Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: twitter facebook instagram

RaDam

28-02-2017 0

Īstenotie projekti

2019. gads:

 • 2019. gada 25.janvāris Iecavas kultūras nams – Ineses Egītes gleznu izstāde “Stihiju dialogs”;
 • 2019. gadā turpinās amatiergleznotāju gleznošanas nodarbības Iecavas mūzikas un mākslas skolā kopā ar Intu Paulsoni;
 • 2019.jada 7.martā E.Virzas Iecavas bibliotēka  - Viļa Zepa    gleznu izstāde “Latvija”manām acīm”
 • 2019.gada februāris Ērika Kukuta un Gata Indrēvica  fotoizstāde „Latvijas armija krāsās” Vecumnieku novada Misas bibliotēkā ; 
 • 2019.gada marts- Izsludināts Iecavas pašvaldības Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas    konkurss un Biedrība „Radam” iesniedz projekta pieteikumu “Krauķis nav vienīgais Iecavas putns” sadarbībā ar fotogrāfu Rolandu Lineju un Latvijas Ornitoloģijas biedrību
 • Biedrība “Radam” piedalās Iecavas novada pašvaldības Attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes darba grupās .

2018. gads:

 • 2018. gada 12. janvāris 17.30 – Ineses Eglītes gleznu izstāde „Krāsu Simfonija Atklāsme” E.Virzas Iecavas bibliotēkā;
 • 2018. gada garumā 2 reizes mēnesī Iecavas Mūzikas un mākslas skolā 20 gleznošanas nodarbības pieaugušajiem mūžizglītības programmas ietvaros;
 • 2018. gada februāris – marts Gitas Kravalas gleznu izstāde „Par sievietēm un puķēm” Sandras Loginas notāru birojā Aizkrauklē;
 • 2018. gada 5. martā E.Virzas Iecavas bibliotēkā Nataļjas Kartiševas foto izstāde „Skrējienā notvertie mirkļi”;
 • 2018. gada 18. martā sadarbībā ar Iecavas Jauniešu centru zibakcija „Oliņ, boliņ”;
 • 2018. gada 21. martā biedrība “RaDam” piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā „Neredzamā bibliotēka” ar stāstiem par Iecavas grāfu Pālenu bibliotēku;
 • 2018. gada aprīlis – piedalīšanās Iecavas novada pašvaldības 2018. gada projektu konkursā ar projektiem, kas popularizētu biedrības mērķus mākslas un kultūras popularizēšanas jomā, kā arī pašvaldības teritorijā darbojošos   NVO saliedēšanas jomā, projekts „Fotoizstādes Latvijas Armija krāsās” sarīkošana Iecavas kultūras namā 2018. gada novembrī.”
 • 2018. gada aprīlis - Gintas Zaumanes darbu izstāde Aizkrauklē;
 • 2018.gada 10.aprīlī  E.Virzas Iecavas bibliotēkā Anitas Rācenes gleznu izstāde  „Citāda iedvesma Iecavā”;
 • 2018. gada 4. maijā biedrība “RaDam” piedalās Latvijas Zemnieku federācijas gleznu konkursa noslēgumā Likteņdārzā;
 • Biedrības „RadaM aktīvisti ar gleznu izstādi piedalās Iecavas evaņģēliski luteriskās draudzes 6. Vasarsvētku festivāla gleznu izstādē
 • 2018. gada 19. maijā biedrība “RaDam” piedalās Starptautiskās muzeju nakts pasākumā „Gadsimts Iecavā” kopā ar biedrību „Arhīvs”;
 • 2018. gada 22. maijā E.Virzas Iecavas bibliotēkā Gintas Krikščūnes foto izstāde “Ilgāk par mirkli – nekas nespēj būt, Un vairāk par mirkli-mums neiegūt”.
 • 2018. gada maijā - Lidijas Kudapas gleznu izstāde Aizkrauklē;
 • 2018. gada 24. augustā  E.Virzas Iecavas bibliotēkā Annas Zaķes foto izstāde  “Cilvēks=Daba”.
 • 2018. gada 9. oktobris  - Ineses Eglītes  darbu izstāde Rīgā, Eiropas mājā;
 • Iecavas kultūras namā 2018.gada  3. novembrī patriotiskajā nedēļā – 3 novembrī  Ērika Kukuta un Gata Indrēvica  fotoizstāde „Latvijas armija krāsās”;
 • 2018. gada 23.novembris E.Virzas Iecavas bibliotēka  - Elvija Siseņa   foto izstāde “Latvija”manām acīm”;
 • 2018. gada 4.decembris dienas centrs “Iecavnīca” – Gunāra Lazdas foto izstāde “Iecava ar Samsunga acīm”

2017. gads:

 • 2017. gada 24. janvāris – Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā Betijas Celitanes izstādes „Sirdsmiera skaļrunis” atklāšana
 • 2017. gada februāris – Iecavas mūzikas skolā ar novada domes atbalstu uzsāktas pieaugušo mūžizglītības nodarbības gleznošanā, vada māksliniece Inta Paulsone, notiek 1-2 reizes mēnesī
 • 2017. gada 3. marts – Iecavas kultūras namā biedrības „RaDam” dibinātāju Gitas Kravalas un Gintas Zaumanes izstāde kopā ar Lidiju Kudapu „Meklējiet sievieti”
 • 2017. gada 7. marts – Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā Sigmas Strautmales gleznu izstāde „Bez nosaukuma”
 • 2017.gada 9. aprīlis – domes iekšpagalmā (Skolas iela 4) -  4. zibakcija „Oliņ,  boliņ"
 • 2017.gada Lieldienas – biedrība „RaDam” dāvina gleznu Iecavas luterāņu baznīcai
 • 2017. gada 1. aprīlis – Bauskas Kultūras namā biedrības „Radam” dibinātājas Gintas Zaumanes izšuvumu izstādes atklāšana projekta „Mans Tautastērps” ietvaros
 • 2017. gada 25. aprīlis - Agitas Haukas fotoizstāde ”Daba iedvesmo”
 • 2017. gada 4. maijs – biedrība „RaDam” kopā ar biedrībām „Liepas”, ”Arhīvs”, “Iecavas hokeja klubs” un “Iecavas jauniešu padome” organizē Baltā galdauta svētkus Iecavas parkā
 • 2017. gada maijs – biedrības „RaDam” dibinātāja Gita Kravala kopā ar biedrību „Arhīvs” sadarbojas ar biedrību „Liepas” vēsturisko J.Rozentāla fotogrāfiju izstādes sagatavošanā
 • 2017. gada 20. maijs – biedrības „RaDam” dibinātāja Gita Kravala kopā ar biedrību „Arhīvs” piedalās Iecavas muzeju nakts organizēšanā;
 • 2017. gada 28. maijs – biedrība „RaDam” kopā ar Iecavas luterāņu draudzi Vasarsvētku festivāla ietvaros atklāj 2. Vietējo amatiergleznotāju izstādi luterāņu baznīcā un dāvina baznīcai Anitas Holmas gleznu „Iecavas baznīca”
 • 2017. gada 2. jūnijs – biedrības „RaDam” dibinātāja   Ginta Zaumane izvirzīta nominācijai „Zemgales laiks Ziedonim” nominācijā „Bize”un piedalās pasākumā  Jelgavas 4. vidusskolā
 • 2017.gada  20.jūnijs - Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā Anitas Kozičas gleznu izstāde ”Caur puķēm”
 • 2017. gada 18. jūlijs - Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā  Rolanda Lineja fotogrāfiju un Edija Arāja  vēsturisko fotoaparātu izstāde „Iecava - foto”
 • 2017. gada 22.jūlijs -  biedrība „RaDam” ar gleznošanas plenēru ”Svētku sajūta” un vietējo amatiergleznotāju gleznu izstādi piedalās  Iecavas svētkos „Iecava 525"
 • 2017. gada 22. jūlijs – piedalīšanās Iecavas svētkos ar pašvaldības atbalstīto projektu „Ciemos pie grāfa von der Pālena” Grāfa laukumā 3 Iecavas svētkos „Iecavai 525”
 • 2017.gada augusts -  Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā  vietējo amatiergleznotāju gleznu izstāde
 • 2017.gada 10. septembris - biedrības „RaDam” dibinātāja Gita Kravala piedalās Eiropas kultūras mantojuma dienu 2017 pasākuma organizēšanā pie Iecavas brīvības pieminekļa
 • 2017.gada 10. oktobris - biedrības „RaDam” dibinātāja Ginta Zaumane ar domes lēmumu tiek nominēta „Par Iecavas gada cilvēku”  par nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada kultūras un sabiedriskās dzīves dažādošanā, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā
 • 2017. gada 17. oktobris – Iecavas sadraudzības pilsētā Pasvalē biedrība „RaDam” atklāj vietējo amatiermākslinieku gleznu izstādi
 • 2017. gada 18. oktobris   – Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā Diānas Spoģes  fotoizstāde ”Tā pasauli redzu es”
 • 2017. gada novembris - Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā Adventes vainagu izstāde

2016. gads:

 • 2016.gada 21.janvāris līdz marts – Līgas  Norvaišas apsveikuma kartīšu izstāde «3 D fantāzijas» sadarbībā ar E.Virzas Iecavas bibliotēku.
 • 2016. gada 19. februāris - mākslinieces Elgas Grīnvaldes lekciju cikla „Cilvēka atainojums mākslā cauri gadsimtiem” lekcija „Venēras skaistums gadsimtos”.

 • 2016. gada 4. marts - Bruno Baha zīmējumu personālizstāde sadarbībā ar E.Virzas Iecavas bibliotēku.

 • 2016. gada 20. marts - zibakcija “Oliņ boliņ Iecavā” (kociņu  rotāšana ar olām Lieldienās) sadarbībā ar Iecavas ekoloģisko krāsu ražotni "Linum”Color’, Iecavas vidusskolas sākumklasēm.

 • 2016. gada 21. marts - Lieldienu kompozīciju izstāde sadarbībā ar Iecavas kultūras namu.

 • 2016. gada 16. aprīlis - Elīnas Rudzītes fotogrāfiju izstāde „mani Dzirnavu ielas  mākoņi” sadarbībā ar E.Virzas bibliotēku.

 • 2016. gada 18. aprīlis - „Mazās melnās kleitiņas pārvērtības” Iecavas Mūzikas un mākslas skolā sadarbībā ar Jelgavas modes namu “Tēma”.

 • 2016. gada 23. maijs - Edgara Kukuta fotogrāfiju izstāde „Afganistāna  iecavnieka acīm”.

 • 2016. gada 21. jūnijs – Dailes Feldmanes gleznu izstāde „Būt vidū”.

 • 2016. gada 5. augusts - Janas Kociņas izšūto glezniņu izstāde „Atpūsties savādāk”.

 • 2016. gada 14. augusts - gleznošanas  izbraukuma plenērs  Iecavā kopā ar modes nama „Tēma” gleznošanas grupu.

 • 2016. gada 9. septembris - „RaDam” piedalās modes nama „Tēma” izstādē „Sieviete. Kaisle. Sarkans””

 • 2016. gada 16. septembris - Edgara Kukuta fotogrāfiju izstāde „Mali skarbais stāsts”. 

 • 2016.gada 21. oktobrī-  Gunitas  Kļavas fotoizstādes ”..ar sirdi fotogrāfijā..” atklāšana

 • 2016.gada 27. novembrī – Austra Augusta fotoizstādes „Viss sākas ar kaut ko” atklāšana

 • 2016. gada 27. novembrī  – Adventes vainagu izstādes atklāšana

 • 2016.gada 24. janvārī  –  Betijas Celitanes fotoizstādes „Sirdsmiera skaļrunis” atklāšana

 

2015. gads:

 • 2015.gada ziema/pavasaris - Sadarbībā ar improvizācijas teātri «Artis» tērpu izgatavošana Aspazijas izrādei «Sidraba šķidrauts»;
 • 2015. pavasaris – zibakcija «Oliņ boliņ Iecavā» (kociņu rotāšana ar olām Lieldienās). Atbalsta AS «Balticovo » un Iecavas novada dome.

 • 2015. gada marts – Laimas Himenes - Zaķes izstāde «Mēs esam tik dažādas… » sadarbībā ar E.Virzas Iecavas  bibliotēku. Izstādītas eļļas gleznas, zīda gleznas, trauki.

 • 2015. gada aprīlis – Sintijas Kalējas izstāde «Sievišķības impresijas… » sadarbībā ar E.Virzas Iecavas bibliotēku. Izstādītas eļļas gleznas. 

 • 2015. gada aprīlis – iesniegts un daļēji atbalstīts projekta pieteikums Valsts Kultūrkapitāla fondam Zemgales Plānošanas reģiona administrētās «Latvijas valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas 2015» projektu konkursa ietvaros - projekts «Ar sapni par Iecavu».

 • 2015.gada maijs – saņemts atbalsts un realizēts projekts LMT projektu konkursā «LMT Latvijai».

 • 2015.gada maijs - Iecavas muzeju nakts 2015 sadarbībā ar biedrību «Arhīvs».

 • 2015.gada  jūnijs - Montas Zaumanes gleznu un grafiku izstāde  «Iespējams jeb aizver acis, lai redzētu to…» E.Virzas Iecavas bibliotēkā.

 • 2015.gada  20. līdz 24. jūlijs - Iecavas novada 1. gleznošanas   plenērs «Ar sapni par Iecavu».

 • 2015.gada augusts (atklāšana 11.08.) - Līvas Šteinbegas zīmējumu izstāde «The Indigested» (Nepārdomātais) sadarbībā ar  E. Virzas Iecavas bibliotēku.

 • 2015.gada 6.septembris - publisks pasākums domes pagalmā «Krāsaina diena pēc baltas nakts».

 • 2015.gada 19.septembris – koku eksperta Gvido Leiburga lekcija par Iecavas muižas parku  biedrības «Arhīva» telpās un parkā, piedaloties Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas pārstāvjiem.

 • 2015.gada oktobris (atklāšana 16.10.) - UNESCO nedēļas ietvaros  Kārļa Jakaiša izsūtījumā tapušo darbu izstāde «Krāsu priekā caurvīts mūžs» sadarbībā E. Virzas Iecavas bibliotēku.

 • 2015.gada oktobris (atklāšana 24.10.) - Montas Zaumanes  zīmējumu izstāde Bauskas mākslas salonā «Meistars Gothards».

 • 2015.gada novembris - 2016.gada aprīlis – mākslinieces Elgas Grīnvaldes lekciju cikls «Cilvēka atainojums mākslā cauri gadsimtiem».

 • 2015. gada decembris – Adventes vainagu izstāde un radošā darbnīca Ziemassvētku rotājumiem sadarbībā ar E.Virzas Iecavas bibliotēku.

 • 2015.gada  22. līdz 28. decembris - Iecavas novada 1. gleznošanas plenēra «Ar sapni par Iecavu» darbu izstādes atklāšana Iecavas Mūzikas un mākslas skolā.

 

2014. gads:

 • 2014.gada pavasaris - Zibakcija «Oliņ boliņ Iecavā» -  kociņu  rotāšana ar krāsainām  olām Lieldienās. Atbalsta AS Balticovo un individuālas personas. Piedalās novada skolas, bērnu dārzi un iedzīvotāji.
 • 2014.gada vasara/rudens -  Iecavas novada domes līdzfinansēts projekts «Māksla rodas eksperimentos». Projekta laikā tapušo darbu  izstāde Iecavas E.Virzas bilbilotēkā. Piedalās dažāda vecuma novada iedzīvotāji grupu nodarbībās un publiskajā pasākumā «Diena bez otām». Iedzīvotāju kopdarbs izvietots kā pastavīgs eksponāts DzKS telpās.
 • 2014.gada rudens - Iecavas novada fotoamatieru izstāde «Pasaule vīrieša acīm». Izstādīti 3 novadnieku – Rihards Šķeltiņa, Mārtiņa Purmaļa un Ērika Kukuta fotodarbi sadarbībā ar Ed.Virzas bibliotēku.
 • 2014.gada ziema – Lekcija un praktiskā nodarbība «Mazā melnā kleitiņa. Pārvērtības.» sadarbībā ar novada domes izglītības nodaļu. Lektore modes dizainere Daiga Latkovska.
 • 2014.gada ziema - Gintas Zaumane, Gitas Kravalas, Dagnijas Lauvas un Sigmas Strautmales gleznu un zīmējumu  izstāde «Meistara Gotharda pēdas Iecavā» sadarbībā ar Ed. Virzas bibliotēku.
 • 2014.gada rudens/ziema un 2015.gada pavasaris - Sadarbībā ar novada domes Izglītības nodaļu  6 lekciju cikls par mākslu «Māksla cauri gadsimtiem». Lektore māksliniece Elga Grīnvalde.
Lapas informācija atjaunota:    01.04.2019