Iecavas
pilsēta un pagasts
IEsaistās
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas Gada cilvēki

0

2021. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

Daigai Skujai 

par nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas skolas vides veidošanā un aktīvu darbu Eiropas Savienības projektos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Baibai Gāgai

par ilgstošu priekšzīmīgu darbu, vadot profesionālās ievirzes izglītības iestādi, un panākumiem galda tenisa treneres darbā.

 

 

 

 

 

 

 

2020. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

Aldonijai Gaveikai

par priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību kultūrizglītības jomā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolandam Linejam

par pašaizliedzīgu Iecavas novada mūslaiku kultūrvēstures un sabiedrības norišu dokumentēšanu

 

 

 

 

 

 

 

 

Atim Avotam

par ilgstošu sabiedrisko aktivitāti, patriotismu un kalpošanu Iecavas novada sabiedrībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

Ilzei Kalniņai-Daugai

par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību izglītības un uzņēmējdarbības jomā un Iecavas novada vārda popularizēšanu Latvijas mērogā

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jānim Miezeram

par unikālu sasniegumu Latvijas un Iecavas novada sporta vēsturē un ilgstošu sporta un veselīga dzīvesveida popularizēšanu Iecavas novadā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

Agitai Haukai

par ilgstošu sabiedrisko aktivitāti un iniciatīvu, daudzinot Iecavas vārdu Latvijā un pasaulē, saliedējot pilsonisko sabiedrību un kopjot latviešu tautas tradīcijas

 

 

 

 

 

 

 

Kristīnei Karelei

par ilgstošu radošu darbību folkloras kopā «Tarkšķi», daudzinot Iecavas un Latvijas vārdu pasaulē, izpētot, kopjot un attīstot latviešu tautas tradīcijas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

Gintai Zaumanei

par ilgstošu un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras, mākslas un sabiedriskās dzīves dažādošanā, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanā, Iecavas vārda popularizēšanu valsts mērogā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Militai Pīlādzei

par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību jaunās paaudzes izglītošanā Iecavas vidusskolā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitai Lauciņai-Veinerei

par nopelniem skolēnu debašu kustības attīstīšanā un aktīvu sabiedrisko darbību, popularizējot Iecavas vārdu valsts un starptautiskā mērogā.

 

 

 

 

 

 

 

 

2016. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

 

Rolandam Radziņam un Zaigai Lazdiņai-Radziņai
par nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē.

 

 

 

 

 

 

Sarmītei Avotai
par nozīmīgu ieguldījumu Iecavas novada kultūras un estētiskās vides pilnveidošanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ērikam Grantam
par ilggadēju darbību Iecavas politiski represēto klubā un nopelniem novada sabiedriskajā dzīvē.

 

 

 

 

 

 

 

2015. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

Dainuvītei Vilandei

par nozīmīgu ieguldījumu iecavnieku veselības aprūpē un jaunās mediķu paaudzes tālākizglītošanā.

 

 

 

 

 

 

 

Gitai Kravalai

par ieguldījumu novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, mākslas telpas aktivizēšanā un radošu sabiedrisko aktivitāti.
 

 

 

 

 

 

 

 

Aldim Beitiņam

par basketbola popularizēšanu un augstvērtīgiem sasniegumiem sportā.

 

 

 

 

 

 

 

2014. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

 

 

Lindai un Kristapam Arājiem

par ieguldījumu jātnieku sporta attīstībā Iecavas novadā un jauniešu piesaistē aktīvam, veselīgam dzīvesveidam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrai Pārumai

par ieguldījumu jaunatnes audzināšanā, gudras un labklājīgas sabiedrības veidošanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mārim Ozoliņam

par augstvērtīgiem sasniegumiem veterānu sportā, aktivitāti sporta pasākumu organizēšanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā Iecavas novadā.

 

 

 

 

 

2013. gadā goda nosaukums «Iecavas Gada cilvēks» piešķirts:

 

 

 

 

 

Dainim Kravalam

par Iecavas jaunatnes ilggadēju patriotisko audzināšanu un aktīvu iesaistīšanos novada sabiedriskajā dzīvē.

 

 

 

 

 

 

 

Solveigai Linejai

par ilggadēju ieguldījumu novada kultūras dzīves bagātināšanā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirdzai Brazovskai

par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu darbību Iecavas novada veselības aprūpes attīstībā.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    23.11.2021