Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Dzimtmisas pamatskolā pēdējais - 89. izlaidums

18.06.2019 0

Piektdien, 14. jūnijā, no skolas gaitām senajā Dzimtmisas muižas ēkā atvadījās deviņi absolventi.

Dzimtmisas pamatskolā pēdējais - 89. izlaidums
FOTO: Beata Logina

Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja vēlēja absolventiem veiksmīgas un notikumiem bagātas tālākās gaitas, sacīja paldies skolēnu vecākiem un aicināja uzgavilēt pedagogiem, jo visi skolēni ar labām atzīmēm ir noslēguši šo mācību gadu.

Īpašs paldies izskanēja mūzikas skolotājai un 9. klases audzinātājai Judītei Sirsniņai, kura paveikusi lielu darbu. «Bija prieki un bēdas, bija pa kādai asarai, bet šodien visi smaida, jo valsts pārbaudes darbi ir nokārtoti sekmīgi,» uzsvēra direktore, atgādinot arī to, ka novada izglītības iestāžu reorganizācijas dēļ šovasar skola beigs pastāvēt.

Iecavas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks pateicās skolas vadībai par izturību šajā grūtajā pārmaiņu laikā un pauda kopējo noskaņojumu: «Šo dienu aizvadām ar divējādām sajūtām. Vieniem tā ir priecīga, jo beigušās mācības pirmajā posmā, citiem ir sirdsēsti par to, ka šis ir skolas pēdējais izlaidums. 

Absolventi pašlaik stāv krustcelēs: ir divi ceļi – mācīties vai nemācīties. Tiem, kas mācīsies, būs darbs un nākotne. Tie, kas negribēs mācīties, arī atradīs darbu, bet ne tik labi atalgotu. Tāpēc izsveriet nākamo soli, kas ietekmēs visu turpmāko dzīvi,» 9. klases beidzējiem vēlēja A. Mačeks. «Paldies vecākiem, kuri saviem bērniem bija izvēlējušies tieši šo skolu. Paldies skolas vadībai, kas skolēnus te noturējusi, un skolotājiem, kas jauniešus izglītojuši. Cerams, ka cits citu neaizmirsīsim.»

Skolas kolektīvam, kas iedevis jauniešiem ceļamaizi turpmākajām gaitām, pateicās arī pašvaldības administrācijas Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja. «Daba ir atvērusi savus krāšņos ziedu vārtus, kas ir arī jūsu nākotnes dzīves vārti. Ieejot pa tiem, apzinieties, kas ir jūsu mērķis, lai saprastu, kurp tālāk iet!» V. Ieleja aicināja absolventus nepazaudēt vēlmi arvien kaut ko jaunu iemācīties, darīt un arī pašiem kaut ko dot citiem.

«Tāda mainība, neparedzamība!» «Iecavas Ziņām» absolventus raksturoja klases audzinātāja Judīte Sirsniņa. Viņa jauniešus pietiekami iepazinusi, audzinot jau kopš 5. klases. «Gadu gaitā un īpaši šajā mācību gadā manī ir mijušās dažādas emocijas. Viņi vienmēr mani ir pārsteiguši. Bieži vien šķitis: tur nekas nebūs, nekas nesanāks, taču beigās viss ir izdevies. Reizēm jaunieši ir bijuši slinki, tomēr galu galā nepieciešamais ir izdarīts.»

Izlaiduma dienā par katru no absolventiem klases audzinātājai bija sakāms kas labs, jo katrs izceļas ar kaut ko citu. 9. klases beidzēju vidū ir aktīvi olimpiāžu un konkursu dalībnieki, skolas gidi, ilggadēji starptautiskās skolēnu apmaiņas programmas Dzimtmisa-Billerbeka dalībnieki, kā arī Ekoskolas un projekta MammaDaba dalībnieki.

Ir absolventes, kuras saņēmušas novada domes Atzinības rakstu par augstiem mācību sasniegumiem. Jāuzteic Kate Monika Korņejeva, kas latviešu valodas eksāmenā saņēmusi vērtējumu 10 balles un Latvijas vēsturē – 9 balles, kā arī Alise Kante ar 9 ballu vērtējumu angļu valodā, latviešu valodā un Latvijas vēsturē.

«Esmu ļoti priecīga, ka visi skolēni ir nokārtojuši valsts pārbaudes darbus, lai gan vēl mācību gada vidū likās, ka viņu bariņš būs stipri mazāks,» atzīst audzinātāja. Konkrētas turpmākās mācību izvēles jaunieši vēl nav atklājuši, taču ir skaidrs, ka viņu ceļi šķirsies. Daži turpināšot izglītoties Iecavas vidusskolā, citi raugoties uz skolām Rīgā un Ķekavā vai apsverot iespēju izvēlēties kādu tehnikumu.

«Žēl, ka Dzimtmisas skola beidz pastāvēt, bet esmu reāliste un situāciju saprotu,» teic Judīte Sirsniņa. Līdz šim viņa strādājusi arī par sociālo pedagoģi Zālītē un Īslīces pamatskolā. Nu piekritusi turpināt mūzikas pedagoģes darbu savā pagastā – Īslīcē.

Absolventi no savas skolas atvadījās ar dziesmām. Sarīkojuma muzikālo noformējumu palīdzēja veidot jaunais skatuves mākslinieks Reinholds Sprukulis no grupas «Netīšām blice».

Fotogalerija:
Beata Logina
Lapas informācija atjaunota:    18.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 feb
Lieliska iespēja paklausīties klavierspēli! 🎵 https://t.co/VVVxjWunDD