Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: facebook instagram

Sociālais dienests

1

Bauskas novada pašvaldības iestādes ‘’Bauskas novada sociālais dienests’’ Iecavas struktūrvienība

E-pasts: socdienests@iecava.lv

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdien 8-18 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00)
Trešdien 8-17 (pusdienas pārtraukums 12.00-13.00)

 

Norēķinu rekvizīti:

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901,
Iecavā - Dzirnavu 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Norēķinu konts: LV50TREL9802589008000
Banka: Valsts Kase
Bankas BIC: TRELLV22

 

Klienta iesnieguma veidlapa

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (trūcīgām, maznodrošinātām mājsaimniecībām; bērniem ar invaliditāti; vecāks ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu, daudzbērnu ģimenēm).

 

Daudzbērnu ģimenēm pabalsts mācību gada uzsākšanai 55 eiro mācību gadā katram bērnam, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē. Iesniegums: ŠEIT

Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz no 1.jūnija līdz 31.oktobrim uz e-pastu: socialais.dienests@bauska.lv vai klātienē:

 • Bauskas apvienības struktūrvienība Rūpniecības iela 7, Bauska, tālr. 25428616.
 • Vecumnieku apvienības strukturvieniba Rīgas iela 29A, Vecumnieki, tālr.  63976733.
 • Iecavas apvienības struktūrvienībā Dzirnavu ielā 1, Iecavā, tālr. 63942241, 63942240.
 • Rundāles apvienības struktūrvienība Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, tālr. 26674834.

 

 

 • Iecavas struktūrvienības vadītāja - Sigma Strautmale
  tālr. 63942240; mob. tālr. 26354768
  e-pasts: sigma.strautmale@iecava.lv

 

 • sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Ieva Novicka
  tālr. 63942243; 26369786, e-pasts: ieva.novicka@iecava.lv

 

 • sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Ļuda Belruse
  tālr. 63942243; 26369786, e-pasts: luda.belruse@iecava.lv

 

 • sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Airita Dombrovska 
  tālr. Tālr. 63942242, 26953224; e-pasts: airita.dombrovska@iecava.lv

 

 • sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Dace Ludiņa
  tālr. 29724335, e-pasts: dace.ludina@iecava.lv

 

 • sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām  - Baiba Irbinska
  tālr. 63942243; 26369786; e-pasts: baiba.irbinska@iecava.lv 

 

 • sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Zanda Zelle
  tālr. 63942242, e-pasts: zanda.zelle@iecava.lv

 

 • sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Dina Meļķe
  tālr. 63942241, e-pasts: dina.melke@iecava.lv

 

 

 

 

 • Mobilā aprūpes grupa (nolikums)
  • automobiļa vadītājs - Mareks Romaņenko
  • aprūpētāja - Gunta Koško
   tālr. 63942241; 29800576
  • aprūpētāja - Ruta Trupa
  • aprūpētāja - Zane Roze

 

 

 

Iecavas novada pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. - 2021.gadam

 

Sociālā dienesta darbības stratēģiskais plāns 2011. - 2016.gadam

«Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem» («Sociālais atbalsts»)
(01.02.12. - 30.06.2013.)

Psihosociālā darba organizācijas vadlīnijas darbam ar sociālā riska personām

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 
Iecavas novada pašvaldības iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests» uzsākta Eiropas Savienības fonda (ESF) projekta «Iespējas un risinājumi tavā dzīvē» īstenošana


Publikācijas par projektu:

 

Aktīvi rit ESF projekta «Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē» nodarbības (02.05.2013.)

Veiksmīgi norit atbalsta grupu nodarbības (17.12.2012.)

Seniori zīmē pavasari un gatavo konfektes  (13.04.2012.)

Prieks kopā būt (06.07.2012.)  

Iegūst jaunas zināšanas un draugus (24.08.2012.) 

 

Fonda nosaukums

Eiropas Savienības fonds

Atbildīgā iestāde

Labklājības ministrija

Sadarbības iestāde

Nodarbinātības valsts aģentūra

Projekta nosaukums

«Iespējas un risinājumi tavā dzīvē»

Projekta identifikācijas Nr.

1DP/1.4.1.2.4.//11/APIA/NVA/116

Līguma/vienošanās Nr.

2011/42

Līguma/vienošanās noslēgšanas datums

15.12.2011.

Finansējuma saņēmējs

Iecavas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests»

Projekta vadītāja

Sigma Strautmale

Reģistrācijas Nr.

90009391346

Juridiskā adrese

Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Projekta īstenošanas laiks

2012.gada 1.februāris līdz 2013.gada 20.jūnijam

Projekta vispārējais mērķis

Attīstīt alternatīvās sociālās aprūpes mājās pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Iecavas novadā, lai pilnveidotu sociālās atstumtības grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projektā iesaistīt 70 mērķgrupu dalībnieki

Projekta ietvaros veicamās darbības

Projekta realizācijā attīstīs alternatīvās sociālās aprūpes mājās pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Iecavas novadā, lai pilnveidotu sociālās atstumtības grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta mērķgrupas:

 • 30 pirmspensijas un pensijas vecuma personas;
 • 15 vecāki, kuriem ir bērns invalīds;
 • 15 personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli;
 • 10 personās ar fiziska rakstura traucējumiem.

Speciālisti izstrādās 4 sociālās aprūpes un sociālā darba  programmas, kuras izmantos darbā ar mērķgrupām.

Personām ar fiziskiem traucējumiem attīstīs sociālās aprūpes pakalpojumu dzīves vietā, izglītojot 2 aprūpētājus.

Projekta ietvaros nodrošinās konsultatīvu atbalstu sociālā darba speciālistiem (supervīziju).

Projekta kopējās izmaksas

Ls 19 427,72

Lapas informācija atjaunota:    08.11.2022