Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: facebook instagram

Novadnieki

0

Iecavas novada pašvaldības apbalvojumu nolikums - šeit

Pieteikuma paraugs

 

Goda nosaukumu «Iecavas  Goda pilsonis» piešķir par izciliem un ilgstošiem nopelniem Iecavas novada labā, kas var izpausties kā ieguldījums valsts, pašvaldības, sabiedriskajām kultūras, sporta, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā jomā vai uzņēmējdarbībā.
Iesniegt ierosinājumu par apbalvošanu var jebkura persona. Iesniegumu izvērtē Izglītības, kultūras un sporta komiteja, bet apstiprina novada Dome. Goda nosaukuma ieguvējiem tiek piešķirta zelta Goda zīme, pasniegts Goda raksts, ziedi un naudas balva valstī noteiktās pusotras minimālās algas apmērā.Goda nosaukuma piešķiršana nedod nekādas īpašas priekšrocības vai tiesības.

Konkursa «Eiropas Gada pašvaldība 2013» ietvaros komisija ne tikai vērtēja paveikto iedzīvotāju integrācijas un kultūras jomā, veselīga dzīvesveida un Eiropas Savienības vērtību popularizēšanā un iedzīvotāju iesaistē starptautiskajā sadarbībā, bet arī katrā pašvaldībā lūkoja cilvēkus, kuri devuši lielu ieguldījumu savas pilsētas vai novada attīstībā, popularizēšanā, kā arī no sirds darot savu ikdienas vai brīvprātīgo darbu.

Jau vairāk nekā desmit gadus, tuvojoties 18.novembrim, Iecavā tiek domāts, kurus ļaudis īpaši sumināt Latvijas valsts svētkos. No 1995.gada «Iecavas pagasta balvu», bet no 2004.gada – goda nosaukumu «Iecavas Gada cilvēks» piešķir par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Iecavas novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā, vērtējot iepriekšējo gadu vai ilgāku laika posmu.
Darba kolektīvu, sabiedrisko un politisko organizāciju, kā arī privātpersonu iesniegtos ierosinājumus par apbalvošanu izvērtē Izglītības, kultūras un sporta komiteja, bet apstiprina novada Dome. Goda nosaukuma ieguvējiem tiek piešķirts Atzinības raksts, ziedi un naudas balva valstī noteiktās minimālās algas apmērā.

Lapas informācija atjaunota:    22.11.2021