultūras starptautiskā dimensija. Pieaugušie no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas organizēs  radošās darbnīcas, lai mācītos jaunas tehnoloģijas un radītu mākslas darbus.  Partnervalstis organizēs izstādes un veidos kopīgu mākslas terminu vārdnīcu.

«Jauna pakalpojuma nodrošināšana Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrā»

 

Publikācijas par projektu:

«Sāls istaba ir gatava uzņemt pacientus»
(laikraksts «Iecavas Ziņas» 1.,5. lpp. 30.03.2012.)

 

«Veselības centrā top sāls istaba» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 3. lpp. 10.02.2012.)

 

«Piesaistām Eiropas fondu līdzekļus» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3. lpp. 30.12.2011.)

 

«Darbs iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3.lpp. 22.07.2011.) 

 

Lai mazinātu elpceļu saslimšanu, astmas slimnieku skaitu, dažādu alerģisku izpausmju, jo īpaši - bērniem, saslimstību biežumu un uzlabotu pacientu vispārējo veselības stāvokli, veselības centrā projekta ietvaros tiks izveidota sāls istaba, piedāvājot haloterapiju, kas ir ārstēšana ar sāls mikroklimatu.

Projekta kopējās plānotās izmaksas Ls 10001,68, no kurām ELFLA finansējums LVL 7392,90, pašvaldības līdzekļi LVL 2678,58

 

«Ozolu ielas gājēju celiņa vienkāršota rekonstrukcija un informatīvo norāžu uzstādīšana Iecavas novadā» 

 

Publikācijas par projektu:

«Piesaistām Eiropas fondu līdzekļus» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3. lpp. 30.12.2011.)

 

«Realizēts projekts iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un
5. lpp. 02.12.2012.)

 

«Darbs iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3.lpp. 22.07.2011.) 

 

Projekta ietvaros plānots izbūvēt gājēju celiņu līdz Ozolu ielas galam. Tas veicinās iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, paplašināsies brīvā laika pavadīšanas iespējas pastaigām un velobraukšanai, kā arī uzlabosies satiksmes drošība. Projekta ietvaros plānots arī īstenot ielu norāžu zīmju trešo kārtu Iecavā un citās novada apdzīvotās vietās. Ielu un objektu informatīvās norādes zīmes tiek uzstādītas ar mērķi viegli un nepārprotami orientēties apdzīvotajās vietās gan viesiem, gan operatīvajiem dienestiem un dažādu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī ir sniedz informāciju par dažādu pašvaldības uzņēmumu un pašvaldības objektu atrašanās vietu.

Projekta kopējā plānotās izmaksas Ls 27 451,70, no kurām ELFLA finansējums LVL 17 999,99, pašvaldības līdzekļi LVL 9451,71.

 

 

Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai

 

Publikācijas par projektu:

Bezdarbnieki darba praksēs pašvaldībās varēs piedalīties arī nākamgad (14.05.2010.)

 

Sadarbībā ar Valsts nodarbinātības aģentūru 2009. gadā Iecavas novadā ir uzsākts projekts «Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai».

Bezdarbnieki, kuri nesaņem (vai beiguši saņemt) bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu «Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam», tiek nodarbināti teritoriju labiekārtošanas un apkārtnes sakopšanas darbos.

Par mēnesī nostrādāto laiku darba praktizēšanā bezdarbnieks saņem stipendiju Ls 100 apmērā. Šī summa netiek aplikta ar nodokļiem.

 

  

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana Iecavas novada Zorģu apdzīvotās vietas iedzīvotājiem
17.08.2010. - 01.11.2011.

 

Publikācijas par projektu:

«Zorģiem sava Gaismas pils» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 5. lpp. 15.07.2011.)

 

«Pārvērtības piedzīvo Zorģu bibliotēkas jaunās telpas» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 4. lpp. 26.11.2010.)

 

«Pētām un krāsojam ģimeni» (24.02.2011)

 

«Noslēgti līgumi par mēbeļu un datortehnikas piegādi» (05.05.2011.)

 

Projekts īstenots ELFLA (Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai) LEADER programmas ietvaros.

Īstenojot projektu tiek renovētas un atbilstoši aprīkotas jaunās Zorģu bibliotēkas telpas, kas vienlaikus kalpos par telpu semināriem, tematiskajiem pasākumiem un vietu iedzīvotāju sabiedriskajām aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanai.

Kopējā summa projekta īstenošanai ir
Ls 8 825.34:

ELFLA finansējums ir 75% jeb
Ls 6 619.00, pašvaldības ieguldījums -
Ls 2 206.34.

 

 

Iecavas parka brīvdabas estrādes teritorijas labiekārtošana
2010.-2011.g.

 

Publikācija par projektu:

«Atklāj labiekārtoto estrādi» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 2. lpp. 10.06.2011.) 

 

«Atklāsim labiekārtoto brīvdabas estrādi» (04.06.2011.)

 

Estrādes labiekārtošanu sāks pēc Ziedu svētkiem (09.07.2010.)

 

«Pretendē uz finansējumu tiltiņa būvniecībai un estrādes labiekārtošanai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3.lpp. 17.07.2009.)

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» ietvaros.

Realizējot projektu tikts uzlabota iecienītās atpūtas vietas infrastruktūras kvalitāte - nomainīts estrādes jumta segums, skatuves dēļi un skatītāju soli, nobruģēta parka braucamā daļa, skatītāju laukums un gājēju celiņi, nožogots automašīnu stāvlaukums un izbūvēta lietus ūdens novades sistēma.

Kopējais plānotais projekta finansējums: Ls 127 685,25, t. sk., pašvaldības līdzfinansējums -
Ls 84 636,52, publiskais (ELFLA) finansējums - Ls 43 048,73.

 


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Mācību vides uzlabošana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Iecavas novada Zālītes speciālajā internātpamatskolā
2010.-2011.g.

 

Publikācijas par projektu:

«Zālītes internātpamatskola tagad ir siltāka un estētiskāka» (22.06.2011.)

 

«Zālītes skolas rekonstrukciju turpinās pavasarī» (15.12.2010.)

 

«Zālītes internātpamatskolas rekonstrukcijas pirmā kārta tuvojas noslēgumam (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 4. lapa 10.09.2010.)

 

«Atbalsts skolu informatizācijai un infrastruktūras renovācijai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 6.lpp. 05.03.2010.)

 

Projekta ietvaros veikta izglītības iestādes infrastruktūras renovācija divās tās ēkās: internāta ēkā «Strauta Brīviņos» un ēkā Upes ielā 8, Zālītē.

Kopējais plānotais projekta finansējums: Ls 98 392,00, t. sk., pašvaldības līdzfinansējums -
Ls 14 759,00, publiskais
(ES ERAF) finansējums - Ls 83 633,00.

 

Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas skolu izglītības Comenius partnerības projekts «Vides un satiksmes drošības izglītība pirmsskolā».
2009.g.

 

Publikācijas par projektu:

Pedagoģisko pieredzi palielinājām Itālijā (24.05.2010.)

 

«Projekta partneri Latvijā - sākumskolā Dartija»
(laikraksts «Iecavas Ziņas» 2.lpp. 27.11.2009.)

 

Projekta galvenais mērķis ir pedagogu pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru apzināšana bērnu vides aizsardzības izglītošanā, kā arī satiksmes noteikumu apgūšanā pirmsskolā. Partnervalstis - Latvija, Ungārija, Polija un Itālija.

Finansējums EUR 14 000.

 


IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Iecavas vidusskolā.

 

Publikācija par projektu:

«Modernizēs dabaszinātņu kabinetus vidusskolā» (06.03.2009.)

 

«Parakstīta vienošanās par dabaszinātņu kabinetu modernizēšanu» (12.05.2009.)

 

Lai nodrošinātu kvalitatīvas dabaszinātņu (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātikas (prioritārais priekšmets) apguves iespējas un radītu priekšnosacījumu valsts attīstībai zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgajās nozarēs, projekta ietvaros Iecavas vidusskolā noritēja dažu telpu renovācija, kā arī iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana.

Projekta kopējā summa Ls 98 392.

   

Energoefektivitātes paaugstināšana Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādē «Cālītis»
2010.g.

 

Publikācijas par projektu:

«Darbus sola paveikt laikā» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 2. lpp. 30.07.2010.)

 

«Noslēgts līgums par «Cālīša» rekonstrukciju» (14.05.2010.)

 

«Izvērtē «Cālīša» rekonstrukcijas piedāvājumus» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 3. lpp. 26.03.2010.)

 

«Parakstīs līgumu par finansējumu «Cālīša» energoefektivitātes uzlabošanai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 6.lpp. 27.11.2009.)

 

Projekts realizēts  Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ietvaros.

Lai nodrošinātu siltumenerģijas patēriņa samazināšanu projekta ietvaros iestādē tika veikta virkne energoefektivitātes pasākumu. Projekta mērķis - samazināt siltumenerģijas patēriņu pirmsskolas izglītības iestādē, tādējādi samazinot oglekļa dioksīda emisiju.

Kopējais plānotais projekta finansējums: Ls 230 578,30, t. sk., pašvaldības līdzfinansējums - 
Ls 34 586,75, publiskais (KPFI) finansējums - Ls 195 991,55.

 

 

Starptautiskā sadarbība un tradīciju saglabāšana Zemgales reģionā
2010.-2011.g.

 

Publikācijas par projektu:

Deju skatē - jaunos tērpos (17.03.2011.)

 

Svitenē būs Lielā Miķeļdienas andele (22.09.2010.)

 

Lietuviešu partneri aicina uz festivālu Pakrojas muižā (13.08.2010.)

 

Kanepenes svētki Skaistkalnē (29.07.2010.)

 

Ziedu svētkos godā tradīcijas (laikraksts «Iecavas Ziņas» 30.07.2010. 1., 4. un 5. lpp.)

 

Ziedu svētki fotogrāfijās (26.07.2010.)

 

Ziedu svētku programma (laikraksts «Iecavas Ziņas» 16.07.2010. 7. lpp.)

 

Iecava aicina uz Ziedu svētkiem (15.07.2010.)

 

Projekta ietvaros koncertēs Īslīces pagasta trīs ciemos (01.06.2010.)

 

«Projekta ietvaros demonstrēs Zemgales Lieldienu tradīcijas» (25.03.2010.)

 

«Ziedu svētkus organizēs projekta ietvaros» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 2.lpp. 15.01.2010.)

 

Projekts realizēts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam ietvaros.

Lai veicinātu starpkultūru dialogu un nacionālās sadarbības idejas pierobežas reģionā, projekta ietvaros tika organizēti pasākumi ar mērķi piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku no abu valstu pierobežas reģioniem. Iecavas novads projektā iesaistījās ar Ziedu svētkiem, kuros visi interesenti varēja iepazīt mūsu novadam raksturīgās tradīcijas: folkloru, daiļdārzu kultūru, floristiku un citas amata prasmes.

Kopējais plānotais projekta finansējums: Ls 22 531,89 t. sk., pašvaldības līdzfinansējums - 
Ls 2 253,19, publiskais finansējums - Ls 19 152,11, valsts finansējums -
Ls 1 126,59.

   

 

Pārupes gājēju tilta būvniecība
2010.g.

 

Publikācija par projektu:

Norit Pārupes tilta būvniecība (laikraksts «Iecavas Ziņas» 2 lpp. 08.08.2010.)

 

«Tiltiņš noņemts» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 6. lpp. 01.04.2010.)

 

«Pretendē uz finansējumu tiltiņa būvniecībai un estrādes labiekārtošanai» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 3.lpp. 17.07.2009.)

 

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma «Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem» ietvaros.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstība Iecavas novadā


Publikācijas par projektu:

«Veic Sociālā dienesta telpas renovāciju tehnisko palīglīdzekļu uzglabāšanai» (14.10.2010.)

 

«Būs plašākas iespējas saņemt tehniskos palīglīdzekļus» (02.07.2010.)

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes «Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai» ietvaros.

Īstenojot projektu, Sociālajais dienests iegādājās alternatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo aprīkojumu: tehniskos palīglīdzekļus (ratiņkrēsli, staigāšanas un personīgās higiēnas palīglīdzekļus, specializēto gultas aprīkojumu, kāpņu pacēlāju). Renovēta arī telpa šo palīglīdzekļu īslaicīgai uzglabāšanai.

Kopējā summa projekta realizēšanai Iecavā ir Ls 15 000:

ERAF finansējums ir 85% jeb Ls 12 750, valsts līdzfinansējums - Ls 337,  pašvaldības ieguldījums - Ls 1 913.

 Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas finansētais projekts «European School for Sustainable Development» (E²D²) - «Eiropas skola ilgtspējīgai attīstībai».
2008.-2010.g.

https://www.e2d2.tk/

 

Publikācijas par projektu:

«Partneri ir pārliecināti par Latvijas ilgtspējīgu attīstību» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 2. lpp. 16.07.2010.)

 

«Projekta partneri no deviņām valstīm tiekas Iecavā» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 1. un 3. lpp. 09.07.2010.)

 

«Vai dzīvojam ilgtspējīgi?» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 6.lpp. 06.11.2009.)

 

«Pēc ilgtspējīgas attīstības labās prakses piemēriem Lielbritānijā» (laikraksts «Iecavas Ziņas» 5.lpp. 17.07.2009.)

 

«Projekta partneri tiekas Austrumu un Rietumu krustcelēs» (11.12.2008.)

 

Projekta  galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru apzināšana un ieviešana projekta partnervalstīs - Latvijā, Francijā, Lielbritānijā, Itālijā, Turcijā, Bulgārijā, Vācijā, Rumānijā un Lietuvā - vides,  ekonomikas, sociālajos un kultūras jautājumos.
Finansējums EUR 17 400.

 

Ēkas rekonstrukcija - sociālās mājas «Aizupieši» izveide.

 

Publikācijas par projektu:

«Aizupiešu īrnieki saņem dzīvokļu atslēgas»
(«Iecavas Ziņas» 22.01.2010.)

 

«Uzsākta sociālās mājas rekonstrukcija» (14.01.2009.)

 

«Noslēdzies konkurss par sociālās mājas rekonstrukciju» (05.12.2008.) 

 

  

Comenius skolu partnerības projekts «Māla izmantošana radošajai izglītībai pirmsskolas izglītības iestādē».
2007.-2009.g.

 

Publikācijas par projektu:

«Projekta trešā pietura - Bulgārija» (06.11.2008.)

  

Projektā piedalījās Latvija, Spānija, Turcija, Bulgārija. Aktivitātēs bija iesaistīta pirmskolas izglītības iestāde «Cālītis».
2007.gadā iesniegts Eiropas Savienības rīcībprogrammas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam.
Finansējums EUR 10 000.

 

Starptautiskais projekts
«Izglītība visiem»
2007.-2009.g.

https://www.eduforall.lv/

 

Publikācijas par projektu:

«Atbalsts mūžizglītības procesam» (29.05.2009.)

  

Projektā piedalījās pieaugušo izglītības institūcijas no Vācijas, Anglijas, Somijas, Itālijas, Latvijas, Ungārijas un Polijas. Projekts paredzēja inovatīvu mārketinga stratēģijas metožu izstrādi un  ieviešanu projekta dalīborganizācijās. Projekta galvenais produkts ir rokasgrāmatas izstrāde, kurā tika apkopoti mārketinga stratēģijas mērķi, vadlīnijas to realizēšanai, pozitīvās pieredzes piemēri un situāciju pētījumi. Katrā dalīborganizācijā tika organizēti semināri, lai aktivizētu dažādas iedzīvotāju grupas piedalīties mūžizglītības procesos.
Projekts tika iesniegts Eiropas Savienības rīcībprogrammas Mūžizglītības jomā 2007.-2013.gadam Grundtvig daudzpusējo sadarbības projektu aktivitātē. Iecavas novada Dome iesaistījās kā  partneris.
Finansējums EUR 26 221.

 

Iecavas novada kultūras nama renovācija

 

Publikācija par projektu:

«Maija vidū mazajai zālei jābūt gatavai» (27.03.2009.)

 

 

Realizētais renovācijas darbu projekts Iecavas kultūras nama mazajai zālei (Rīgas ielā 18) ietvēra vispārīgos celtniecības, elektroinstalācijas un interjera noformēšanas darbus.

Projekta īstenošanai piešķirta valsts mērķdotācija Ls 55 156 apmērā.

  

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas finansēts mācību projekts «Starpkultūru dialogs multikulturālā sabiedrībā».

 

Publikācija par projektu:

«Labās prakses piemēri arī Latvijā» (5.lpp.)

  

Projekta ietvaros Eiropas Savienības valstu pieaugušo izglītības darbinieki tika aicināti iepazīties ar Latvijas izglītības sistēmu, etnisko minoritāšu integrācijas stratēģiju un kultūras mantojuma, tradīciju saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Ziemeļu Ministru Padomes programmas «Ierēdņu apmaiņas programma» finansēts projekts «Pašvaldība sabiedrībai».

  

Projekta ietvaros pašvaldības darbinieki iepazinās ar Ziemeļvalstu pieredzi sadarbībai ar sabiedrību. Īpaša uzmanība tika pievērsta  informācijas apmaiņai: pašvaldība - sabiedrība - pašvaldība.

Finansējums Ls 4000.

P/A Iecavas veselības un sociālās aprūpes centra jumta renovācija
2008.g.

 

Publikācija par projektu:

«Lietus un sniegs vairs nebūs bieds» (26.09.2008.)

Pašvaldības līdzekļi - Ls 64 132,68

 

 


Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Ziemeļi" rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā
2008.g.

 

Publikācija par projektu:

«Jāņupīti vairs nepiesārņos neattīrīti notekūdeņi» (12.09.2008.)

Projekta ietvaros veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu "Ziemeļi" rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā.
Projekta finansējums:
Latvijas vides aizsardzības fonds - Ls 12 625,
pašvaldības līdzekļi - Ls 84 487

 

 


Latvāņu izplatīšanās ierobežošanas pasākumi Iecavas novadā
2008.g.

Projekta ietvaros veikta invadēto pašvaldības teritoriju appļaušana.
Projekta finansējums:
Latvijas vides aizsardzības fonds - Ls 6482,
pašvaldības līdzekļi - Ls 1144,47

 

Eiropas Savienības Pārejas programmas
un Sabiedrības Integrācijas fonda
finansēts projekts «Ieklausies, izproti, pieņem!». Projekts notiek sadarbībā ar Latvijas Pieaugušo izglītības apvienību.

2007.-2008.g.

 

Publikācijas par projektu:

«Arī pieaugušajiem sākas skolas gads» (12.09.2008.)

 

«Dažādie mēs. Kā iemācīt toleranci?» (24.10.2008.)

 

Projekta mērķis - veicināt pozitīvas attieksmes veidošanu pret citādo, kas veicina savstarpējo sapratni un sadarbību starp dažādām Latvijā dzīvojošām etniskām un sociālām grupām un stimulē jebkādu diskriminācijas formu izskaušanu un tolerantas attieksmes veidošanu sabiedrībā. Projekta mērķa grupa -sociālie darbinieki, pedagogi, psihologi, policijas darbinieki, NVO pārstāvji u.c. Projekta galvenās aktivitātes: mācību programmas izstrāde, metodiskā materiāla izstrāde, pasniedzēju - multiplikatoru sagatavošana un pilotkursu organizēšana. Iecavas novada Dome projektā iesaistījās kā partneris.
Finansējums EUR 3 764.

Iecavas novada sākumskolas "Dartija" renovācija 
2007.-2008.g.

Projekta ietvaros veikti energoefektivitātes pasākumi, lai samazinātu siltuma zudumus - ārsienu un ēkas pamatu siltināšana, divslīpņu jumta izbūve, iekšējās siltumapgādes, ūdens apgādes un elektroapgādes sistēmu pilnīga rekonstrukcija.
Projekta finansējums:
Ls 25 000 valsts mērķdotācija,
Ls 550 000 kredītlīdzekļi,
Ls 73 867 pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi.

Iecavas kultūras nama renovācija
2007.-2008.g.

 

Publikācija par projektu:

«Kultūras nams saposies jaunās krāsās» (11.07.2008.)

Projekta mērķis ir radīt atbilstošus nosacījumus Iecavas novada kultūras tālākai attīstībai, veicināt kultūras pieejamību un starpkultūru dialogu, saglabāt kultūras mantojumu, kā arī radīt un izplatīt jaunas kultūras izteiksmes  formas.
Projekta finansējums:
Ls 115 000 valsts mērķdotācija,
Ls 295 000 kredītlīdzekļi,
Ls 13 293 pašvaldības pamatbudžeta līdzekļi. 

 


Saņemies un mainies!
2007.-2008.g.

Projekta vispārīgais mērķis mudināt sociāli atstumto riska grupu mērķa grupu dalībniekus iegūt darbam nepieciešamās iemaņas un iesaistīties vai iekļauties darba tirgū.
Projekta kopējais finansējums ir Ls 17 230,46:
Eiropas Sociālais fonds - 75%,
Valsts budžeta līdzfinansējums - 25%. 

 

 

 

 Ilgspējīgu energoapgādes un energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu atbalsts Eiropas Savienības līmenī ES jaunajās dalībvalstīs un kandidātvalstīs.
2006.-2008. g.

 

Projekts aptver ar ilgspējīgas enerģijas sabiedrības attīstības praktiskajiem risinājumiem saistītos tehniskos, organizatoriskos un finansiālos jautājumus jaunajās dalībvalstīs. SEC darbarīku paketes izveidošana atbilst plaša ES, tajā skaitā jauno dalībvalstu sabiedrības loka interesēm.

vairāk...

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoaudits Iecavā
2007.g.

 

Projekta ietvaros tika apsekotas daudzdzīvokļu ēkas un izstrādāti ieteikumi energoefektivitātes uzlabošanai.
Pašvaldības līdzekļi -Ls 13 994,80Eiropas Komisijas izglītības programmas SOCRATES apakšprogrammas
Grundtvig 2 projekts «Arte - pieaugušo tiesības uz izglītību».
2004.-2007.g. 
Projekta vispārējais mērķis - Iecavas novada iedzīvotāju jaunu prasmju veidošana, aktivizēšana, iniciatīvas veidošana un pozitīva pašvērtējuma veicināšana ar mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzību, tādejādi veicinot mūžizglītības pieejamību novadā un iedzīvotāju  konkurētspēju darba tirgū.
Finansējums EUR 23 000.


Publisko interneta pieejas punktu izveide Bauskas un Aizkraukles rajonos
2007.-2008.g.

Projekta ietvaros  izveidoti bezmaksas publiskie interneta pieejas punkti (PIPP) Bauskas un Aizkraukles rajona pašvaldībā. Iecavas novadā ir ierīkots PIPP ar 4 lietotāju vietām E.Virzas bibliotēkas telpās.
Projekta vadošais partneris - Bauskas rajona padome, Iecavas novada Dome iesaistījusies kā partneris.
Projekta kopējais finansējums ir Ls 236 000:
Eiropas Reģionālais attīstības fonds - 75%,  
Valsts finansējums - 10%,
Pašvaldības līdzekļi - 15%.

Iecavas vidusskolas renovācija
2000.-2007.g.

Projekta finansējums:
Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas neatmaksājamais kredīts - Ls 180 723.
Pašvaldības līdzekļi - Ls 516 033.
Aizņēmums no Valsts Kases - Ls 262 000.

 


Zemgales plānošanas reģiona mūžizglītības atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes stiprināšana
2005.-2007.g. 

Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts. Iecavas novada Dome iesaistījusies kā partneris.

Projekta mērķis ir ilgspējīgas, darba tirgus prasībām atbilstošas, sabalansētas un mūsdienīgas mūžizglītības sistēmas un nodarbinātības politikas ieviešana saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Attīstības stratēģiju.
Iecavas novada pašvaldība minētā projekta ietvaros ir izstrādājusi «Iecavas novada mūžizglītības Attīstības plānu 2007.-2010. gadam»

 

vairāk...

 


Pozitīvo resursu programmas īstenošana Bauskas pilsētas un rajona sociālās atstumtības riska grupām
2005.-2007.g.

Eiropas Sociālā fonda finansēts projekts, Iecavas novada Dome iesaistījusies kā partneris.

Projekta mērķis ir veicināt cilvēkresursu attīstību.
Prioritātes:
- attīstīt elastīgākas un efektīvākas darba organizācijas un atbalsta dienestu formas;
- veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā;
- radīt iedzīvotājiem iespēju risināt jautājumus, kas saistīti ar nodarbinātību.

Iecavas novada skeitparka ierīkošana, skrituļošanas rampu iegāde
2007.g. 

Projekta finansējums:
Valsts mērķdotācija pašvaldību pasākumiem -
Ls 8200.
Pašvaldības finansējums -
Ls 22 616,03.

 


Pētījums par sociāli atstumto riska grupu iespējām darba tirgū
2006.-2007.g.

Projekta kopējais finansējums Ls 13 150,87:
Eiropas Sociālais fonds - 75% (Ls 9863,16),
Valsts budžeta līdzfinansējums - 25% (Ls 3287,71).
Pielikums
Pielikums
Pielikums

Domes iekšpagalma rekonstrukcija
2006.-2007.g. 

Pašvaldības līdzekļi - Ls 245 428.
Aizņēmums no Valsts Kases - Ls 75 200.
LHZB  līdzdalības maksājums - Ls 7000 strūklakas ierīkošanai.
SIA «Alfor» dāvinājums bērnu rotaļu laukumam -
Ls 2548.

 

 


Izzini dabas noslēpumus un saudzē tos
2007.g.

Latvijas vides aizsardzības fonds - Ls 2808.
Pašvaldības līdzfinansējums - Ls 659.

Audzināt bērnos vides un sava novada apziņu, mācīt saudzīgi izturēties pret dabu, iesaistot jauniešus vides novērošanas un izpētes pasākumos.

vairāk...

«Starpkultūru izpratnes un pilsoniskās līdzdalības veicināšana Latvijas pašvaldībās»
Phare programma, Sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība.
2005.-2006.g.  

Projekta mērķis - veicināt dažādu tautību jauniešu savstarpējo sapratni un sadarbību, sniedzot zināšanas par dažādu etnisko grupu kultūrām un pilsonisko līdzdalību, dodot iespēju iegūt praktisku pieredzi. Mērķa grupa - jaunieši no dažādām etniskām un sociālām grupām vecumā no 16 līdz 25 gadiem. Projekta laikā jaunieši tika izglītoti pilsoniskās līdzdalības jautājumos, iepazina dažādu etnisko grupu kultūru, kas dzīvo viņu pašvaldībā, organizēja starpkultūru dienu vietējiem iedzīvotājiem. Iecavas novada Dome iesaistījusies kā partneris.

Nāc un skaties!
2006.g.

Par projekta līdzekļiem iegādātas attīstošas didaktiskās bērnu spēles Iecavas bērnu bibliotēkai.
Finansētājs Valsts Kultūrkapitāla fonds - Ls 100.

Gāzes apkures ierīkošana Iecavas novada kultūras namā
2006.g. 

Valsts mērķdotācija investīcijām - Ls 10 000.
Pašvaldības līdzekļi - Ls 14 843.

E.Virzas ielas trotuāra posma rekonstrukcija
2006.g. 
Satiksmes ministrijas līdzekļi - Ls 10 000.
Pašvaldības līdzekļi - Ls 6280.

Iecavas centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
2001.-2005.g.

Valsts mērķdotācija investīcijām - Ls 195 000.
Pašvaldības finansējums - Ls 281 613,71.
SIA «Iecavas siltums» līdzekļi - Ls 241 377,74.

Iecavas muižas bibliotēkas korpusa arhitektoniskā un tehniskā izpēte - izpētes darbi ēkas renovācijas sagatavošanai
2004.g.

Finansētājs Valsts Kultūrkapitāla fonds -
atbalstīti trīs projektu pieteikumi kopā par Ls 1235. 

Energoresursu patēriņa vadība sabiedriskajās ēkās
2004.g.
Veikti energoefektivitātes pasākumi (logu nomaiņa) Iecavas internātpamatskolas  un Iecavas novada domes administrācijas ēkām.
Projekts finansēts ar Dānijas valdības atbalstu.
Lapas informācija atjaunota:    20.10.2021