Iecavas
pilsēta un pagasts
IEgūst
Seko: facebook instagram

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalsts uzņēmējiem

05-08-2015 0

Uzņēmējdarbības uzsākšana

  1. Uzsākot biznesu, tā pamatā jābūt idejai. Viens no izplatītākajiem veidiem ir rast biznesa ideju sev zināmā un tuvā sfērā, bet tikpat labi par labu ideju var kļūt hobijs, profesionālās iemaņas un prasmes vai kāds cits ierosmes avots.
  2. Nākamais solis ir pieņemt lēmumu, kādu uzņēmējdarbības formu izvēlēties:
    Individuālais komersants;
    Personālsabiedrība (pilnsabiedrība un komandītsabiedrība);
    Kapitālsabiedrība (sabiedrība ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrība).

Populārākā uzņēmējdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), jo tā ir piemērota gan maziem un vidējiem, gan lieliem uzņēmumiem. SIA īpašnieks par uzņēmuma saistībām atbild tikai ar SIA mantu, līdz ar to nav jāriskē ar personīgajiem līdzekļiem vai īpašumiem. Tāpat arī atšķirībā no individuālā komersanta, kurš tiek uzskatīts par fizisku personu, uzņēmums iegūst juridiskās personas statusu.

Uzņēmuma reģistrāciju veic Uzņēmumu reģistrs.

Ja netiek plānots dibināt uzņēmumu, tad fiziskai personai ir iespēja reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam un nodokļu maksātājam Valsts ieņēmumu dienestā.

  1. Būtiski ir definēt nozari, kurā uzņēmums darbosies, saskaņā ar saimnieciskās darbības statistisko klasifikatoru NACE (2.red.).
  2. Lai uzņēmums varētu darboties, Valsts ieņēmumu dienestā tam ir jābūt reģistrētam kā nodokļu maksātājam  un jāveic grāmatvedības uzskaite atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Dažkārt, lai veiktu darbību kādā nozarē, ir nepieciešama valsts iestādes izsniegta licence vai atļauja.

Plašāka informācija: https://www.liaa.gov.lv/lv

Lapas informācija atjaunota:    05.08.2015