Iecavas
novads
IEsaistās
Seko: twitter facebook instagram

Sabiedrības aktivitātes un to finansēšanas iespējas

0

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Saistošie noteikumi „Par Iecavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

 

_________________________________________________________________________________________

Dotācijas un subsīdijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem

Iecavas novada pašvaldības dotāciju un subsīdiju piešķiršanas, saņemšanas un atskaitīšanās kārtību, kas piemērojama, piešķirot pašvaldības līdzekļus komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem nosaka "Noteikumi par subsīdiju un dotāciju piešķiršanas kārtību komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem"

 

__________________________________________________________________________________________

 

Pašvaldība pieņems iesniegumus divos konkursos (01.03.2021.)

 

BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2021

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

 

Projektu konkurss «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI» 2021

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikums

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lapas informācija atjaunota:    01.03.2021