Iecavas
pilsēta un pagasts
Seko: twitter facebook instagram

Tūrisma informācija

0

Iecavas novada tūrisma attīstības stratēģija 2017-2021

_________________________________________________________________________________________________________________

Pamatojoties uz sadarbības līgumu tūrisma jomā, Iecavas novada pašvaldība sadarbojas ar Bauskas novada pašvaldību tūrisma informācijas koordinēšanā, kopīgas tūrisma datubāzes uzturēšanā un Iecavas novada tūrisma objektu un pakalpojumu sniedzēju popularizēšanā. Minētās funkcijas deleģētas Bauskas novada pašvaldības iestādes "Bauskas novada administrācija" Bauskas Tūrisma informācijas centram.

Bauskas Tūrisma informācijas centrs:

  • Savas kompetences ietvaros sniedz atbalstu un bezmaksas konsultācijas par tūrisma jautājumiem (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem);
  • Ievieto apsekotos un prasībām atbilstošos tūrisma pakalpojumu sniedzējus tūrisma datubāzē www.tourism.bauska.lv;
  • Izsniedz izziņu (LAD, LVC u.c. institūcijām) par tūrisma pakalpojumu sniedzēja atrašanos tūrisma datu bāzē www.tourism.bauska.lv ;
  • TIC birojā izvieto Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju reklāmas materiālus, veicina reklāmas materiālu savstarpējo apmaiņu;
  • Sadarbojas ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem tūrisma produktu veidošanā un popularizēšanā;
  • Organizē informatīvus seminārus, izsūta aktuālu informāciju datubāzē esošajiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem;
  • Organizē tūrisma brošūru, karšu u.c. informatīvu materiālu par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadiem izdošanu un izplatīšanu;
  • Pārstāv Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma intereses dažādās institūcijās (Zemgales plānošanas reģionā, Zemgales tūrisma asociācijā, Tūrisma attīstības valsts aģentūrā);
  • Koordinē un realizē Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada tūrisma mārketinga aktivitātes (dalība tūrisma izstādē Balttour un citās starptautiskajās tūrisma izstādēs un darba semināros).

 

 

Bauskas Tūrisma informācijas centra adrese un kontakti:

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

Tālr./fakss 63923797, 27746484,

e-pasts: tic@bauska.lv

Vadītāja: Inese Turkupole-Zilpure

 

Bauskas TIC sociālajos tīklos:

https://twitter.com/visitbauska 

https://www.facebook.com/visitbauska

https://www.draugiem.lv/visitbauska

https://www.instagram.com/visitbauska

 

Darba laiks:

Mēnesis Darba dienās  Sestdienās Svētdienās
janvāris-aprīlis  9.00-17.00  10.00-14.00 brīvdiena
maijs-septembris 9.00-18.00 10.00-16.00 10.00-16.00
oktobris-decembris  9.00-17.00  10.00-14.00 brīvdiena

 

 

 

NODERĪGA INFORMĀCIJA:

Tūrisma informācija un organizācijas:

Informācijas ievietošana valsts tūrisma portālā www.latvia.trave

 

Mācību materiāli un statistika:

 

Kvalitāte un sertifikācija:

Kvalitātes sertifikāts Q-Latvia

Naktsmītņu sertifikācija

Kvalitātes prasības lauku tūrisma mītnēm

Latvijas tūrisma mītņu nacionālo eko-sertifikātu "Zaļais sertifikāts" un kultūras mantojuma zīme „Latviskais mantojums"

 

Likumi un noteikumi:

 

Lapas informācija atjaunota:    07.07.2021