Iecavas
novads
Seko: twitter facebook instagram

Skolas durvis veras ciet

28.06.2019 0

28. jūnijā Dzimtmisas pamatskolā pulcējās skolas darbinieki, lai vēl pēdējo reizi būtu visi kopā, aprunātos un atvadītos no skolas. No 2019. gada 1. jūlija Dzimtmisas pamatskola beidz pastāvēt.

Skolas durvis veras ciet
FOTO: Diāna Goldmane

Ilggadējā Dzimtmisas pamatskolas direktore Jana Arāja: «Mani mīļie, šodien esam pulcējušies šeit tādā… nekādā noskaņojumā. Acis jau ir izraudātas, taču, ja vienas durvis netiek aizvērtas, nākamās nevar atvērt. Es ticu, ka tās atvērsies, jo jūs esat forši, rosīgi, dzīvespriecīgi un jestri. Es zinu, ka būsiet līdzās gan priekos, gan bēdās. Kopā to visu esam izdzīvojuši.»

Klātesošos uzrunāja arī novada domes priekšsēdētājs Aivars Mačeks: «Saprotams, ka šis mums visiem nav priecīgs brīdis. Jūs esat godprātīgi strādājuši šajā skolā, daudz ko sasnieguši un īstenojuši projektus, kas nav īstenoti citās novada skolās. Jūs protat lepoties ar saviem skolēniem un ar to, ko darāt. Par to jums saku lielu paldies!»

Uz atvadu pasākumu bija ieradusies lielākā daļa no 34 skolas darbiniekiem, taču pateicība gan vārdos, gan nelielās piemiņas veltēs no skolas un novada tika izteikta visiem. Īpaši izcelti tika tie, kas skolā nostrādājuši jau vairākus desmitus gadu. Piemēram, direktores vietniece izglītības jomā un vācu valodas skolotāja Lolita Drēvermane skolā strādāja kopš 1980. gada, latviešu valodas un literatūras skolotāja un angļu valodas skolotāja Iveta Salgrāve darbu Dzimtmisas pamatskolā uzsāka 1988. gadā, bet sporta skolotājs Vilnis Gailums – 1991. gadā.

Skolas direktorei Janai Arājai domes priekšsēdētājs pasniedza Iecavas novada domes Goda rakstu - par zaļās domāšanas un Ekoskolas idejas iedzīvināšanu Iecavas novadā, novada kultūrvēsturisko vērtību kopšanu un daudzināšanu Latvijas mērogā.

Sākumskolas skolotāja Inese Krīgena A.Mačekam pasniedza no kartona izgatavotu «zelta atslēdziņu». «Šī ir dāvana Iecavas novada domei. Es ceru, ka turpmāk jums izdosies atslēgt visas īstās durvis un ieceru īstenošanai ieplūdīs visi nepieciešamie līdzekļi!» vēlēja I.Krīgena. Pēc tam klātesošie vienojās dziesmā «Bēdu, manu lielu bēdu», izteica pateicību cits citam, neslēpa smieklus un arī asaras.

Runājot par Dzimtmisas muižas ēkas nākotni, A.Mačeks informēja: «Nedrīkst pieļaut, ka īpašums tiek nopirkts un pamests novārtā. Mēs rūpīgi izvērtēsim gan, kam īpašumu pārdot, gan iespējamo ēkas pielietojumu. Kamēr muiža būs pašvaldības īpašumā, tajā darbosies signalizācija un arī pašvaldības policiju lūgsim ik pa laikam atbraukt, paskatīties, kāda šeit ir situācija.»

Fotogalerija:
Diāna Goldmane
sabiedrisko attiecību speciāliste
Lapas informācija atjaunota:    28.06.2019
TWITTER
Iecavas novads
26 feb
Lieliska iespēja paklausīties klavierspēli! 🎵 https://t.co/VVVxjWunDD