Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

2016.gads

18-03-2019 0

PROJEKTU KONKURSS «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI» 2016

Apstiprinātie projekti

N.p.k.

Darba grupas nosaukums

Projekta nosaukums

Projekta plānotā kopējā summa, EUR

Pašvaldības plānotais līdzfinan-sējums, EUR

Pašvaldības līdzfinan-sējums, %

Pašu līdzfinan-sējums, EUR

Pašu līdzfinan-sējums, %

1.

Bērnos mūsu nākotne

Rotaļu laukums bērniem

1000,00

850,00

85

150,00

15

2.

Skolas 1

Bērnu laukuma iekārtošana

959,00

815,00

85

144,00

15

3.

Iecavas Sila ielas 14 iedzīvotāji

Sakopta vide – apmierināti iedzīvotāji

1000,00

850,00

85

150,00

15

4.

Audrupi

Sporta laukuma ierīkošana

920,00

782,00

85

138,00

15

5.

Ozolu 3

Taka mūsu mājai

1736,80

850,00

48,94

886,80

51,06

6.

Autovadītāji

Katram auto sava vieta

1633,00

850,00

52,50

783,00

47,50

7.

Zorģi 4

Mājup pa gludāku ceļu

980,00

833,00

85

147,00

15

8.

Zorģi 4/2

Siltāk un skaistāk

929,14

789,77

85

139,37

15

 

9157,94

6619,77

 

2538,17

 

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Projekta īstenošanas pārskats

 

 

BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2016

Apstiprinātie projekti

N.p.k.

Biedrība

projekta nosaukums

Projekta kopējā summa, EUR

Pieprasītais pašvaldības finansējums, EUR

Pašu finansējums, EUR

Cits piesaistītais finansējums, piemēram, ziedojumi

 
  1.  

Sporta klubs «Drostalas»

 

Sacensības jātnieku sportā «Drostalu kauss 2016»

2313,00

1420,00

893,00

 

2.

Iecavas sieviešu klubs «Liepas»

 

«Vesels un zinošs»

1710,50

1425,00

285,50

 

3.

Biedrība «RaDam»

 

Aprīkojuma iegāde Iecavas novada iedzīvotāju radošo aktivitāšu īstenošanai

1350,00

1200,00

150,00

 

4.

Iecavas jauniešu padome

 

Iecavas MakGaivers

1425,00

1282,50

142,50

 

5.

Iecavas jauniešu padome

 

Maini pasauli ap sevi -2016

656,00

590,40

65,60

 

6.

Aktīvistu klubs «Vardes»

 

Tradicionālās kultūras vasaras skola

7000,00

1125,00

5575,00

300,00

7.

Sila iela 14

Skaista mana sēta

1640,00

1390,00

250,00

 

 

 

KOPĀ:

16094,50

8432,90

7361,60

300,00

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite par finansējuma izlietojumu

Darbības un rezultātu pārskats

Vērtēšanas veidlapa

Līgums

Lapas informācija atjaunota:    18.03.2019