Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

2018.gads

18-03-2019 0

BIEDRĪBU, NODIBINĀJUMU UN TRADICIONĀLO RELIĢISKO ORGANIZĀCIJU PROJEKTU LĪDZFINANSĒŠANAS KONKURSS 2018

Apstiprinātie projekti

N.p.k.

Biedrība

projekta nosaukums

Projekta kopējā summa, EUR

Piešķirtais pašvaldības finansējums EUR

Pašu finansējums, EUR

Cits piesaistītais finansējums, piemēram, ziedojumi

1.

Sporta klubs „Drostalas”

 

Jāšanas laukuma

līdzinātāja iegāde

2191,31

1500,00

691,31

 

2.

Iecavas hokeja klubs

 

Iecavas hokeja laukuma infrastruktūras – apgaismojuma- uzlabošana

1725,00

1466,25

258,75

 

3.

Zemgales kinoloģiskais klubs

Biatlons ar suni 2018

2110,00

1500,00

210,00

400,00

4.

Iecavas Svētā Antona katoļu draudze

Baznīcas interjera labiekārtošana

2160,00

1500,00

660,00

 

5.

“RaDam”

 

Fotoizstādes “Latvijas Armija krāsās” sarīkošana Iecavas kultūras namā

2018. gada novembrī

1035,00

879,75

155,25

 

6.

Iecavas Tradicionālās kultūras biedrība

“Tradicionālās kultūras vasaras skola pieaugušajiem”

1725,00

1205,00

520,00

 

7.

Iecavas Ozolu iela 15

Ozolu ielas 15 stāvlaukuma izveide

2322,92

1500,00

822,92

 

8.

Iecavas Jauniešu padome

Baltā galdauta svētki Iecavā

1035,00

875,00

160,00

 

9.

“Arhīvs” sadarbībā ar biedrību «Moskvich club.lv»

Muzeju nakts motošovs Iecavā

2940,00

2499,00

441,00

 

 

 

KOPĀ:

17 244,23

12 925,00

3 919,23

400,00

 

 

Biedrību, nodibinājumu un tradicionālo reliģisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

_________________________________________________________________________________________________________

Projektu konkurss «IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI» 2018

Apstiprinātie projekti

 

N.p.k.

Darba grupas nosaukums

(darba grupas vadītājs, kontakt-tālrunis)

Projekta nosaukums

Projekta plānotā kopējā summa, EUR

Pašvaldības plānotais līdzfinansē-jums, EUR

Pašvaldības līdzfinansē-jums, %

Pašu līdzfinansē-jums, EUR

Pašu līdzfinansē-jums, %

 

1.

Ozolu 3

Līguma Nr. 14/2018/F

Logi Ozolu ielā 3.korpuss 1

1274,36

850,00

66,70

424,36

33,30

2.

Ozolu 3

Līguma Nr. 15/2018/F

Logi Ozolu ielā 3.korpuss 2

1274,36

850,00

66,70

424,36

33,30

 

3.

Ozolu 3

Līguma Nr. 16/2018/F

Logi Ozolu ielā 3.korpuss 3

1274,36

850,00

66,70

424,36

33,30

 

4.

Ozolu – 5

Līguma Nr. 19/2018/F

Prieks mūsu bērniem

1348,56

850,00

63,00

498,56

37,00

 

5.

Sila iela 10 iedzīvotāji

Līguma Nr. 17/2018/F

Pagrabstāva logu atjaunošana un apkārtnes apzaļumošana

551,16

468,49

85,00

82,67

15,00

 

6.

Sila iela 10

Līguma Nr. 18/2018/F

Daudzdzīvokļu ēkas uzlabošana – cokola daļēja atjaunošana

1551,22

850,00

54,80

701,22

45,20

 

7.

Dzirnavu iela 2a

Līguma Nr. 20/2018/F

Iebraucamā ceļa labiekārtošana

1249,44

849,44

85,00

400,00

32,01

 

8.

Jaunaudrupi

Līguma Nr. 21/2018/F

Logu un durvju maiņa

1201,26

850,00

70,76

351,26

29,24

 

9.

Senioru deju kopa “Kamenes”

Līguma Nr. 22/2018/F

 

Kam čaklas rokas, tam darbs sokas

968,00

822,80

85,00

145,20

15,00

 

10.

Skolas iela 17

Līguma Nr. 23/2018/F

 

Mājas pagalms un autostāvlaukums

1005,95

850,00

85,00

155,95

15,00

 

11.

Rīgas 41

Līguma Nr. 24/2018/F

 

Basketbola groza uzstādīšana un laukuma sagatavošana Rīgas ielas 41 daudzdzīvokļu mājas pagalmā

750,00

409,27

 

340,73

 

 

 

12448,67

8500,00

 

3948,67

 

 

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikums

Iecavas novada pašvaldība izsludina divus projektu līdzfinansēšanas konkursus (01.03.2018.)

Lapas informācija atjaunota:    18.03.2019