Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

2012.gads

18-03-2019 0

2012. gada NVO līdzfinansēšanas konkursā Iecavas novada Dome atbalstīja deviņus konkursa pieteikumus.

Projekta
n
osaukums

NVO

No pašvaldības, LVL

Baznīcas tornis Iecavai
un draudzei

Iecavas luterāņu draudze

881,69

«Iecavas vēsturiskās ekspozīcijas atjaunināšana un Muzeju nakts»

Biedrība «Arhīvs»

975,60

«Iecavas Baltā nakts»

Biedrība «Arhīvs»

 

981,00

«Publiskā āra basketbola laukuma uzlabošana Iecavā Grāfa laukumā 7»

Biedrība «Basketbola klubs «Dartija»»

 

998,71

«Bērnu un jauniešu
aktīvai atpūtai Audrupos»

Biedrība «Sieviešu klubs «Liepas»»

400,00

«Aktīvistu klubs «Vardes»» projekts «Ielīgošana - Jāņu mācības «Kveriņos»»

Biedrība «Aktīvistu klubs «Vardes»»

 

216,88

«Neturi sveci zem stieņa»

Biedrība «Sporta klubs «FORTE IECAVA WPC»»

670,00

«V Jauniešu labdarības pasākums «Palīdzi!»»

Biedrība «Iecavas jauniešu padome»

245,00

Orientēšanas pasākums - Iecavai pa pēdām

Biedrība «Iecavas jauniešu padome»

240,00

Iecavas novada Dome 2012. gada 20. februārī jau trešo gadu izsludināja Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu. Projektu pieteikumus varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas un to struktūrvienības vai nodaļas, kuru juridiskā adrese ir Iecavas novadā vai tās savu darbību veic Iecavas novada teritorijā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Iecavas novadā; veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos; veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Viens pretendents var iesniegt neierobežotu skaitu projektu pieteikumu. Tāpat kā iepriekšējos nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursos, arī šogad projekta iesniedzējam būs jānodrošina finansējums ne mazāk kā 10% apmērā no projekta kopējās summas. Projektā pieprasītā pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par Ls 50 un lielāks par Ls 1000, nepārsniedzot 90% no projekta kopējām izmaksām.

Salīdzinot ar 2010. gadu, kad NVO projektu konkurss noritēja pirmo reizi, Iecavas novada budžetā šim mērķim bija atvēlēti 2000 latu, 2011. gada projektu līdzfinansēšanas apmērs pieauga līdz 5000 latiem, bet šogad atvēlētais finansējums sasniedzis jau 6000 latus.

Komisija nolēma otru projekta konkursu šogad vairs nesludināt, jo no pašvaldības atvēlētajiem 6000 latiem projektu realizācijai ir piešķirti Ls 5608,88.


NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU (NVO)
PROJEKTU 
LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS

Gaida pieteikumus NVO projektu konkursam (20.02.2012.)

NVO projektu konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite

Pārskats

Lapas informācija atjaunota:    18.03.2019