Iecavas
pilsēta un pagasts
IEdzīvina
Seko: twitter facebook instagram

Sociālais dienests

1

Bauskas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests»

Nolikums

Dienas centra nolikums

Mobilās aprūpes grupas nolikums

 

Reģ. Nr. 90009391346  
Adrese: Dzirnavu iela 1, Iecava, Bauskas novads, LV-3913.
Tālrunis: 63942241; 63942240
Fakss: 63942242
E-pasts: socdienests@iecava.lv


Apmeklētājus pieņem:

Pirmdien 8-17 (pusdienas pārtraukums 12.30-13.30)
Trešdien 8-19 (pusdienas pārtraukums 12.30-13.30)

 

Klienta iesnieguma veidlapa


Iecavas novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Iecavas novada iedzīvotājiem.


Dienesta struktūra

 

 

 • sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Ieva Novicka
  tālr. 63942243; 26369786, e-pasts: ieva.novicka@iecava.lv

 

 • sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem - Ļuda Belruse
  tālr. 63942243; 26369786, e-pasts: luda.belruse@iecava.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Mobilā aprūpes grupa (nolikums)
  • automobiļa vadītājs - Mareks Romaņenko
  • aprūpētāja - Gunta Koško
   tālr. 63942241; 29800576
  • aprūpētāja - Ruta Trupa
  • aprūpētāja - Madara Šumska

 

 • Dienas centrs ''Iecavnīca''

 

 

Iecavas novada pašvaldības iestādes «Iecavas novada Sociālais dienests» STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. - 2021.gadam

 

Sociālā dienesta darbības stratēģiskais plāns 2011. - 2016.gadam

«Psihosociālā darba uzlabošana, veidojot sadarbību starp Sociālajiem dienestiem» («Sociālais atbalsts»)
(01.02.12. - 30.06.2013.)

Psihosociālā darba organizācijas vadlīnijas darbam ar sociālā riska personām

 

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 
Iecavas novada pašvaldības iestādē «Iecavas novada Sociālais dienests» uzsākta Eiropas Savienības fonda (ESF) projekta «Iespējas un risinājumi tavā dzīvē» īstenošana


Publikācijas par projektu:

 

Aktīvi rit ESF projekta «Iespējas un risinājumi Tavā dzīvē» nodarbības (02.05.2013.)

Veiksmīgi norit atbalsta grupu nodarbības (17.12.2012.)

Seniori zīmē pavasari un gatavo konfektes  (13.04.2012.)

Prieks kopā būt (06.07.2012.)  

Iegūst jaunas zināšanas un draugus (24.08.2012.) 

 

Fonda nosaukums

Eiropas Savienības fonds

Atbildīgā iestāde

Labklājības ministrija

Sadarbības iestāde

Nodarbinātības valsts aģentūra

Projekta nosaukums

«Iespējas un risinājumi tavā dzīvē»

Projekta identifikācijas Nr.

1DP/1.4.1.2.4.//11/APIA/NVA/116

Līguma/vienošanās Nr.

2011/42

Līguma/vienošanās noslēgšanas datums

15.12.2011.

Finansējuma saņēmējs

Iecavas novada pašvaldības iestāde «Iecavas novada Sociālais dienests»

Projekta vadītāja

Sigma Strautmale

Reģistrācijas Nr.

90009391346

Juridiskā adrese

Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas novads, LV-3913

Projekta īstenošanas laiks

2012.gada 1.februāris līdz 2013.gada 20.jūnijam

Projekta vispārējais mērķis

Attīstīt alternatīvās sociālās aprūpes mājās pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Iecavas novadā, lai pilnveidotu sociālās atstumtības grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projektā iesaistīt 70 mērķgrupu dalībnieki

Projekta ietvaros veicamās darbības

Projekta realizācijā attīstīs alternatīvās sociālās aprūpes mājās pakalpojumus un sociālā darba pakalpojumus Iecavas novadā, lai pilnveidotu sociālās atstumtības grupu sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta mērķgrupas:

 • 30 pirmspensijas un pensijas vecuma personas;
 • 15 vecāki, kuriem ir bērns invalīds;
 • 15 personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli;
 • 10 personās ar fiziska rakstura traucējumiem.

Speciālisti izstrādās 4 sociālās aprūpes un sociālā darba  programmas, kuras izmantos darbā ar mērķgrupām.

Personām ar fiziskiem traucējumiem attīstīs sociālās aprūpes pakalpojumu dzīves vietā, izglītojot 2 aprūpētājus.

Projekta ietvaros nodrošinās konsultatīvu atbalstu sociālā darba speciālistiem (supervīziju).

Projekta kopējās izmaksas

Ls 19 427,72

Lapas informācija atjaunota:    10.09.2021