Iecavas
pilsēta un pagasts
IEgūst
Seko: facebook instagram

Saites

0

Eiropas savienības strukturālie fondi   https://www.esfondi.lv/

Finanšu ministrija https://www.fm.gov.lv/

Zemkopības ministrija https://www.zm.gov.lv/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija https://www.varam.gov.lv/

Eiropas sociālais fonds Latvija https://www.esflatvija.lv/

Kopienu iniciatīvu fonds https://www.iniciativa.lv/

Latvijas investīciju un attīstības aģentūra https://www.liaa.gov.lv/

Biedrība «Latvijas Pilsoniskā alianse»  https://nvo.lv/lv/news/

Latvijas vides investīciju fonds www.lvif.gov.lv

Zemgales plānošanas reģions https://www.zemgale.lv/

Latvijas pašvaldību savienība https://www.lps.lv/      

Sabiedrības integrācijas fonds https://www.lsif.lv/

Valsts Kultūrkapitāla fonds https://www.kkf.lv/

Latvijas kultūras fonds https://www.lkf.lv/

Lauku atbalsta dienests https://www.lad.gov.lv/

Valsts reģionālās attīstības aģentūra https://www.vraa.gov.lv/

Valsts izglītības attīstības aģentūra https://www.viaa.gov.lv/

Nodarbinātības valsts aģentūra https://www.nva.gov.lv/

Valsts darba inspekcija https://www.vdi.lv/

Centrālā statistikas pārvalde https://www.csb.lv/

Valsts ieņēmumu dienests https://www.vid.gov.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests https://www.pvd.gov.lv/

 

Lapas informācija atjaunota:    12.12.2014