Iecavas
novads
IEgūst
Seko: twitter facebook rss instagram

Saites

0

Eiropas savienības strukturālie fondi   http://www.esfondi.lv/

Finanšu ministrija http://www.fm.gov.lv/

Zemkopības ministrija http://www.zm.gov.lv/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.varam.gov.lv/

Eiropas sociālais fonds Latvija http://www.esflatvija.lv/

Kopienu iniciatīvu fonds http://www.iniciativa.lv/

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra http://www.liaa.gov.lv/

Biedrība «Latvijas Pilsoniskā alianse»  http://nvo.lv/lv/news/

Latvijas vides investīciju fonds www.lvif.gov.lv

Zemgales plānošanas reģions http://www.zemgale.lv/

Latvijas pašvaldību savienība http://www.lps.lv/      

Sabiedrības integrācijas fonds http://www.lsif.lv/

Valsts Kultūrkapitāla fonds http://www.kkf.lv/

Latvijas kultūras fonds http://www.lkf.lv/

Lauku atbalsta dienests http://www.lad.gov.lv/

Valsts reģionālās attīstības aģentūra http://www.vraa.gov.lv/

Valsts izglītības attīstības aģentūra http://www.viaa.gov.lv/

Nodarbinātības valsts aģentūra http://www.nva.gov.lv/

Valsts darba inspekcija http://www.vdi.lv/

Centrālā statistikas pārvalde http://www.csb.lv/

Valsts ieņēmumu dienests http://www.vid.gov.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests http://www.pvd.gov.lv/

 

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014
TWITTER
Iecavas novads
17 okt