Iecavas
pilsēta un pagasts
IEgūst
Seko: facebook instagram

Dalība projektā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”

26-02-2016 0

2016. gada 13. decembra Iecavas novada domes sēdē (Prot.Nr.14,  37.p.):

  • apstiprināja pašvaldības prioritāro ceļu vērtēšanas kritērijus
  Kritērijs Vērtība Punkti
1 2 3 4
1 Ceļa stāvoklis pavasarī  Slēgts
Ierobežota satiksme
Bez ierobežojumiem
10
7
0
2 Integrēta tipa projekts, kas tiek īstenots kopā ar pievedceļu izbūvi pie uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā" Integrēta tipa projekts
Nav integrēta tipa projekts

10

0

3 Lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes nozarē strādājošo komersantu un saimnieciskās darbības veicēju skaits, kas tieši piekļaujas rekonstruējamajam ceļam vai arī to nepārprotami izmanto piekļuvei savai infrastruktūrai (gab.) Līdz 3
4-6
7 un vairāk
1
5
10
4 Apdzīvotu viensētu vai daudzdzīvokļu māju skaits, kas atrodas pie ceļa (izmanto ceļu mājas piekļuvei)  Līdz 3
4-9
10 un vairāk
1
5
10
5 Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana, projektā plānoto ceļu posmā 

Netiek veikti

Pārvadā skolēnus

Pārvadā sabiedriskais transports

Nav iespējams pārvadāt, bet ir nepieciešamība

0

5

7

 

10

 

 

6 Satiksmes intensitāte 151 un vairāk
101 līdz  150
51 līdz 100
0 līdz 50
10
7
5
1

 

Iecavas pašvaldības prioritāro ceļu vērtējums pēc noteiktajiem kritērijiem

  • noteica, ka prioritārais pašvaldības ceļš ir  A11 (V1040-Roņi-Tāmas-Renceles-A7);
  • lēma veikt tehniskās dokumentācijas sagatavošanas darbus projekta iesniegšanai.

 

No 19. līdz 23. septembrim tika veikta vizuālā satiksmes skaitīšana uz četriem pašvaldības autoceļiem:

  • «A 7–Jānumi–Vīleikas–V7» (pašvaldības kartē uzrādīts kā ceļš Nr. A1) - skaitīšanas rezultāti;
  • «V1010–Vārnas–Tīrumi–Pukšeļi–Jānumi» (pašvaldības kartē uzrādīts kā ceļš Nr. A2) - skaitīšanas rezultāti;
  • «V1040–Roņi–Tāmas–Renceles–A7» (pašvaldības kartē uzrādīts kā ceļš Nr. A20) - skaitīšanas rezultāti;
  • «A7–Papardes–Gāršas–Spītes–Podāzeļi» (pašvaldības kartē uzrādīts kā ceļš Nr. A31) - skaitīšanas rezultāti.

 

 

Lapas informācija atjaunota:    05.01.2017