Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

2017.gads

18-03-2019 0

PROJEKTU KONKURSS «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI» 2017

Apstiprinātie projekti

N.p.k. Darba grupas nosaukums Projekta nosaukums Projekta plānotā kopējā summa, EUR Pašvaldības plānotais līdzfinansējums, EUR Pašvaldības līdzfinan-sējums, %  Pašu līdzfinan-sējums, EUR Pašu līdzfinan-sējums, %
1. Prieks spēlēt Iedzīvotāji veido savu vidi 1080,00 850,00 78,70 230,00 21,30
2. Aktīvie  Iedzīvotāji veido savu vidi 1095,00 850,00 77,63 245,00 22,37
3. Jaunaudrupi Iekšpagalma labiekārtošana 800,00  680,00 85 120,00 15
4. Iecavas Sila ielas 14 iedzīvotāji Bērni drošībā! 956,59 765,00 79,97 191,59 20,03
5. Dzirnavu iela 2a Raitu soli, sausām kājām 1337,42 850,00 63,56 487,42 36,44
6. Zorģu aktīvisti Ceļa sakārtošana Zorģos 1050,00 850,00 80,95 200,00 19,05
7. Sila iela 10 Daudzdzīvokļu ēkas trepju labiekārtošana dzīves kvalitātes uzlabošanai 1012,40 850,00 83,96 162,40 16,04
8. Sila iela 10 iedzīvotāji Daudzdzīvokļu ēkas jumtiņu izveide 1083,42 850,00 78,46 233,42 21,54
Kopā: 8414,83 6545,00    1869,83   

 

Konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Plānotais budžets

Projekta īstenošanas pārskats


BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2017

Apstiprinātie projekti

N.p.k.

Organizācija

Projekta nosaukums

 

Kopējā projekta summa, EUR

 

Pašu finansējums,
EUR

Pašvaldības piešķirtais līdzfinan-sējums, EUR

1.

Iecavas svētā Antona katoļu draudze

„Baznīcas zvanu torņa skatu laukuma pieejamības uzlabošana”

1015,00

105,00

910,00

2.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Iecavas
Sila 14”

“Mana dzīvesvieta – mana drošība”

2022,31

597,84

1424,47

3.

Biedrība “Eckau Generation”

“Iecavas kultūras un tūrisma digitalizācija 1.posms”

1615,00

205,00

1410,00

4.

Biedrība “RaDam”

“Ciemos pie grāfa fon der Pālena”

1585,00

160,00

1425,00

5.

Dejošanas biedrība „Iecava”

“Saturīga brīvā laika pavadīšanas un latviešu tautas dejas un tradīciju popularizēšana Iecavas novadā”

1422,00

142,20

1279,80

6.

Biedrība
 “Sporta klubs Drostalas””

“Apskaņošanas sistēmas iegāde””

2135,00

710,00

1424,90

7.

Iecavas evaņģēliski luteriskā draudze

„Iecavas luterāņu baznīcas draudzes ansambļa tērpi”

1095,00

469,17

625,83

KOPĀ

10 889,31

2389,21

8 500,00

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

Pieteikuma veidlapa

Izmaksu tāme

Naudas plūsmas plāns

Atskaite par finansējuma izlietojumu

Darbības un rezultātu pārskats

Vērtēšanas veidlapa

Līgums

 

IECAVAS NOVADA DOME IZSLUDINA DIVUS PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSUS (23.02.2017.)

Lapas informācija atjaunota:    18.03.2019