Iecavas
pilsēta un pagasts
IEkustina
Seko: facebook instagram

Sporta skola

0

Kontakti

Adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Reģistrācijas Nr. 90000045531

Tālrunis/fakss: 63941103

E-pasts: sports.dartija@iecava.lv

Mājaslapa: http://www.sportaskoladartija.lv

 

2020./2021.mācību gadā Iecavas sporta skolā "Dartija" trenējas 229 izglītojamie:

Basketbola nodaļā - 95 izglītojamie (treneri: Vilnis Gailums un Voldemārs Pārums);
Vieglatlētikas nodaļā - 91 izglītojamais (treneri: Dace Vizule un Emīls Sevastjanovs);
Galda tenisa nodaļā - 43 izglītojamie (treneri: Margita Rinkoviča un Egmonts Cildermanis).

Izglītības programmas ir licencētas. Izglītības iestādes akreditācija ir spēkā līdz 2025.gada 9.jūnijam.

 

Vārds, uzvārds

Amats

Tālruņa numurs

Baiba Gāga

Iecavas sporta
skolas „Dartija” direktore

29413982

Vilnis Gailums

basketbola treneris

29398472

 

Voldemārs Pārums

basketbola treneris

20382123

Dace Vizule

vieglatlētikas trenere

29501162

Emīls Sevastjanovs

vieglatlētikas treneris

63941103

Egmonts Cildermanis

galda tenisa treneris

63941103

Margita Rinkoviča

galda tenisa trenere

63941103

Valdis Šusts

vispārējās fiziskās
sagatavotības treneris

29128023

Evelīna Daškeviča izglītības metodiķe

63941103

Māris Ozoliņš

direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

29398529

Lienīte Ludriķe

lietvede

26951005

Janīna Nikitina

uzskaitvede

63941103

Aiga Markevica  ārste

63941103

Jugita Gercāne dežurante

26171097

 

Direktores pieņemšanas laiki:

pirmdienās 9.00-12.00
ceturtdienās 10.30-13.00

 

1991.gada 11.aprīlī uz Lauku sporta kluba (LSK) «Dartija» bāzes tika atvērta LSK «Dartija» jaunatnes sporta nodaļa.

2002.gada 19.februārī Iecavas pagasta padome apstiprināja tās nosaukumu - Iecavas pagasta sporta skola «Dartija».

2013.gada jūnijā Iecavas novada sporta skolā «Dartija» pārbaudi veica LR Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības administrācijas akreditācijas komisija  un pieņēma lēmumu akreditēt sporta skolu «Dartija» uz sešiem gadiem. 2019.gada 3.jūnijā akreditāciju pagarināja līdz 2025.gadam.

Treniņu nodarbībām sporta skolas audzēkņi izmanto visas Iecavā pieejamā sporta bāzes: sporta namu «Dartija» un āra laukumu, Iecavas novada stadionu, Iecavas vidusskolas sporta zāli.

 

Kā kļūt par sporta skolas «Dartija» audzēkni?

Sporta skolā var iestāties, aizpildot iesnieguma veidlapu, kuru paraksta topošais audzēknis, viņa vecāki, ģimenes ārsts un sporta skolotājs.

 

Rekvizīti

Iecavas sporta skola «Dartija»
Adrese: Grāfa laukums 7, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģistrācijas Nr. 90000045531
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV51UNLA0050021527434

 

 

Lapas informācija atjaunota:    16.11.2021