Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Rekvizīti

0

Darba laiks:
Pirmdiena: 8 - 17
Otrdiena: 8 - 17
Trešdiena: 8 - 18
Ceturtdiena: 8 - 17
Piektdiena: 8 - 14 (bez pusdienas pārtraukuma)

No pirmdienas līdz ceturtdienai pusdienas laiks 12.30 - 13.30.

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde ''Iecavas novada pašvaldības administrācija''

Skolas iela 4-40, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

e-pasts: dome@iecava.lv
Tālr.: 63941301
 
Reģistrācijas Nr.: 90000056376
PVN reģistrācijas Nr.:LV90000056376
Banka: Valsts kase
Budžeta konts: LV93TREL9802088016000
Kods: TRELLV22

Nodokļa maksājumus var veikt:
AS Swedbank, konts Nr. LV08HABA0551024331644;
AS SEB banka, konts Nr. LV09UNLA0050018513721;

Administrācijas norēķinu konts AS Citadele banka ir slēgts!

 

Administratīvo pārkāpumu maksājumi jāveic:

AS SEB banka, konts Nr.LV94UNLA0055001253102

 

 

Lapas informācija atjaunota:    26.11.2021