Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

Kapsētas

0

Saistošie noteikumi Par kapsētu apsaimniekošanu (Nr.7_10.06.2014.)

Apbedīšanas pakalpojumu izcenojumi Iecavas novada kapsētās

Latviešu kapu kopšanas tradīcijas ir izcila un bagātīga kultūras vērtība. Gan bēru rituāls kā cieņas izrādīšana aizgājējam, pavadot to pēdējā gaitā, gan kapu iekārtošana un kopšana, gan ikgadējie mirušo piemiņas dienas kalpo ne tikai mirušo tuvinieku piemiņas uzturēšanai, bet arī dzimtas un tautas atmiņas saglabāšanai. Kapsēta ir unikāls kultūrvēsturisks objekts, tas ir kā arhīvs, kuru ir jāprot kopt un saglabāt mūsu tautas vēsturē.

Iecavas novada apsaimniekošanā ir divdesmit kapsētas, no kurām sešas ir slēgtas. Apzinātas arī I un II Pasaules kara karavīru apbedījumu vietas.


Lai neaizietu aizmirstībā tā gadsimtu paaudze, kas guldīta novada kapsētās, nozīmīgu vēstures izpēti veicis Ēvalds Kivilands, kurš nu jau četros izdevumos «Iecavas novada kapsētas» apkopojis plašu informāciju par novada kapiem. Tajos sniegta informācija par kapu vēsturi, kā arī apbedītajiem un viņu nodarbošanos dzīves laikā. Rakstisko informāciju papildina kapsētu topogrāfiskās shēmas un fotogrāfijas. Grāmatas izdotas ar pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas atbalstu.


 Kapsētas

 

Kapu nosaukums

Piederība

Statuss

Dibināšanas gads (aptuveni)

Kapu pārzinis

Baložu

Pašvaldība

Darbojas

1850.g.

Inese Belkova,
tālr. 22360217

Baznīcas  Ev. lut. draudze  Slēgti  1778.g.  Silvija Kope
tālr. 28445833 

Birzuļu

Olaines nov.
Pašvaldība

Darbojas

1930.g.

Egons Šiņķis
tālr. 29341375

Gruzduļu

Pašvaldība

Darbojas

1896.g.

Sarmīte Avota
tālr. 29419247

Gruzduļu (vecie)

Draudze

Slēgti

17.gs.

 

Jaunkalniņu

Pašvaldība

Darbojas

1800.g.

Raimonds Krujelis
tālr. 29869942

Jaundedžu

Pašvaldība

Darbojas

17.gs.

Uldis Lasmanis
tālr. 29356690

Kazuļu

Vēsturiskā draudze

Slēgti

1880.g.

 

Kraukļu

Pašvaldība

Darbojas

1800.g.

Inga Paškevica                tālr. 26568195

Lanciņu

Vēsturiskā draudze

Slēgti

18.gs.

 

Miestu

 

Slēgti

 

 

Misas

Pašvaldība

Darbojas

1912.g.

Semjons Kovaļovs
tālr. 26432365

Pleču

Vēsturiskā draudze

Darbojas

1870.g.

Rita Sisene
tālr. 28232591

Raņķu

Pašvaldība

Darbojas

1850.g.

Vladimirs Lisakovskis
tālr. 20061512

Rumbu

Pašvaldība

Darbojas

1870.g.

Kārlis Alberts
tālr. 20583530

Sila

Pašvaldība

Darbojas

1920.g.

Sarmīte Dzeguze
tālr. 27067344

Smedes

Vēsturiskā draudze

Darbojas

1800.g.

Rita Sisene
tālr. 28232591

Stīveru

Pašvaldība

Darbojas

1735.g.

Ilze Kante
tālr. 29522560

Upuru

Pašvaldība

Darbojas

1875.g.

Rita Sisene
tālr. 28232591

Vecbrāļu

Vēsturiskā draudze

Slēgti

1870.g.

 

 

Ievērojamu cilvēku apbedījumi

Baznīcas kapos:

  • Mācītāju Kīnu ģimene
  • Gleznotājs J. Romans
  • Iecavas muižas īpašnieks grāfs Pālens ar ģimeni

Mācītāju Kīnu ģimene

Baložu kapos:

Komponista Jēkaba Graubiņa vecāki

Jaunkalniņu kapos:

Dzejnieks Valdis Iklāvs

Rumbu kapos:

Dzejnieka Edvarta Virzas senči, māsa, tēva māsa

Stīveru kapos:

Dzimtmisas muižas muižnieks Johans fon Reichards ar ģimeni

I Pasaules kara karavīru kapi (vācu):

  • Sila kapos (krustiņi)
  • Pie baznīcas Iecavas centrā (krustiņi)
  • Iecavas parkā pie estrādes (izpostīti)
  • Pie «Zvaigznes» mājām (izpostīti)
  • Mežā aiz Dzimtmisas pamatskolas (piemineklis)

II Pasaules kara karavīru kapi (padomju):

  • Iecavas parkā (G. Tiltiņa piemineklis)
  • Dzimtmisā pie autoceļa Rīga - Bauska
Lapas informācija atjaunota:    27.04.2020