Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Rekvizīti

0

Bauskas novada pašvaldības iestāde ''Iecavas apvienības pārvalde''

Reģ.Nr.90000056376

Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

e-pasts: parvalde@iecava.lv
dome@iecava.lv

Tālr.: 63941301
 

Bauskas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV - 3901 
Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Valsts kase, TRELLV22

 
 
NĪN saņēmēja rekvizīti (norēķinu konti): 
LV90 UNLA 0050 0165 1658 5, AS SEB banka, UNLALV2X
LV43 HABA 0551 0304 6674 9, AS Swedbank, HABALV22
LV51 PARX 0007 1638 2000 3, AS Citadele banka PARXLV22

 

 

Lapas informācija atjaunota:    17.01.2022