Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

2014.gads

18-03-2019 0

Konkursā «Iedzīvotāji veido savu vidi 2014» apstiprinātie projekti

 

Atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu, var paveikt ļoti daudz (29.10.2014.)

 

Šogad septiņu komandu dalībnieki veidos savu un citu dzīvi labāku (16.04.2014.)

 

N.p.k.

Darba grupas
nosaukums

Projekta plānotā kopējā summa, EUR

Pašvaldības plānotais līdzfinansējums, EUR

Pašu līdzfinansējums, EUR

 

 

1

«Zālīte»

1129,50 850,00 279,50

2

«Mēs - zirgus brīvā dabā mīlošie»

996,30 846,85 149,45

3

«Zorģu radošā kopa» 362,27 307,97 54,30

4

«Zorģu aktīvisti» 1000,00 850,00 150,00

5

«Brigāde Nr.9»

882,00 749,70 132,30

6

«Sila 12»

1182,40 850,00 332,40

7

«Sila 14»

1200,81 850,00 350,81

Kopā

6753,28 5304,52 1448,76

 

2014. gadā apstiprinātie Sabiedrisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projekti

Pašvaldības līdzfinansējumu saņems desmit projektu īstenotāji

 

Projekta
nosaukums

Biedrība

Līdzfinansējums no pašvaldības, EUR

Radošās dienas „Māksla rodas eksperimentos"

 
RaDam


1300

Publiskais ūdens ņemšanas punkts

„Audrupu sūknis"

789

 Ozola acīm 1

Iecavas sieviešu klubs „Liepas"

 
814

Ozola acīm 2

Iecavas sieviešu klubs „Liepas"


814

„Spēka skolnieks - 2014"

SK „FORTE IECAVA WPC""

300

„Spēka faktors"

SK „FORTE IECAVA WPC""

1360

Āra apskaņošanas aparatūras iegāde biedrības „Iecavas hokeja klubs" rīkotajiem pasākumiem Iecavas novadā


„Iecavas hokeja klubs"

 

 

1400

 Iecavas Muzeju nakts 2014

„Arhīvs"

885

 Iecavas Baltā nakts 2014

„Arhīvs"

885

Sacensības jātnieku sportā „Drostalu kauss 2014"


Sporta klubs „Drostalas"


1413

PROJEKTU KONKURSS «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2014»

 

Projektu konkursa nolikums 2014

Pieteikuma veidlapa

Plānotais budžets

Projekta īstenošanas pārskats

 

SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU, BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2014

 

Projektu konkursa nolikums 2014

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite

Darbības un rezultātu pārskats

Lapas informācija atjaunota:    18.03.2019