Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Iecavas internātpamatskola sveic savus pēdējos absolventus

19.06.2019 0

15.jūnijā Iecavas internātpamatskolā notika 60. un pēdējais izlaidums pirms lielās reorganizācijas. Šajā mācību gadā 9. klasi beiguši 20 jaunieši.

 

Iecavas internātpamatskola sveic savus pēdējos absolventus
FOTO: Monta Zaumane

Pasākuma gaitā absolventiem vajadzēja meklēt dzīves moto starp rindiņām, bērni skaitīja pašu sacerētus dzejoļus un dziedāja dziesmas.

Tika sveikti vecāki un skolotāji par neatlaidīgo darbu un sniegtajām rūpēm gadu garumā. Direktore Aija Semjonova savā runā atgādināja par pārmaiņām, kā arī pauda cerības, ka skolēni saglabās labas un gaišas domas par savu skolu.

Izlaidumā piedalījās Iecavas novada priekšsēdētājs Aivars Mačeks, kurš aicināja audzēkņus apciemot skolu arī tad, kad tā pastāvēs ar Iecavas pamatskolas vārdu.
A. Mačeks pasniedza Iecavas novada domes Goda rakstu trīs internātpamatskolas darbiniecēm. Apbalvojumu saņēma Ligita Putniņa (par ilggadēju un kvalitatīvu ieguldījumu izglītības un audzināšanas darba organizācijā un attīstībā, jaunatnes kvalitatīvu un daudzpusīgu kultūrizglītošanu), Dzidra Miezere (par radošu, atbildīgu, nozīmīgu ieguldījumu mācību procesa organizēšanā, pilnveidošanā un attīstībā un ilggadēju darbu Iecavas internātpamatskolā) un Arnita Kauķe (par nozīmīgu ieguldījumu saimnieciskajā darbā, pozitīva novada tēla veidošanā un profesionālo meistarību).

Jau izlaiduma sākumā tika pavēstīts, ka noslēgumā visiem jāizdara liels darbs - jāizvada skolas karogs no zāles pēdējo reizi. Sarīkojuma dalībniekiem tika atgādināts, kā skolas 40. gadskārtā Pārsla Dredžele noformējusi karogu, tas izgatavots Bauskā, mācītājs to iesvētījis un 60. gadadienā skolai no tā jāatvadās.

Direktore stāsta, ka šo izlaidumu neuztver kā pēdējo: «Skola šeit paliek, darbs turpinās. Smeldze ir, bet tāda ir katru gadu, pavadot absolventus. Kā Rainis teicis, «pastāvēs, kas pārmainīsies», un mēs maināmies tam visam līdzi, dzīvosim un strādāsim pēc vislabākās sirdsapziņas. Pašlaik plānojam visu, lai izskatītos labi, sagaidot 1. septembri. Būsim atvērti, un būsim kā atbalsts mūsu bērniem. Esam gatavi jauniem izaicinājumiem un jaunam sākumam.»

Fotogalerija:
Monta Zaumane
Lapas informācija atjaunota:    19.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 feb
Lieliska iespēja paklausīties klavierspēli! 🎵 https://t.co/VVVxjWunDD